Přejít k obsahu

Společnost Sony a životní prostředí

Úsilí o nulový vliv na životní prostředí

Produkty Sony a životní prostředí

Společnost Sony vždy dbala na snížení dopadu širokého sortimentu našich produktů na životní prostředí. Tato snaha je dobře viditelná na lehkých, kompaktních a energeticky efektivních konstrukcích z recyklovaných materiálů, které snižují spotřebu zdrojů a energie. 

Skutečná úspora energie ve virtuálním světě

Díky svému špičkovému výkonu otevírá PlayStation® lidem úžasné nové světy. Ve skutečném světě je ale čím dál tím důležitější ochrana životního prostředí. Přečtěte si, jak se společnost Sony snaží šetřit energie a zdroje.

Šetrnost k prostředí, o které je dobré vědět

Mobilní zařízení přinesla revoluci do našich životů a práce a jejich inovativní funkce a konstrukce dláždí cestu k lepší budoucnosti. Takové zařízení je i Xperia™ Ear. Přečtěte si, jak hledáme rovnováhu mezi obchodním růstem a ochranou životního prostředí.

Podívejte se na další produkty Sony, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí

Ekologicky šetrné technologie Sony

Společnost Sony se podílí na vývoji ekologicky šetrných technologií, které snižují dopad jejího provozu na životní prostředí.

Vedoucí na poli vývoje recyklovaných plastů

Vedoucí na poli vývoje recyklovaných plastů

Společnost Sony dokázala díky materiálu SORPLAS™ snížit využití neobnovitelných zdrojů. Jde o recyklovaný plast vyznačující se jak udržitelností, tak velmi dobrými vlastnostmi. Jedná se proto o nejvhodnější volbu pro naše nové produkty.

Recyklace a lepší požitek při poslechu

Zvyšování využití recyklovaných plastů je součástí ekologického záměru dosáhnout nulových dopadů na životní prostředí. Sony zavádí nový recyklovaný plast, který přispěje k dalšímu využití recyklovaných materiálů v audio produktech a umožní dosažení vysoce kvalitního zvuku.

Recyklovaný plast součástí vaší hudby

Celosvětové aktivity společnosti Sony v oblasti životního prostředí

Všechny společnosti skupiny Sony na celém světě se zapojují do ekologických aktivit podle potřeb místních komunit.

Nejnovější z řady ekologických akcí pořádaných společností Sony v Číně.

Čína

Čínští zaměstnanci společnosti Sony pomáhají při odstraňování invazních druhů.

Propagace biohnojiva.

Pan Asia

Indická pobočka společnosti Sony podporuje lesnickou iniciativu „Trees for Life“.

Propagace recyklace televizorů v Mexiku pomocí kampaně „Krok k lepší kvalitě obrazu“.

Latinská Amerika

Propagace recyklace televizorů v Mexiku pomocí kampaně „Krok k lepší kvalitě obrazu“.

Společnost CDP ve svojí světové zprávě o vodě za rok 2016 označila společnosti Sony jako průkopníka na poli správy vodních zdrojů.

Japonsko/Východní Asie

Více než 15 000 návštěvníků recyklačních středisek Green Cycle.

Společnost SPE získala cenu Enviromental Media Award za média šetrná k životnímu prostředí pro rok 2016.

Severní Amerika

Společnost SPE získala cenu Enviromental Media Award za média šetrná k životnímu prostředí pro rok 2016.

Cena Green Business of the Year za rok 2015.

Evropa

Cena Green Business of the Year za rok 2015.

Videa o ekologické činnosti společnosti Sony

Angry Birds – Mezinárodní den štěstí

Na podporu Mezinárodního dne štěstí OSN vedou společnost Sony Pictures a iniciativa Angry Birds kampaň za šťastnou planetu a podporují aktivity proti změnám klimatu.

Zpráva od výkonného ředitele společnosti

Postupem do další fáze zrychlujeme naše ekologické aktivity

Ekologické iniciativy jsou pro společnost Sony jedním z nejdůležitějších témat, navíc v dnešní době, kdy je ohleduplnost společnosti k životnímu prostředí pro zákazníky jedním z výběrových hledisek při nakupování produktů.

Společnost Sony pokračuje v prosazování ekologických aktivit vycházejících z našeho ekologického plánu „Na cestě k nule“, jehož cílem je nulový vliv na životní prostředí. Abychom urychlili naše ekologické aktivity, stanovili jsme nyní ekologické cíle „Green Management 2020“ (rok splnění: fiskální rok 2020). Celá naše skupina – kromě elektroniky rovněž sektor zábavy – bude na cestě k těmto cílům co nejlépe využívat své silné stránky při uskutečňování těchto aktivit.

Společnost Sony Group nyní vstoupila do další fáze svých ekologických aktivit. Společnost Sony nabízí produkty, služby a obsah, které zákazníky po celém světě obohacují, naplňují a inspirují. Zároveň však také uplatňuje vlastní ekologický plán „Na cestě k nule“, v rámci kterého usiluje o maximální snížení vlivu svých podnikatelských aktivit na životní prostředí.

Podpis Kazua Hiraiho

Kazuo Hirai

Prezident a výkonný ředitel, zastupující ředitel společnosti, Sony Corporation

Na cestě k NULE

Plán ochrany životního prostředí společnosti Sony

Společnosti skupiny Sony podporují náš ekologický plán „Na cestě k nule“, v rámci něhož usilujeme o dosažení nulového vlivu na životní prostředí. Podrobnosti o tomto plánu jsou k dispozici na speciálním webu.

Reflektor

Vybrané zprávy týkající se důležitých ekologických iniciativ společnosti Sony.

ZPRÁVA CSR 2015

Zpráva CSR

Zpráva CSR odhaluje klíčové aktivity společnosti Sony týkající se její společenské odpovědnosti.

Místní předpisy a nařízení

Prostudujte si také předpisy a nařízení, které se mohou týkat produktů Sony ve vaší zemi.