Přejít k obsahu

Společnost Sony a životní prostředí

Úsilí o nulový vliv na životní prostředí

Produkty Sony a životní prostředí

Společnost Sony vždy dbala na snížení dopadu širokého sortimentu našich produktů na životní prostředí. Tato snaha je dobře viditelná na lehkých, kompaktních a energeticky efektivních konstrukcích z recyklovaných materiálů, které snižují spotřebu zdrojů a energie. 

Spousta zábavy a zároveň úspora zdrojů a energie

HDR-AS50R – videokamera Action Cam s dálkovým ovladačem Live-View

Snížená spotřeba energie výrazně prodlužuje dobu provozu. Dálkový ovladač Live-View je o 30 % menší než u předchozích modelů, takže jeho provoz vyžaduje méně zdrojů a díky své velikosti se snadněji připevňuje.

Ekologicky šetrné technologie Sony

Společnost Sony se podílí na vývoji ekologicky šetrných technologií, které snižují dopad jejího provozu na životní prostředí.

Recyklované plasty Sony pro udržitelnější budoucnost

SORPLAS™ využívá až 99 % recyklovaných materiálů

Vyvinuli jsme materiál SORPLAS™, který přispívá k vytváření udržitelné společnosti.

Celosvětové aktivity společnosti Sony v oblasti životního prostředí

Všechny společnosti skupiny Sony na celém světě se zapojují do ekologických aktivit podle potřeb místních komunit.

Projekt „Picture This“ – Sony Pictures Television

Severní Amerika

Obraz lepšího světa prostřednictvím projektu „Picture This“ od společnosti Sony Pictures Television

Společnost Sony podporuje recyklační program pro elektronický odpad

Latinská Amerika

Podpora recyklačního programu pro elektronický odpad „Live the Change (Vive el Cambio)“

Program Live the Change v Evropě

Evropa

Recyklační program pro elektronický odpad „Live the Change (Vive el Cambio)“ v Evropě

Climate Neutral Now – iniciativa OSN

Japonsko/Východní Asie

Společnost Sony se podílí na iniciativě OSN s názvem Climate Neutral Now

Společnost Sony na univerzitách v Číně

Čína

Propagace recyklace elektroniky společností Sony na univerzitách v Číně

Ocenění ASEAN Energy 2015

Pan Asia

Společnost Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd. KL Tec získala ocenění ASEAN Energy 2015

Zpráva od výkonného ředitele společnosti

Postupem do další fáze zrychlujeme naše ekologické aktivity

Ekologické iniciativy jsou pro společnost Sony jedním z nejdůležitějších témat, navíc v dnešní době, kdy je ohleduplnost společnosti k životnímu prostředí pro zákazníky jedním z výběrových hledisek při nakupování produktů.

Společnost Sony pokračuje v prosazování ekologických aktivit vycházejících z našeho ekologického plánu „Na cestě k nule“, jehož cílem je nulový vliv na životní prostředí. Abychom urychlili naše ekologické aktivity, stanovili jsme nyní ekologické cíle „Green Management 2020“ (rok splnění: fiskální rok 2020). Celá naše skupina – kromě elektroniky rovněž sektor zábavy – bude na cestě k těmto cílům co nejlépe využívat své silné stránky při uskutečňování těchto aktivit.

Společnost Sony Group nyní vstoupila do další fáze svých ekologických aktivit. Společnost Sony nabízí produkty, služby a obsah, které zákazníky po celém světě obohacují, naplňují a inspirují. Zároveň však také uplatňuje vlastní ekologický plán „Na cestě k nule“, v rámci kterého usiluje o maximální snížení vlivu svých podnikatelských aktivit na životní prostředí.

Podpis Kazua Hiraiho

Kazuo Hirai

Prezident a výkonný ředitel, zastupující ředitel společnosti, Sony Corporation

Plán ochrany životního prostředí společnosti Sony

Společnosti skupiny Sony podporují náš ekologický plán „Na cestě k nule“, v rámci něhož usilujeme o dosažení nulového vlivu na životní prostředí. Podrobnosti o tomto plánu jsou k dispozici na speciálním webu.

Na cestě k NULE

Videa o ekologické činnosti společnosti Sony

Angry Birds – Mezinárodní den štěstí

Na podporu Mezinárodního dne štěstí OSN vedou společnost Sony Pictures a iniciativa Angry Birds kampaň za šťastnou planetu a podporují aktivity proti změnám klimatu.

Reflektor

Vybrané zprávy týkající se důležitých ekologických iniciativ společnosti Sony.

ZPRÁVA CSR 2015

Zpráva CSR

Zpráva CSR odhaluje klíčové aktivity společnosti Sony týkající se její společenské odpovědnosti.

Místní předpisy a nařízení

Prostudujte si také předpisy a nařízení, které se mohou týkat produktů Sony ve vaší zemi.