Číslo článku : 00249403 / Poslední změna : 15/03/2021

Jak najít název modelu a sériové číslo?

    Číslo modelu produktu se nachází na zadní straně produktu nebo na typovém štítku, který se zpravidla nachází na spodní nebo zadní straně produktu.