Číslo článku : 00235846 / Poslední změna : 10/12/2019Tisk

Vítá vás systém Android™ 9 Pie (týká se příslušných modelů televizorů z roku 2018)

  Na této stránce představujeme klíčové funkce nejnovějšího operačního systému Android. Upozorňujeme, že tato stránka platí pouze pro televizory řady AF9 a ZF9.

  Dolby Atmos: Android-P Dolby Atmos: Android-P

  Přepracovaná rychlá nastavení a zjednodušené nabídky nastavení


  Pomocí tlačítka ACTION MENU (Nabídka akcí) na dálkovém ovladači lze rychle vstoupit do nabídky Quick settings (Rychlé nastavení). Můžete také přidávat nebo odebírat aplikace podle svých preferencí.
  Zjednodušená nastavení: Všechny možnosti nabídky Settings (Nastavení) jsou nyní rozděleny do sedmi kategorií. Díky tomu snadněji najdete, co hledáte.

  Podpora funkcí Apple AirPlay / HomeKit


  S funkcí Apple AirPlay můžete streamovat filmy, hudbu, hry a fotografie ze zařízení iPhone, iPad nebo Mac přímo do televizoru.

  Integrovaná podpora technologie Dolby Atmos’ prostřednictvím vestavěných reproduktorů televizoru


  Nyní si můžete zvuk Dolby Atmos vychutnat přímo z televizoru.
  Modely podporující Sound mode (Režim zvuku) se navíc automaticky přepnou na zvuk Dolby Audio, abyste si mohli obsah vychutnat v kvalitě Dolby Atmos.

  Další výhody


  Změny v nabídkách a rozhraní

  Nové funkce

  Další změny

  Funkce již není podporována


  Změny v nabídkách a rozhraní


  Zjednodušená nabídka Settings (Nastavení)

  Všechny možnosti nabídky Settings (Nastavení) jsou nyní rozděleny do sedmi kategorií.

  • Watching TV (Sledování televizoru): Nastavení vysílání, jako je nastavení kanálů, nahrávání, titulků, rodičovského zámku, kabelového/satelitního boxu (pouze pro modely kompatibilní se zařízením IR blaster) a další
  • Display & Sound (Zobrazení a zvuk): Nastavení sloužící k úpravám obrazu a zvuku
  • Network & Internet (Síť a internet): Nastavení připojení k internetu a domácí síti
  • Accounts & Sign In (Účty a přihlašování): Nastavení účtu Google
  • Apps (Aplikace): Nastavení aplikací
  • Device Preferences (Předvolby zařízení): Další nastavení zařízení, například datum a čas, jazyk, usnadnění, funkce Chromecast built-in a další
  • Remotes & Accessories (Dálkové ovladače a příslušenství): Nastavení dálkového ovladače a připojení zařízení prostřednictvím Bluetooth

  Byly také přidány návrhy ke konfiguraci nastavení, která byla při počátečním nastavení přeskočena.


  Plynulejší přechod na seznam kanálů a aplikace TV Guide

  Stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovladači se nyní zobrazí seznam kanálů a nabídka TV Menu (TV nabídka).

  Výběrem možnosti TV control (Ovládání televizoru) v levém dolním rohu nabídky TV Menu (TV nabídka) se zobrazí funkce, které jsou k dispozici při sledování televizoru, například Picture-in-picture (Obraz v obraze) nebo Add to Favorite (Přidat k oblíbeným).

  Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači zobrazíte programového průvodce a stisknutím tlačítka se vrátíte do nabídky TV Menu (TV nabídka). V programovém průvodci se objeví malá obrazovka, na které i nadále uvidíte pořad, který jste sledovali.


  Vylepšené nastavení zařízení IR blaster (pouze pro modely kompatibilní se zařízením IR blaster)

  Název IR Blaster setup (Nastavení zařízení IR blaster) byl změněn na Cable/Satellite box setup (Nastavení kabelového/satelitního boxu).
  Pro přístup do provozní nabídky kabelového/satelitního boxu (set-top boxu) je nyní třeba stisknout na dálkovém ovladači tlačítko TV namísto tlačítka ACTION MENU (Nabídka akcí). Pokud kabelový/satelitní box (set-top box) nastavíte pod možností Channel lineup setup (Nastavení pořadí kanálů) v nabídce Cable/Satellite box setup (Nastavení kabelového/satelitního boxu), zobrazí se živé televizní vysílání, a při výběru možnosti Live TV (Živé TV vysílání) se zobrazí seznam programů, které lze nyní sledovat.

  Pokud navíc provedete nastavení kabelového/satelitního boxu u modelů určených pro Spojené království, budete moci pomocí tlačítka REC na dálkovém ovladači nahrávat vstup z nakonfigurovaných zařízení a pomocí tlačítka TITLE LIST budete moci zobrazit seznam Recording Title List (Nahraný seznam titulů).


  Překonfigurovaná provozní nabídka rozhraní HDMI IN

  Pro přístup do nabídky Home (Menu), Options (Možnosti) a k funkci Picture-in-picture (Obraz v obraze) je nyní nutné stisknout na dálkovém ovladači tlačítko DISPLAY (EU/PA: (Info)) namísto tlačítka ACTION MENU (Nabídka akcí).
  Označení Picture-in-picture (Obraz v obraze) bylo změněno na ikonu .


  Vylepšené funkce seznamu Recording Title List (Nahraný seznam titulů)

  Funkce Delete (Smazat) a Protect (Chránit) pro nahrávání titulů, které se zobrazily po stisknutí tlačítka ACTION MENU (Nabídka akcí) na dálkovém ovladači, se nyní provádí pomocí možnosti (Smazat) v seznamu Recording Title List (Nahraný seznam titulů) a barevných tlačítek.


  Přidána nabídka Restart

  Nabídka Restart se na obrazovce televizoru zobrazí poté, co na dálkovém ovladači televizoru stisknete a na několik sekund podržíte tlačítko Napájení .

  Nabídku vstupů si lze nyní přizpůsobit


  Kromě televizoru a zařízení připojených pomocí rozhraní HDMI lze v nové nabídce vybrat i jednotky USB. Můžete sem také přidávat nové aplikace a měnit pořadí často používaných aplikací.


  Nové funkce


  Aplikace Video/Album/Music jsou spojeny do aplikace Media Player

  Videa, fotografie a hudbu lze nyní zobrazit jako seznam v aplikaci Media Player.

  Podpora formátu HEVC 100/120 Hz

  Podporuje formát HEVC 100/120 Hz pro přehrávání videa přes USB.


  Další změny


  Aktualizované ikony na domovské obrazovce

  Změnil se vzhled některých ikon a do pravého horního rohu domovské obrazovky byla přidána ikona funkce Timer (Časovač).


  Nové funkce vestavěného mikrofonu

  Výběrem ikony mikrofonu na domovské obrazovce a dalších obrazovkách se nyní aktivuje vestavěný mikrofon namísto mikrofonu na dálkovém ovladači.


  Osvětlení LED indikuje zjištění příkazu „Ok Google“ vestavěným mikrofonem, když je televizor zapnutý a v pohotovostním režimu

  Osvětlení LED začne při zjištění příkazu „Ok Google“ vestavěným mikrofonem žlutě blikat, a to nejen v pohotovostním režimu, ale také když je televizor zapnutý.


  Přidán režim průchodu

  Režim průchodu slouží k výstupu komprimovaného zvuku do zvukových systémů a zvukových projektorů.
  POZNÁMKA: Je-li nastaven režim průchodu, nemusí být z výstupu přenášeny zvuky, jako jsou tóny tlačítek televizoru nebo hlasové odpovědi, nebo může být funkce rozpoznání hlasu vestavěného mikrofonu méně účinná.


  Pod možností Preferred Satellite (Preferovaný satelit) se zobrazují názvy poskytovatelů

  Položky zobrazované v nabídce TV Menu (Tv nabídka) jako Preferred Satellite (Preferovaný satelit) byly pro snadnější identifikaci změněny na názvy poskytovatelů.


  Funkce již není podporována


  Odstraněna funkce pevného zobrazení teletextu

  Byla odebrána funkce Text hold (Pozastavení textu) , která se prováděla stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém ovladači, když byl zobrazen teletext.


  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay a HomeKit jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.