Číslo článku : 00278222 / Poslední změna : 21/09/2023Tisk

Jak resetovat televizor Sony (měkký restart, reset napájení nebo reset dat do továrního nastavení)

  Jaké druhy resetu televizoru mohu provést?

  Typ resetuMůj televizor reagujeMůj televizor nereaguje
  Měkký reset (televizory s platformami Android TV a Google TV)Stisknutím a podržením tlačítka POWER (Napájení) na dálkovém ovladači vyberte možnost Restart (Restartovat). Nelze provést
  Vypnutí a opětovné zapnutí napájení (všechny televizory)Odpojte napájecí kabel televizoru na dobu 30 sekund a poté jej znovu zapojteOdpojte napájecí kabel televizoru na dobu 30 sekund a poté jej znovu zapojte
  Reset dat do továrního nastavení * (všechny televizory)Přejděte do nabídky Settings (Nastavení) a vyberte položku Factory Data Reset (Reset dat do továrního nastavení) Nelze provést
  Ruční reset do továrního nastavení (televizory s platformami Android TV a Google TV) *
  (Klepnutím přeskočíte na danou sekci)
  Pomocí tlačítek na televizoru (na televizoru, nikoli na dálkovém ovládání) proveďte ruční resetováníPomocí tlačítek na televizoru (na televizoru, nikoli na dálkovém ovládání) proveďte ruční resetování

  * Nezapomeňte, že reset do továrního nastavení vymaže veškerá nastavení, a proto je následně nutné televizor znovu nastavit.


  Problémy s televizorem, který reaguje

  Pokud váš televizor reaguje, ale přesto se potýkáte s určitými problémy (pády aplikací, neočekávaná vypnutí atd.), vyzkoušejte:

  • Měkký reset (televizory s platformami Android TV a Google TV): Stiskněte a podržte tlačítko POWER (Napájení), dokud nedojde k restartu televizoru nebo se nezobrazí nabídka, a poté vyberte možnost Restart (Restartovat).
  • Vypnutí a opětovné zapnutí napájení (všechny televizory): Odpojte napájecí kabel na dobu 30 sekund a poté jej znovu zapojte.

  Jak provést reset dat do továrního nastavení

  Pokud předchozí kroky nepomohly, ale dostanete se do nabídky nastavení, proveďte reset dat do továrního nastavení v nabídce System Settings (Systémová nastavení):

  • V závislosti na televizoru a dálkovém ovladači stiskněte tlačítko tlačítko quick settings (Quick Settings), HOME nebo ACTION MENU na dálkovém ovladači.
  • Výběrem symbolu ozubeného kolečka nebo šipky zvolte nastavení.
  • Následující kroky se budou lišit v závislosti na možnostech nabídky televizoru:
   • Vyberte možnost System (Systém) →About (Informace) →Reset (Resetovat) →Factory data reset (Reset dat do továrního nastavení) →Erase everything (Vymazat vše) →Yes (Ano).
   • Vyberte možnost Device Preferences (Předvolby zařízení) →Reset (Resetovat) →Factory data reset (Reset dat do továrního nastavení) →Erase everything (Vymazat vše) →Yes (Ano).
   • Vyberte možnost Storage & reset (Úložiště a reset) →Factory data reset (Reset dat do továrního nastavení) →Erase everything (Vymazat vše) →Yes (Ano).

  Reset do továrního nastavení bude chvíli trvat. Počkejte, až se proces dokončí, a televizor spustí počáteční nastavení.


  Problémy s televizorem, který nereaguje

  Pokud váš televizor nereaguje (je zaseknutý, nejde zapnout atd.), vyzkoušejte:

  • Vypnutí a opětovné zapnutí napájení (všechny televizory): Odpojte televizor od napájení na dobu 30 sekund a poté jej znovu zapojte.
  • Ruční reset do továrního nastavení (televizory s platformami Android TV a Google TV): Pokud nelze otevřít nabídku nastavení.

  Jak provést ruční reset dat do továrního nastavení

  Pokud nemáte přístup do nabídky nastavení televizoru pomocí dálkového ovladače, zkuste provést ruční reset dat do továrního nastavení pomocí tlačítek na televizoru.

  Postupujte podle příslušných pokynů v závislosti na počtu tlačítek na televizoru:

  Kde se na televizoru nachází tlačítko napájení?

  Typ A: Model televizoru s jedním tlačítkem

  Typ B: Model televizoru se třemi tlačítky (na levé, pravé nebo zadní straně televizoru)

  Typ C: Model televizoru s více než třemi tlačítky

  Pokud problém přetrvává i poté, co jste postupovali podle kroků v tomto článku, kontaktujte nás.