Xperia: na cestě k udržitelnosti 

Podívejte se, jak se společnost Sony a značka Xperia snaží o větší udržitelnost ve všem, co děláme.

Logo plánu Road to Zero
Iniciativa Road to Zero skupiny Sony

Společnost Sony si uvědomuje, že naše podnikové aktivity jsou závislé na dobrém stavu prostředí na Zemi. Proto jsme zpracovali globální environmentální plán s názvem Road to Zero, jehož cílem je dosáhnout do roku 2050 nulové environmentální stopy v průběhu celého životního cyklu našich produktů a našich podnikatelských aktivit.

Green Management 2025

Společnost Sony si stanovila za cíl dosáhnout do roku 2050 nulové environmentální stopy. Proto si každých pět let nastavuje střednědobé environmentální cíle. Ty se pojí s každou fází životního cyklu našich produktů v souvislosti se změnou klimatu, zdroji, chemickými látkami a biologickou rozmanitostí. V posledním souboru cílů s názvem Green Management 2025 se odráží snaha společnosti Sony postupně omezovat plastové obalové materiály pro nové malé produkty, která povede až k jejich úplnému vyřazení.

Logo souboru cílů Green Management 2025
Lahvička s bílými plastovými granulemi vedle hromádky černých plastových granulí a hromádky bílých granulí
SORPLAS™, originální ohnivzdorný recyklovaný plast společnosti Sony

V roce 2011 zahájila společnost Sony praktické využívání ohnivzdorného recyklovaného materiálu s názvem Sustainable Oriented Recycled Plastic (SORPLAS). Jeho výrobu umožnila jedinečná mísicí technologie, která spojuje originální zpomalovač hoření bez halogenu a bez fosforu – rovněž vyvinutý ve společnosti Sony – a odpadní plasty (polykarbonátovou pryskyřici) z různých zdrojů.

Nový přístup k obalovým materiálům

Environmentální problémy, jako je znečištění moří, v posledních letech zdůraznily potřebu omezit plasty na jedno použití. Společnost Sony se již delší dobu snaží vyřadit plasty z obalových materiálů. V roce 2021 jsme šli celému našemu oboru příkladem, když jsme uvedli na trh přístroj Xperia PRO-I. Jeho obal neobsahuje žádné plasty. Plastové prvky byly zcela vyřazeny nebo nahrazeny papírovými materiály.

Obaly pro produkty Xperia
Větší udržitelnost pro značku Xperia

Vedle celopodnikových environmentálních plánů společnosti Sony zavádíme celou řadu iniciativ zaměřených na udržitelnost značky Xperia.

Vývojový diagram omezování plastů v obalech smartphonů Xperia od roku 2018 až do uvedení přístroje Xperia PRO-I v roce 2021
Odstraňujeme plasty z obalů pro smartphony Xperia

Na snížení environmentální stopy obalů pro smartphony Xperia se zaměřujeme už několik let, ale zpočátku se nám dařilo nahradit plast papírem jen ve větších obalech. Obaly přístrojů Xperia z roku 2018 proto stále byly přibližně z 27 % tvořeny plasty. V průběhu času se však naše procesy vyvíjely a nyní se obejdeme bez plastů i v těch nejmenších součástech obalů. Vyvrcholením naší snahy je obal přístroje Xperia PRO-I, který plasty neobsahuje vůbec.

Zásady pro udržitelnější využívání papíru

Snažíme se omezit využití cenných papírových zdrojů a současně jsme si jako prioritu stanovili použití papíru, který odpovídá zásadám udržitelnosti, jako je papír s certifikací FSC a recyklovaný papír. Vanička z buničiny v obalech smartphonů se vyrábí z odpadového papíru, který není možné recyklovat v jiných papírových výrobcích. Když zvolíme surovinu, která má stejnou barvu jako vnější krabice, můžeme ji prostě vytvarovat a není ji nutné bělit nebo barvit.

Hromádka zmačkaného papíru
Obal zcela bez plastů

V tomto videu náš konstruktér obalů Tomojuki Nišizaki vysvětluje, jak se nám podařilo zcela vyřadit plasty z obalových materiálů pro přístroj Xperia PRO-I.

Menší velikost obalu

Další významnou součástí naší snahy o udržitelnost je zmenšení obalů u modelů Xperia pro rok 2022 o 50 % v porovnání s předchozími modely. Snížila se tak přepravní hmotnost a emise CO₂ produkované během přepravy poklesly až o 36 % na jednotku.

Obrázek s porovnáním obalu pro přístroj Xperia 1 IV a pro jeho předchůdce, model Xperia 1 IV; obal je o 50 % menší
Ilustrace s kabelem USB a nabíječkou přeškrtnutou zelenou čárou, ikonou planety Země a smartphonem Xperia
Budujeme udržitelnou společnost, spolu s vámi

Vedle vnitropodnikových iniciativ vyzývá společnost Sony i své obchodní partnery, spotřebitele a další aktéry, aby se zapojili a společně s ní se podíleli na budování udržitelnější společnosti. Se smartphony Xperia už například nedodáváme kabely USB a nabíječky, protože většina zákazníků je má, a žádáme zákazníky, kteří si smartphone Xperia koupí, aby zrecyklovali jeho obal.