Číslo článku : 00147038 / Poslední změna : 28/08/2023Tisk

Kde najdu verzi softwaru, ID zařízení, název modelu a sériové číslo svého televizoru?

  Kde najít informace o systému televizoru

  Kroky, pomocí kterých v nabídce televizoru zjistíte informace o systému svého televizoru (tzn. verzi softwaru, ID zařízení, název modelu nebo sériové číslo), se liší v závislosti na typu televizoru, který vlastníte. Další informace získáte výběrem typu svého televizoru.


  Televizor s platformou Android TV a Google TV

  Pokud se na vašem dálkovém ovladači nachází tlačítko HELP

  1. Stiskněte tlačítko HELP na dálkovém ovladači.
  2. Další kroky závisí na možnostech v nabídce televizoru:
   • V kategorii Status & Diagnostics (Stav a diagnostika) nebo Troubleshooting and system information (Řešení problémů a informace o systému) vyberte možnost System information (Informace o systému).
   • Vyberte možnost Contact & Support (Kontakt a podpora).
   • Pro řady W8, X7: Název modelu se zobrazí v levém spodním rohu obrazovky.

   Vzhled obrazovky se liší podle modelu televizoru. Následující obsah představuje příklady.
   Informace o systému na obrazovce nabídky
   Obrazovka s informacemi o systému

  Pokud se na vašem dálkovém ovladači nenachází tlačítko HELP

  1. Přejděte do nabídky Settings (Nastavení). Jak se dostat do nabídky Settings (Nastavení)
  2. Další kroky závisí na možnostech v nabídce televizoru:
   • Vyberte možnost Settings (Nastavení) Help and Feedback (Nápověda a zpětná vazba) Help (Nápověda) Status & Diagnostics (Stav a diagnostika) System information (Informace o systému).
   • V kategorii Status & Diagnostics (Stav a diagnostika) nebo Troubleshooting and system information (Řešení problémů a informace o systému) vyberte možnost Apps (Aplikace) → Help (Nápověda) System information (Informace o systému).
   • V kategorii Troubleshooting and system information (Řešení problémů a informace o systému) zvolte možnost Help (Nápověda) System information (Informace o systému).
   • Vyberte možnost Settings (Nastavení) BRAVIA Settings (Nastavení BRAVIA) Customer Support (Zákaznická podpora) → Contact & Support (Kontakt a podpora).

  Další televizory bez platformy Android TV nebo Google TV

  Televizory uvedené na trh v roce 2015 a později

  1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači.
  2. Vyberte možnost Settings (Nastavení).
  3. Vyberte možnost System Settings (Nastavení systému) nebo Product Support (Podpora produktu).
  4. Vyberte možnost Customer Support (Zákaznická podpora) nebo System Information (Informace o systému).
  5. Vyberte možnost Product Information (Informace o produktu).
   Informace o produktu
   Vzhled obrazovky se liší podle modelu televizoru.

  Televizory uvedené na trh v roce 2014

  1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači.
  2. Vyberte možnost (?) Nápověda.
  3. Vyberte možnost Customer Support (Zákaznická podpora).
  4. Vyberte možnost System Information (Informace o systému).
   System Information
   Vzhled obrazovky se liší podle modelu televizoru.

  Televizory uvedené na trh v roce 2013 nebo dříve

  1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači.
  2. Vyberte možnost Settings (Nastavení).
  3. Vyberte možnost Product Support (Podpora produktu) nebo Set-up (Nastavení).
  4. Vyberte možnost System Information (Informace o systému) nebo Product Information (Informace o produktu).
   Informace o produktu a informace o systému
   Vzhled obrazovky se liší podle modelu televizoru.

  Související články