Společnost Sony a životní prostředí

Úsilí o nulový vliv na životní prostředí

Produkty Sony a životní prostředí

Společnost Sony vždy dbala na snížení dopadu širokého sortimentu našich produktů na životní prostředí. Tato snaha je dobře viditelná na lehkých, kompaktních a energeticky efektivních konstrukcích z recyklovaných materiálů, které snižují spotřebu zdrojů a energie. 

Malá velikost, mohutný zvuk

Model HT-SF200 je soundbar typu vše v jednom se zabudovaným subwooferem. Společnost Sony se překonala, aby dosáhla plného zvuku a malých rozměrů. Jelikož je menší než běžné soundbary, jeho přeprava je také mnohem efektivnější.

Podívejte se na další produkty Sony, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí

Ekologicky šetrné technologie Sony

Společnost Sony se podílí na vývoji ekologicky šetrných technologií, které snižují dopad jejího provozu na životní prostředí.

Technologie Triporous™ pro čistější svět

Revoluční nový, vysoce výkonný filtrační materiál od společnosti Sony vznikl recyklací odpadní biomasy.

Podívejte se na další produkty Sony, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí

Celosvětové aktivity společnosti Sony v oblasti životního prostředí

Všechny společnosti skupiny Sony na celém světě se zapojují do ekologických aktivit podle potřeb místních komunit.

Snímek iniciativy Jednotné Sony pro budoucnost našich oceánů

Jednotné Sony pro budoucnost našich oceánů

Společnost Sony ve svých produktech a obchodních provozech používá plasty, a proto se její zaměstnanci po celém světe sjednotili, aby mohli společně bojovat proti znečištění oceánů.

Snímek hledání nových převratných možností

Hledání nových převratných možností

Společnost Sony Group zvyšuje využití obnovitelné energie tím, že optimálním způsobem vyvažuje místní podmínky a dostupné zdroje.

Obrázek Japonska

Japonsko

Mega solární instalace se nyní používá v technologickém centru Kumamoto

Obrázek Evropy

Evropa

Událost na téma biodiverzity zaměřená na včely pořádaná ve Švédsku

Obrázek Číny

Čína

Sony Green Road (Ekologická cesta), environmentální kemp pro univerzitní studenty v Číně

Obrázek zachování krásy přírody a uvolnění cesty pro migrující ptactvo

Pan Asia

Zachování krásy přírody a uvolnění cesty pro migrující ptactvo

Obrázek dosažení certifikace prostředí divoké přírody společností Sony v San Diegu

Severní Amerika

Dosažení certifikace prostředí divoké přírody v San Diegu

Obrázek společnosti Sony Inter-American, a.s., která se účastnila „Festi Harpia“ 2017 na podporu zachování biodiverzity

Latinská Amerika

Společnost Sony Inter-American, S.A. se opět účastní projektu „Festi Harpia“ 2018, který upozorňuje na důležitost biodiverzity.

Ekologická činnost společnosti Sony

Festival Picture This pro planetu

Televizní stanice Sony Pictures a Nadace Spojených národů zahájila festival Picture This pro planetu. Vybízí nastávající filmaře, světové talenty a pořadatele změn, aby natočili krátké filmy zachycující pozitivní budoucnost naší planety. Této soutěže se zúčastnili lidé z více než 70 zemí světa.

Zpráva od výkonného ředitele společnosti

Postupem do další fáze zrychlujeme naše ekologické aktivity

Ekologické iniciativy jsou pro společnost Sony jedním z nejdůležitějších témat, navíc v dnešní době, kdy je ohleduplnost společnosti k životnímu prostředí pro zákazníky jedním z výběrových hledisek při nakupování produktů.

Společnost Sony pokračuje v prosazování ekologických aktivit vycházejících z našeho ekologického plánu „Na cestě k nule“, jehož cílem je nulový vliv na životní prostředí. Abychom urychlili naše ekologické aktivity, stanovili jsme nyní ekologické cíle „Green Management 2020“ (rok splnění: fiskální rok 2020). Celá naše skupina – kromě elektroniky rovněž sektor zábavy – bude na cestě k těmto cílům co nejlépe využívat své silné stránky při uskutečňování těchto aktivit.

Společnost Sony Group nyní vstoupila do další fáze svých ekologických aktivit. Společnost Sony nabízí produkty, služby a obsah, které zákazníky po celém světě obohacují, naplňují a inspirují. Zároveň však také uplatňuje vlastní ekologický plán „Na cestě k nule“, v rámci kterého usiluje o maximální snížení vlivu svých podnikatelských aktivit na životní prostředí.

Podpis Keničira Jošidy

Kenichiro Yoshida

Prezident a výkonný ředitel, zastupující ředitel společnosti, Sony Corporation

Místní předpisy a nařízení

Prostudujte si také předpisy a nařízení, které se mohou týkat produktů Sony ve vaší zemi.