Společnost Sony a životní prostředí

Úsilí o nulový vliv na životní prostředí

Produkty Sony a životní prostředí

Společnost Sony vždy dbala na snížení dopadu širokého sortimentu našich produktů na životní prostředí. Tato snaha je dobře viditelná na lehkých, kompaktních a energeticky efektivních konstrukcích z recyklovaných materiálů, které snižují spotřebu zdrojů a energie. 

Skutečná úspora energie ve virtuálním světě

Díky svému špičkovému výkonu otevírá PlayStation® lidem úžasné nové světy. Ve skutečném světě je ale čím dál tím důležitější ochrana životního prostředí. Přečtěte si, jak se společnost Sony snaží šetřit energie a zdroje.

Šetrnost k prostředí, o které je dobré vědět

Mobilní zařízení přinesla revoluci do našich životů a práce a jejich inovativní funkce a konstrukce dláždí cestu k lepší budoucnosti. Takové zařízení je i Xperia™ Ear. Přečtěte si, jak hledáme rovnováhu mezi obchodním růstem a ochranou životního prostředí.

Podívejte se na další produkty Sony, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí

Ekologicky šetrné technologie Sony

Společnost Sony se podílí na vývoji ekologicky šetrných technologií, které snižují dopad jejího provozu na životní prostředí.

Složený z úžasných nápadů

Společnost Sony vytvořila složený obrazový snímač CMOS full-frame s integrovanou pamětí pro výkonný model α9. Výsledkem je menší a lehčí profesionální fotoaparát vyrobený z méně zdrojů

Obrázek modelu Sony α9.
Vedoucí na poli vývoje recyklovaných plastů

Vedoucí na poli vývoje recyklovaných plastů

Společnost Sony dokázala díky materiálu SORPLAS™ snížit využití neobnovitelných zdrojů. Jde o recyklovaný plast vyznačující se jak udržitelností, tak velmi dobrými vlastnostmi. Jedná se proto o nejvhodnější volbu pro naše nové produkty.

Recyklace a lepší požitek při poslechu

Zvyšování využití recyklovaných plastů je součástí ekologického záměru dosáhnout nulových dopadů na životní prostředí. Sony zavádí nový recyklovaný plast, který přispěje k dalšímu využití recyklovaných materiálů v audio produktech a umožní dosažení vysoce kvalitního zvuku.

Recyklovaný plast součástí vaší hudby

Celosvětové aktivity společnosti Sony v oblasti životního prostředí

Všechny společnosti skupiny Sony na celém světě se zapojují do ekologických aktivit podle potřeb místních komunit.

Obrázek účastníků provázené cesty „Na cestě k nule“ a AICHI OSN se zaměřuje na včelí budky.

Evropa

Stavění včelích hnízd pro biodiverzitu

Zaměstnanci společnosti Shanghai Suoguang Electronics na „zeleném“ cyklovýletě na ostrově Hengsha.

Čína

Výlet s nízkými emisemi oxidů uhlíku: Cyklistické/pěší aktivity v Číně

Prvek zvukového projektoru je vysoký 50 cm – oproti předchůdcům je poloviční. Instalace je jednoduchá i na úzkém televizním stolku.

Japonsko

Menší zvukový projektor, který neplýtvá zdroji

Budova Morita v historickém komplexu Studio Lot ve městě Culver City v Kalifornii.

Severní Amerika

Budova Morita usiluje o certifikaci LEED

Děti poslouchající řeč o recyklaci ve stánku společnosti Sony.

Latinská Amerika

Společnost Sony Inter-American, a.s. se účastnila festivalu „Festi Harpia“ 2017 na podporu zachování biodiverzity

Ceremoniál sázení, který se konal na zemědělské půdě v červenci 2016.

Pan Asia

Indická pobočka společnosti Sony podporuje lesnickou iniciativu „Trees for Life“

Videa o ekologické činnosti společnosti Sony

Angry Birds – Mezinárodní den štěstí

Na podporu Mezinárodního dne štěstí OSN vedou společnost Sony Pictures a iniciativa Angry Birds kampaň za šťastnou planetu a podporují aktivity proti změnám klimatu.

Zpráva od výkonného ředitele společnosti

Postupem do další fáze zrychlujeme naše ekologické aktivity

Ekologické iniciativy jsou pro společnost Sony jedním z nejdůležitějších témat, navíc v dnešní době, kdy je ohleduplnost společnosti k životnímu prostředí pro zákazníky jedním z výběrových hledisek při nakupování produktů.

Společnost Sony pokračuje v prosazování ekologických aktivit vycházejících z našeho ekologického plánu „Na cestě k nule“, jehož cílem je nulový vliv na životní prostředí. Abychom urychlili naše ekologické aktivity, stanovili jsme nyní ekologické cíle „Green Management 2020“ (rok splnění: fiskální rok 2020). Celá naše skupina – kromě elektroniky rovněž sektor zábavy – bude na cestě k těmto cílům co nejlépe využívat své silné stránky při uskutečňování těchto aktivit.

Společnost Sony Group nyní vstoupila do další fáze svých ekologických aktivit. Společnost Sony nabízí produkty, služby a obsah, které zákazníky po celém světě obohacují, naplňují a inspirují. Zároveň však také uplatňuje vlastní ekologický plán „Na cestě k nule“, v rámci kterého usiluje o maximální snížení vlivu svých podnikatelských aktivit na životní prostředí.

Podpis Kazua Hiraiho

Kazuo Hirai

Prezident a výkonný ředitel, zastupující ředitel společnosti, Sony Corporation

Na cestě k NULE

Plán ochrany životního prostředí společnosti Sony

Společnosti skupiny Sony podporují náš ekologický plán „Na cestě k nule“, v rámci něhož usilujeme o dosažení nulového vlivu na životní prostředí. Podrobnosti o tomto plánu jsou k dispozici na speciálním webu.

Logo značky CSR REPORT 2017

Zpráva CSR

Zpráva CSR odhaluje klíčové aktivity společnosti Sony týkající se její společenské odpovědnosti.

Místní předpisy a nařízení

Prostudujte si také předpisy a nařízení, které se mohou týkat produktů Sony ve vaší zemi.