Společnost Sony a životní prostředí

Úsilí o nulový vliv na životní prostředí

Produkty Sony a životní prostředí

Společnost Sony vždy dbala na snížení dopadu širokého sortimentu našich produktů na životní prostředí. Tato snaha je dobře viditelná na lehkých, kompaktních a energeticky efektivních konstrukcích z recyklovaných materiálů, které snižují spotřebu zdrojů a energie. 

Malá velikost, mohutný zvuk

Model HT-SF200 je soundbar typu vše v jednom se zabudovaným subwooferem. Společnost Sony se překonala, aby dosáhla plného zvuku a malých rozměrů. Jelikož je menší než běžné soundbary, jeho přeprava je také mnohem efektivnější.

Podívejte se na další produkty Sony, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí

Ekologicky šetrné technologie Sony

Společnost Sony se podílí na vývoji ekologicky šetrných technologií, které snižují dopad jejího provozu na životní prostředí.

Technologie Triporous™ pro čistější svět

Revoluční nový, vysoce výkonný filtrační materiál od společnosti Sony vznikl recyklací odpadní biomasy.

Podívejte se na další produkty Sony, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí

Celosvětové aktivity společnosti Sony v oblasti životního prostředí

Všechny společnosti skupiny Sony na celém světě se zapojují do ekologických aktivit podle potřeb místních komunit.

Obrázek Japonska

Japonsko

Mega solární instalace se nyní používá v technologickém centru Kumamoto

Obrázek Evropy

Evropa

Událost na téma biodiverzity zaměřená na včely pořádaná ve Švédsku

Obrázek Číny

Čína

Sony Green Road (Ekologická cesta), environmentální kemp pro univerzitní studenty v Číně

Obrázek zachování krásy přírody a uvolnění cesty pro migrující ptactvo

Pan Asia

Zachování krásy přírody a uvolnění cesty pro migrující ptactvo

Obrázek dosažení certifikace prostředí divoké přírody společností Sony v San Diegu

Severní Amerika

Dosažení certifikace prostředí divoké přírody v San Diegu

Obrázek společnosti Sony Inter-American, a.s., která se účastnila „Festi Harpia“ 2017 na podporu zachování biodiverzity

Latinská Amerika

Společnost Sony Inter-American, S.A. se opět účastní projektu „Festi Harpia“ 2018, který upozorňuje na důležitost biodiverzity.

Ekologická činnost společnosti Sony

Festival Picture This pro planetu

Televizní stanice Sony Pictures a Nadace Spojených národů zahájila festival Picture This pro planetu. Vybízí nastávající filmaře, světové talenty a pořadatele změn, aby natočili krátké filmy zachycující pozitivní budoucnost naší planety. Této soutěže se zúčastnili lidé z více než 70 zemí světa.

Zpráva od výkonného ředitele společnosti

Postupem do další fáze zrychlujeme naše ekologické aktivity

Ekologické iniciativy jsou pro společnost Sony jedním z nejdůležitějších témat, navíc v dnešní době, kdy je ohleduplnost společnosti k životnímu prostředí pro zákazníky jedním z výběrových hledisek při nakupování produktů.

Společnost Sony pokračuje v prosazování ekologických aktivit vycházejících z našeho ekologického plánu „Na cestě k nule“, jehož cílem je nulový vliv na životní prostředí. Abychom urychlili naše ekologické aktivity, stanovili jsme nyní ekologické cíle „Green Management 2020“ (rok splnění: fiskální rok 2020). Celá naše skupina – kromě elektroniky rovněž sektor zábavy – bude na cestě k těmto cílům co nejlépe využívat své silné stránky při uskutečňování těchto aktivit.

Společnost Sony Group nyní vstoupila do další fáze svých ekologických aktivit. Společnost Sony nabízí produkty, služby a obsah, které zákazníky po celém světě obohacují, naplňují a inspirují. Zároveň však také uplatňuje vlastní ekologický plán „Na cestě k nule“, v rámci kterého usiluje o maximální snížení vlivu svých podnikatelských aktivit na životní prostředí.

Podpis Keničira Jošidy

Kenichiro Yoshida

Prezident a výkonný ředitel, zastupující ředitel společnosti, Sony Corporation

Místní předpisy a nařízení

Prostudujte si také předpisy a nařízení, které se mohou týkat produktů Sony ve vaší zemi.