Společnost Sony a životní prostředí

Úsilí o nulový vliv na životní prostředí

Produkty Sony a životní prostředí

Společnost Sony vždy dbala na snížení dopadu širokého sortimentu našich produktů na životní prostředí. Tato snaha je dobře viditelná na lehkých, kompaktních a energeticky efektivních konstrukcích z recyklovaných materiálů, které snižují spotřebu zdrojů a energie. 

Jasný přístup k životnímu prostředí

Objektivy Sony jsou proslulé svým výkonem – umožňují vám kdykoli spolehlivě zachytit každý okamžik. Jejich jedinečnost však spočívá v tom, že jsou výsledkem celé řady inovací a péče o životní prostředí.

Podívejte se na další produkty Sony, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí

Ekologicky šetrné technologie Sony

Společnost Sony se podílí na vývoji ekologicky šetrných technologií, které snižují dopad jejího provozu na životní prostředí.

Složený z úžasných nápadů

Společnost Sony vytvořila složený obrazový snímač CMOS full-frame s integrovanou pamětí pro výkonný model α9. Výsledkem je menší a lehčí profesionální fotoaparát vyrobený z méně zdrojů.

Podívejte se na další produkty Sony, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí

Celosvětové aktivity společnosti Sony v oblasti životního prostředí

Všechny společnosti skupiny Sony na celém světě se zapojují do ekologických aktivit podle potřeb místních komunit.

Snímek iniciativy Jednotné Sony pro budoucnost našich oceánů

Jednotné Sony pro budoucnost našich oceánů

Společnost Sony ve svých produktech a obchodních provozech používá plasty, a proto se její zaměstnanci po celém světe sjednotili, aby mohli společně bojovat proti znečištění oceánů.

Snímek hledání nových převratných možností

Hledání nových převratných možností

Společnost Sony Group zvyšuje využití obnovitelné energie tím, že optimálním způsobem vyvažuje místní podmínky a dostupné zdroje.

Snímek Severní Ameriky

Severní Amerika

Byl ohlášen největší solární systém společnosti Sony v Severní Americe

Obrázek Japonska

Japonsko

Stabilní pokrok na cestě k energii ze 100 % obnovitelných zdrojů

Snímek Panasie

Pan Asia

Úklid pobřeží s účelem bojovat proti znečištění oceánů

Obrázek Číny

Čína

Dobrovolný úklid v Číně si klade za cíl chránit tamější nádherné prostředí

Obrázek Evropy

Evropa

Dobrovolnická činnost v přírodní rezervaci ve Velké Británii

Snímek Latinské Ameriky

Latinská Amerika

Účast v projektu „Festi Harpia“ 2019 s cílem informovat o důležitosti biodiverzity

Ekologická činnost společnosti Sony

Akce filmu The Angry Birds Movie 2 na podporu klimatické kampaně OSN ActNow

Angry Birds a zelená prasátka spojili síly s Organizací spojených národů, aby společně podpořili její klimatickou kampaň ActNow, která celosvětově vyzývá k aktivitám reagujícím na změny klimatu.

Zpráva od výkonného ředitele společnosti

Postupem do další fáze zrychlujeme naše ekologické aktivity

Ekologické iniciativy jsou pro společnost Sony jedním z nejdůležitějších témat, navíc v dnešní době, kdy je ohleduplnost společnosti k životnímu prostředí pro zákazníky jedním z výběrových hledisek při nakupování produktů.

Společnost Sony pokračuje v prosazování ekologických aktivit vycházejících z našeho ekologického plánu „Na cestě k nule“, jehož cílem je nulový vliv na životní prostředí. Abychom urychlili naše ekologické aktivity, stanovili jsme nyní ekologické cíle „Green Management 2020“ (rok splnění: fiskální rok 2020). Celá naše skupina – kromě elektroniky rovněž sektor zábavy – bude na cestě k těmto cílům co nejlépe využívat své silné stránky při uskutečňování těchto aktivit.

Společnost Sony Group nyní vstoupila do další fáze svých ekologických aktivit. Společnost Sony nabízí produkty, služby a obsah, které zákazníky po celém světě obohacují, naplňují a inspirují. Zároveň však také uplatňuje vlastní ekologický plán „Na cestě k nule“, v rámci kterého usiluje o maximální snížení vlivu svých podnikatelských aktivit na životní prostředí.

Podpis Keničira Jošidy

Kenichiro Yoshida

Prezident a výkonný ředitel, zastupující ředitel společnosti, Sony Corporation

Místní předpisy a nařízení

Prostudujte si také předpisy a nařízení, které se mohou týkat produktů Sony ve vaší zemi.