Krásy Země nás inspirují

Bez inspirace od okolního světa by společnost Sony nebyla schopná přinášet tak úžasné zážitky. Při plnění plánu „Na cestě k nule“ na ochranu životního prostředí do roku 2050 využívá kreativitu a technologie a zároveň intenzivněji usiluje o to, abychom vedli životy s ohledem na životní prostředí naší planety.

TÉMATA
Inovace pro udržitelnost na Zemi
Aktivity na podporu boje proti změně klimatu
Akce na zachování zdrojů a biodiverzity
Výzva: malá ekologická stopa, velká inspirace
Aktivity na podporu boje proti změně klimatu
Akce na zachování zdrojů a biodiverzity
Elektronika a její vliv na životní prostředí
Celosvětové aktivity společnosti Sony v oblasti životního prostředí
Místní předpisy a nařízení

Prostudujte si také předpisy a nařízení, které se mohou týkat produktů Sony ve vaší zemi.