Přejít k obsahu

Společnost Sony a životní prostředí

Úsilí o nulový vliv na životní prostředí

Produkty Sony a životní prostředí

Společnost Sony vždy dbala na snížení dopadu širokého sortimentu našich produktů na životní prostředí. Tato snaha je dobře viditelná na lehkých, kompaktních a energeticky efektivních konstrukcích z recyklovaných materiálů, které snižují spotřebu zdrojů a energie. 

Harmonie životního prostředí a zvuku

Domácí kino

Společnost Sony se zavázala snížit svůj vliv na životní prostředí a pokračovat ve své honbě za kvalitním zvukem. Naše snaha je vidět na efektivitě recyklování plastu a využití dopravy.

Podívejte se na další produkty Sony, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí

Ekologicky šetrné technologie Sony

Společnost Sony se podílí na vývoji ekologicky šetrných technologií, které snižují dopad jejího provozu na životní prostředí.

Recyklované plasty Sony pro udržitelnější budoucnost

SORPLAS™ využívá až 99 % recyklovaných materiálů

Vyvinuli jsme materiál SORPLAS™, který přispívá k vytváření udržitelné společnosti.

Celosvětové aktivity společnosti Sony v oblasti životního prostředí

Všechny společnosti skupiny Sony na celém světě se zapojují do ekologických aktivit podle potřeb místních komunit.

Společnost Sony podporuje biodiverzitu v thajské přírodní rezervaci.

Pan Asia

Podporujeme biodiverzitu v thajské přírodní rezervaci.

Společnost Sony DADC vyhrála v Southwateru prestižní cenu Green Business of the Year za rok 2015.

Evropa

Cena Green Business of the Year za rok 2015.

Digitalizace v čínských výrobních závodech snížila spotřebu papíru o 40 %.

Čína

Digitalizace v čínských výrobních závodech snížila spotřebu papíru o 40 %.

Sony Korea byla v roce 2015 vyhlášena vedoucí uhlíkově neutrální společností.

Japonsko/Východní Asie

Sony Korea byla v roce 2015 vyhlášena vedoucí uhlíkově neutrální společností.

Turnaj 2016 Sony Open na Havaji byl tamější vládou vyhlášen za „Green Event“.

Severní Amerika

Turnaj 2016 Sony Open na Havaji byl tamější vládou vyhlášen za „Green Event“.

Společnost Sony se podílela na festivalu Festi Harpia 2016.

Latinská Amerika

Sony Inter-American, a.s., která se zavázala chránit biodiverzitu, se podílela na festivalu „Festi Harpia“ 2016.

Zpráva od výkonného ředitele společnosti

Postupem do další fáze zrychlujeme naše ekologické aktivity

Ekologické iniciativy jsou pro společnost Sony jedním z nejdůležitějších témat, navíc v dnešní době, kdy je ohleduplnost společnosti k životnímu prostředí pro zákazníky jedním z výběrových hledisek při nakupování produktů.

Společnost Sony pokračuje v prosazování ekologických aktivit vycházejících z našeho ekologického plánu „Na cestě k nule“, jehož cílem je nulový vliv na životní prostředí. Abychom urychlili naše ekologické aktivity, stanovili jsme nyní ekologické cíle „Green Management 2020“ (rok splnění: fiskální rok 2020). Celá naše skupina – kromě elektroniky rovněž sektor zábavy – bude na cestě k těmto cílům co nejlépe využívat své silné stránky při uskutečňování těchto aktivit.

Společnost Sony Group nyní vstoupila do další fáze svých ekologických aktivit. Společnost Sony nabízí produkty, služby a obsah, které zákazníky po celém světě obohacují, naplňují a inspirují. Zároveň však také uplatňuje vlastní ekologický plán „Na cestě k nule“, v rámci kterého usiluje o maximální snížení vlivu svých podnikatelských aktivit na životní prostředí.

Podpis Kazua Hiraiho

Kazuo Hirai

Prezident a výkonný ředitel, zastupující ředitel společnosti, Sony Corporation

Plán ochrany životního prostředí společnosti Sony

Společnosti skupiny Sony podporují náš ekologický plán „Na cestě k nule“, v rámci něhož usilujeme o dosažení nulového vlivu na životní prostředí. Podrobnosti o tomto plánu jsou k dispozici na speciálním webu.

Na cestě k NULE

Videa o ekologické činnosti společnosti Sony

Angry Birds – Mezinárodní den štěstí

Na podporu Mezinárodního dne štěstí OSN vedou společnost Sony Pictures a iniciativa Angry Birds kampaň za šťastnou planetu a podporují aktivity proti změnám klimatu.

Reflektor

Vybrané zprávy týkající se důležitých ekologických iniciativ společnosti Sony.

ZPRÁVA CSR 2015

Zpráva CSR

Zpráva CSR odhaluje klíčové aktivity společnosti Sony týkající se její společenské odpovědnosti.

Místní předpisy a nařízení

Prostudujte si také předpisy a nařízení, které se mohou týkat produktů Sony ve vaší zemi.