Číslo článku : 00235819 / Poslední změna : 10/12/2019Tisk

Vítá vás systém Android™ 9 Pie (týká se příslušných modelů televizorů z roku 2019)

  Na této stránce představujeme klíčové funkce nejnovějšího operačního systému Android. Upozorňujeme, že tato stránka platí pouze pro televizory řady AG9, ZG9, XG85/XG87 a XG95.

  Zjednodušené nabídky nastavení: Android-P

  Podpora funkcí Apple AirPlay / HomeKit: Android-P Dolby Atmos: Android-P

  Zjednodušené nabídky nastavení

  1. Zjednodušená nastavení: Všechny možnosti nabídky Settings (Nastavení) jsou nyní rozděleny do sedmi kategorií. Díky tomu snadněji najdete, co hledáte.
  2. Nyní můžete změnit uspořádání nabídky Quick settings (Rychlá nastavení). Uspořádání změníte tak, že pomocí dálkového ovladače zvolíte danou možnost a následně stisknete a podržíte tlačítko Enter.

  Podpora funkcí Apple AirPlay / HomeKit


  S funkcí Apple AirPlay můžete streamovat filmy, hudbu, hry a fotografie ze zařízení iPhone, iPad nebo Mac přímo do televizoru.

  Integrovaná podpora technologie Dolby Atmos’ prostřednictvím vestavěných reproduktorů televizoru


  Nyní si můžete zvuk Dolby Atmos vychutnat přímo z televizoru.
  Modely podporující Sound mode (Režim zvuku) se navíc automaticky přepnou na zvuk Dolby Audio, abyste si mohli obsah vychutnat v kvalitě Dolby Atmos.

  Další výhody


  Změny v nabídkách a rozhraní

  Nové funkce

  Další změny


  Změny v nabídkách a rozhraní


  Zjednodušená nabídka Settings (Nastavení)

  Všechny možnosti nabídky Settings (Nastavení) jsou nyní rozděleny do 7 kategorií.

  • Watching TV (Sledování televizoru): Nastavení vysílání, jako je nastavení kanálů, nahrávání, titulků, rodičovského zámku, kabelového/satelitního boxu (pouze pro modely kompatibilní s ovladačem kabelového/satelitního boxu) a další.
  • Display & Sound (Zobrazení a zvuk): Nastavení sloužící k úpravám obrazu a zvuku
  • Network & Internet (Síť a internet): Nastavení připojení k internetu a domácí síti
  • Accounts & Sign In (Účty a přihlašování): Nastavení účtu Google
  • Apps (Aplikace): Nastavení aplikací
  • Device Preferences (Předvolby zařízení): Další nastavení zařízení, například datum a čas, jazyk, usnadnění, funkce Chromecast built-in a další
  • Remotes & Accessories (Dálkové ovladače a příslušenství): Nastavení dálkového ovladače a připojení zařízení prostřednictvím Bluetooth

  Byly také přidány návrhy ke konfiguraci nastavení, která byla při počátečním nastavení přeskočena.


  Přidána nabídka Restart

  Nabídka Restart se na obrazovce televizoru zobrazí poté, co na dálkovém ovladači televizoru stisknete a na několik sekund podržíte tlačítko Napájení .

  Nabídku vstupů si lze nyní přizpůsobit

  V nabídce Inputs (Vstupy) můžete nyní měnit pořadí svých aplikací. Pořadí změníte tak, že pomocí dálkového ovladače zvolíte aplikaci a následně stisknete a podržíte tlačítko Enter.

  Přizpůsobitelné vstupy: Android-P

  Nové funkce

  Ovládejte kabelový/satelitní box dálkovým ovladačem dodaným s televizorem

  Do nabídky Settings (Nastavení) byla pod položkou Watching TV – External inputs (Sledování televizoru – Externí vstupy) přidána možnost Cable/Satellite box setup (Nastavení kabelového/satelitního boxu).
  Po dokončení Cable/Satellite box setup (Nastavení kabelového/satelitního boxu) budete moci ovládat svůj kabelový/satelitní box (set-top box) pomocí dodaného dálkového ovladače televizoru.

  POZNÁMKA: pouze pro Francii, Polsko, Itálii a Španělsko

  Další změny

  Otevřete malou obrazovku s náhledem a pokračujte ve sledování vysílání, když se právě nacházíte v programovém průvodci

  Při procházení programovým průvodcem můžete současně pokračovat ve sledování pořadu prostřednictvím malé obrazovky/okna.  Osvětlení LED indikuje zjištění příkazu „Ok Google“ vestavěným mikrofonem, když je televizor zapnutý a v pohotovostním režimu

  Osvětlení LED začne při zjištění příkazu „Ok Google“ vestavěným mikrofonem žlutě blikat, a to nejen v pohotovostním režimu, ale také když je televizor zapnutý (s výjimkou řady XG85/XG87).  Přidán režim průchodu

  Pass-Through mode (Režim průchodu) slouží k výstupu komprimovaného zvuku do zvukových systémů a soundbarů.
  POZNÁMKA: Je-li nastaven režim průchodu, nemusí být z výstupu přenášeny zvuky, jako jsou tóny tlačítek televizoru nebo hlasové odpovědi, nebo může být funkce rozpoznání hlasu vestavěného mikrofonu méně účinná.


  Pod možností Preferred Satellite (Preferovaný satelit) se zobrazují názvy poskytovatelů

  Položky zobrazované v nabídce TV Menu (Tv nabídka) jako Preferred Satellite (Preferovaný satelit) byly pro snadnější identifikaci změněny na názvy poskytovatelů.


  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay a HomeKit jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.