Číslo článku : 00253740 / Poslední změna : 06/11/2020Tisk

Jak vyřešit potíže s neustálým restartováním televizorů Sony z roku 2020 s platformou Android TV

  Pokud zákazník nepoužívá aplikaci HbbTV a po provedení kroků popsaných v článku se s tímto problémem stále setkává, doporučte zákazníkovi deaktivovat aplikaci HbbTV.

  DŮLEŽITÉ: Tento článek se vztahuje pouze k určitým produktům nebo operačním systémům. Více se dozvíte v části Produkty a kategorie, pro které je článek určen.

  Váš televizor Sony z roku 2020 s platformou Android TV se opakovaně restartuje?

  Pokud se váš televizor Sony s platformou Android TV opakovaně restartuje, jinými slovy je zaseknutý v nekonečném cyklu restartování, může být nutné provést nucený reset do továrního nastavení.

  K problému s opakovaným restartováním může dojít v případě, že selže software televizoru po aktualizaci firmwaru, a vy nemáte možnost provést standardní reset do továrního nastavení.

  Pokud se váš televizor začne stále dokola restartovat, zobrazí následující úvodní obrazovku:

  Restart na systému verze Marshmallow

  Postup provedení nuceného resetu do továrního nastavení pomocí tlačítek na televizoru

  VAROVÁNÍ: Při nuceném resetu dat do továrního nastavení dojde ke smazání všech přizpůsobených nastavení v televizoru, včetně stažených aplikací, systémových dat, řazení kanálů a nastavení bezdrátové sítě. U modelů ZH8 dojde také k vymazání ukázkových dat pro maloobchodní prodejce z interního úložiště. Pokud máte přístup do nabídky televizoru, proveďte místo toho reset dat do továrního nastavení.

  Kroky před provedením nuceného resetu do továrního nastavení

  • Tento postup může vyžadovat dvě osoby.
  • Umístění tlačítek se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
  • Po provedení nuceného resetu do továrního nastavení se vám v případě, že byly aplikace synchronizovány s vaším účtem Google™, možná podaří některá data aplikací obnovit. Kroky při synchronizaci aplikací se liší podle možností v nabídce televizoru:
   • HOME (Domů)Settings (Nastavení)Device Preferences (Předvolby zařízení) nebo Accounts & Sign-In (Účty a přihlašování)GoogleChoose synced apps (Vyberte synchronizované aplikace) → Vyberte položky k synchronizaci s účtem → Sync now (Synchronizovat).
   • HOME (Domů)Settings (Nastavení)GoogleChoose synced apps (Vyberte synchronizované aplikace) v nabídce Sync (Synchronizace) → Vyberte položky k synchronizaci s účtem → Sync now (Synchronizovat).
   • HOME (Domů)Settings (Nastavení)Personal (Osobní)GoogleChoose synced apps (Vyberte synchronizované aplikace) v nabídce Sync (Synchronizace) → Vyberte položky k synchronizaci s účtem → Sync now (Synchronizovat).

  Jak provést nucený reset dat do továrního nastavení

  Nejdříve zjistěte počet tlačítek na televizoru. Umístění tlačítka nebo tlačítek na televizoru si můžete ověřit prostřednictvím tohoto odkazu.

  1. Na televizoru je jen jedno tlačítko: Tlačítko (Power (Napájení)) se při pohledu na televizor zepředu nachází dole uprostřed nebo na levé straně.
  2. Na televizoru jsou tři tlačítka: Tlačítka se v závislosti na modelu nachází na pravé nebo levé straně televizoru nebo vzadu.

  Pokud se vám nedaří tlačítka na televizoru najít, podívejte se do návodu k televizoru. Návody jsou zveřejněny na stránce podpory k vašemu modelu.


  Podle počtu tlačítek na televizoru postupujte podle příslušných pokynů.

  Typ A: Na vašem modelu televizoru je jen jedno tlačítko

  Typ B: Na vašem modelu televizoru jsou tři tlačítka


  Po provedení nuceného resetu dat do továrního nastavení se mi nedaří naladit satelit

  Jestliže se po provedení resetu do továrního nastavení u vašeho zařízení vyskytují potíže při satelitním ladění, navštivte našeho průvodce satelitním laděním, nebo zkuste zhlédnout následující video:

  Pokud se vám i přesto nepodaří televizor naladit, kontaktujte nás.