Číslo článku : 00254249 / Poslední změna : 06/09/2023Tisk

Jak lze televizor Sony s platformou Android TV resetovat do továrního nastavení?

  DŮLEŽITÉ: Tento článek se vztahuje pouze k určitým produktům nebo operačním systémům. Více se dozvíte v části Produkty a kategorie, pro které je článek určen.

  VAROVÁNÍ: Funkce Factory data reset (Reset dat do továrního nastavení) smaže všechna vlastní nastavení, včetně kanálů, údajů o účtech (například údaje o účtu Google), systémových a aplikačních dat, stažených aplikací, nastavení pevných a bezdrátových sítí a nastavení rodičovského zámku.   Důležité informace před zahájením obnovy do továrního nastavení

  Váš televizor nereaguje nebo se opakovaně restartuje?

  DŮLEŽITÉ: Pokud váš televizor nereaguje nebo se opakovaně restartuje a nemůžete jej restartovat ani obnovit do továrního nastavení, přečtěte si článek:
  Nucený reset do továrního nastavení na televizoru s platformou Android TV (ručně pomocí třech tlačítek na boku televizoru)

  Jak synchronizovat aplikace, abyste po obnovení do továrního nastavení získali jejich data nazpět

  Své aplikace můžete synchronizovat s účtem Google, abyste po obnovení do továrního nastavení mohli získat některá data. V závislosti na nabídce ve vašem televizoru postupujte podle následujících kroků.

  Android™ 9

  Stiskněte tlačítko HOME a přejděte do nabídky Settings (Nastavení) →Device Preferences (Předvolby zařízení) nebo Accounts & Sign in (Účty a přihlašování) → GoogleChoose synced apps (Vyberte synchronizované aplikace) → vyberte položky k synchronizaci → Sync now (Synchronizovat).

  Android 7.0 a Android 8.0

  Stiskněte tlačítko HOME a přejděte do nabídky Settings (Nastavení) → Google → v nabídce Sync (Synchronizace) zvolte možnost Choose synced apps (Vyberte synchronizované aplikace) → vyberte položky k synchronizaci → Sync now (Synchronizovat).

  Android 6.0

  Stiskněte tlačítko HOME a přejděte do nabídky Settings (Nastavení) → Personal (Osobní) → Google → v nabídce Sync (Synchronizace) zvolte možnost Choose synced apps (Vyberte synchronizované aplikace) → vyberte položky k synchronizaci → Sync now (Synchronizovat).


  Postup obnovení továrního nastavení televizoru

  Mějte na paměti následující:

  • Reset do továrního nastavení bude chvíli trvat. Počkejte prosím, než se zobrazí informace, že byl proces dokončen.
  • Při výběru možnosti Erase everything (Resetovat vše) musíte zadat kód PIN (pokud byl na televizoru nastaven).
  • Po úspěšném dokončení procesu resetu do továrního nastavení televizor pokračuje k průvodci počátečním nastavením. Budete požádání o souhlas s Podmínkami používání a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.
  • Po provedení resetu do továrního nastavení bude nutné znovu aktivovat sekvenci párování dotykového panelu.

  Jaký je aktuální stav vašeho televizoru?

  Vyberte jednu ze dvou uvedených možností, čímž přejdete do příslušné sekce:

  1. Lze zobrazit domovskou obrazovku
  2. Nelze zobrazit domovskou obrazovku (tlačítko HOME na dálkovém ovladači nefunguje)

  Pokud lze zobrazit domovskou obrazovku
   

  POZNÁMKY: 

  • U televizorů řady X74xxH_X75xxH: Přeskočte kroky 5 a 6.
  • Zobrazení na obrazovce se může v závislosti na modelu a verzi operačního systému lišit.
  1. Zapněte televizor.
  2. Na dodaném dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HOME.
  3. Vyberte nabídku Settings (Nastavení).
  4. Další kroky závisí na možnostech v nabídce televizoru:
   • Vyberte možnost Device Preferences (Předvolby zařízení) → Reset (Resetovat). 
   • Vyberte možnost Device Preferences (Předvolby zařízení) About (O televizoru) Reset (Resetovat).
   • Vyberte položku Storage & Reset (Úložiště a resetování). 
  5. Vyberte možnost Factory data reset (Resetování dat do továrního nastavení), jak je znázorněno na obrázku níže.

  1. Vyberte položku Erase everything (Resetovat vše).
  • Pokud se zobrazí žádost o zadání hesla, zadejte heslo pro rodičovský zámek (vysílání).
  1. Vyberte možnost Yes (Ano).

   Jestliže nelze zobrazit domovskou obrazovku (tlačítko HOME na dálkovém ovladači nefunguje)

  Pokyny pro televizory řady X74xxH_X75xxH

  Pokud televizor reaguje na stisknutí tlačítka ACTION na dálkovém ovladači, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ACTION.
  2. Vyberte položku Settings (Nastavení).
  3. Vyberte možnost Device Preferences (Předvolby zařízení).
  4. Další kroky závisí na možnostech v nabídce televizoru:
   • Vyberte možnost Reset (Resetovat).
   • Vyberte možnost About (O televizoru) Reset (Resetovat).

  Pokyny pro televizory mimo řadu X74xxH_H75xxH

  Pokud televizor reaguje na stisknutí tlačítka HELP na dálkovém ovladači, postupujte následujícím způsobem.
  POZNÁMKA: Zobrazení na obrazovce se může v závislosti na modelu a verzi operačního systému lišit.

  1. Zapněte televizor.
  2. Na dodaném dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HELP.
  3. V nabídce How to use your TV (Jak používat tento TV) vyberte položku Help Guide (Průvodce nápovědou).
  4. Vyberte nabídku Settings (Nastavení), jak je znázorněno na obrázku níže.
  5. Vyberte položku Configuring the TV (Konfigurace televizoru).
  6. Vyberte položku TV.
  7. Vyberte položku Settings (Nastavení), jak je znázorněno na obrázku níže.
  8. Další kroky závisí na druhu vašeho televizoru. V závislosti na možnostech nabídky ve vašem televizoru postupujte podle uvedených kroků:
   • Vyberte možnost Device Preferences (Předvolby zařízení) Reset (Resetovat).
   • Vyberte položku Storage & reset (Úložiště a resetování). 
  9. Vyberte položku Factory data reset (Reset dat do továrního nastavení).
  10. Vyberte položku Erase everything (Resetovat vše).
  • Pokud se zobrazí žádost o zadání hesla, zadejte heslo pro rodičovský zámek (vysílání).
  1. Vyberte možnost Yes (Ano).