Číslo článku : 00302670 / Poslední změna : 29/11/2023Tisk

Informace o aktualizaci softwaru operačního systému Android™ 10 pro modely televizorů s platformou Android TV™ z let 2019 až 2020

  DŮLEŽITÉ: Tento článek se vztahuje pouze na určité produkty nebo operační systémy. Přečtěte si sekci Příslušné produkty a kategorie v tomto článku.

  Pro váš televizor s platformou Android TV je naplánována hlavní aktualizace softwaru, která bude zahájena někdy koncem roku listopadu 2023. Tento článek vás obeznámí s novými a vylepšenými funkcemi a jinými změnami, které tato aktualizace přinese.


  Změna v nabídkách a rozhraní

  Změny nabídky Settings (Nastavení)
  Po aktualizaci se budou nabídky Settings (Nastavení) nacházet na levé straně obrazovky a podrobnosti o vybraném obsahu se zobrazí na pravé straně.


  Kromě toho budou změněny názvy a umístění některých nastavení. Po aktualizaci se například bude možnost Device Preferences (Předvolby zařízení) jmenovat System (Systém).


  Nové a vylepšené funkce

  Living Decor (Živá výzdoba)

  Living Decor (Živá výzdoba) je funkce, která umožňuje používat televizor jako fotorámeček, hodiny nebo jako součást interiéru. Funkci Living Decor (Živá výzdoba) lze spustit ze seznamu aplikací.

  Timers & Clock (Časovače a hodiny)

  K funkcím časovače byla přidána možnost Alarms (Budíky) a na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. Funkci Timers & Clock (Časovače a hodiny) lze spustit ze seznamu aplikací.
  Poznámka: U modelů OLED nelze hodiny zobrazovat nepřetržitě, aby se snížila retence obrazu.

  Snadná registrace kanálů a pevného disku USB

  • Snadná registrace oblíbených kanálů a nahrávek
   • Na dálkovém ovládání a z TV nabídky použijte tlačítko šipky nahoru a snadno zaregistrujte svůj oblíbený kanál nebo spusťte nahrávání kanálu.

   • Povolení přidání možnosti Most watched (Nejsledovanější) v TV nabídce a funkci Guide
    Do TV nabídky a funkce Guide bude přidána možnost Most Watched (Nejsledovanější), která vám umožní vybrat kanál a zobrazit seznam programů pro daný kanál.
    Poznámka: Přidání možnosti Most watched (Nejsledovanější) bude chvíli trvat.
  • Snadná registrace pevného disku USB
   Po aktualizaci můžete zaregistrovat jednotku pevného disku USB, která byla používána jiným televizorem nebo zařízením k nahrávání, aniž byste ji museli nejprve naformátovat v počítači.

  LED indicator (Kontrolka LED) se mění na funkci Voice Detection Status (Stav detekce hlasu)

  Nastavení kontrolky LED se mění na komplexnější funkci Voice detection status (Stav detekce hlasu). Světelnou diodu hlasové funkce můžete také snadno zapnout či vypnout.

  • Televizory s vestavěným mikrofonem: Aktuální nastavení Built-in MIC LED (Světelná dioda vestavěného mikrofonu) pod možností LED indicator (Kontrolka LED) se mění na možnost Voice detection status (Stav detekce hlasu).

   Cesta je následující: Settings (Nastavení) → System (Systém) → LED indicator (Kontrolka LED) → Voice detection status (Stav detekce hlasu)

   Pouze pro řady XH95 (55, 65, 75) a ZH8: Po aktualizaci můžete vypnout světelnou diodu hlasové funkce zakázáním možnosti Voice detection status (Stav detekce hlasu).
   Uživatelské rozhraní zobrazené pod možností „LED indicator“ (Kontrolka LED). Po aktualizaci se uživatelské rozhraní změní na možnost „Voice detection status“ (Stav detekce hlasu). Pod televizorem, mírně vlevo od středu, se nachází světelná dioda, která je na tomto obrázku označena jako A.
   A: Světelná dioda hlasové funkce

   

  Povolení ovládání soundbaru nebo systému domácího kina z televizoru (pouze pro modely HT-A7000/A5000/A3000/A9)

  Pokud vlastníme soundbar (HT-A7000, HT-A5000 či HT-A3000) nebo systém domácího kina (HT-A9), budete moci používat následující funkce:

  • Můžete snadno nastavit nastavení Wi-Fi pro soundbar (nastavení Wi-Fi pro soundbar se zkopírují z televizoru, takže je nemusíte nastavovat sami).
  • Položky nastavení pro modely HT-A7000/A5000/A9 se zobrazí v nabídce Quick Settings (Rychlá nastavení) a nastavení soudbaru můžete měnit v uživatelském rozhraní televizoru.
  • Oznámení o aktualizaci softwaru pro modely HT-A7000/A5000/A3000/A9 se zobrazí na obrazovce televizoru.


  Přidání aplikace TV Control with Smart Speakers (Ovládání televizoru pomocí chytrých reproduktorů)

  Aplikace TV Control Setup with the Amazon Alexa (Nastavení ovládání televizoru pomocí zařízení Amazon Alexa) bude nahrazena aplikací TV Control with Smart Speakers (Ovládání televizoru pomocí chytrých reproduktorů).

  • Pokud jste již použili aplikaci TV Control Setup with the Amazon Alexa (Nastavení ovládání televizoru pomocí zařízení Amazon Alexa) k ovládání televizoru: budete ji moci používat i nadále a bude koexistovat s nově přidanou aplikací TV Control with Smart Speakers (Ovládání televizoru pomocí chytrých reproduktorů).
  • Pokud chcete poprvé propojit svůj televizor se zařízením Amazon Alexa: použijte po aktualizaci aplikaci TV Control with Smart Speakers (Ovládání televizoru pomocí chytrých reproduktorů).

  Poznámka: Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zemi a regionu.


  Funkce, které budou odebrány

  • Funkce Restricted profile (Omezený profil)
   Funkce Restricted profile (Omezený profil) (Device Preferences (Předvolby zařízení) → Security & restrictions (Bezpečnost a omezení)) nebude po aktualizaci podporována.
   Aplikace a služby pro streamování videa můžete bezpečně využívat pomocí funkce Parental controls (Rodičovská kontrola).

  Jak nastavit funkci Parental controls (Rodičovská kontrola)

  • Funkce BRAVIA Sync
   Po aktualizaci se možnost Sync Menu již nebude zobrazovat v nabídce Quick Settings (Rychlá nastavení). Pokud chcete z televizoru ovládat zařízení kompatibilní s funkcí BRAVIA Sync, použijte na dálkovém ovládání možnost INPUT (VSTUP), vyberte tlačítko a vyberte zařízení, které chcete ovládat.
    
  • Snížení počtu podporovaných jazyků Nápovědy:
   • Nápověda v katalánštině, bosenštině a kazaštině již nebudete podporována. Po aktualizaci se obraťte na Nápovědu v angličtině nebo jiných jazycích.

  Amazon a Alexa jsou obchodními značkami společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností.