Číslo článku : 00242420 / Poslední změna : 05/03/2020Tisk

Nelze se připojit k jinému zařízení za použití NFC

  Tip

  Následující kroky se mohou v různých verzích Androidu lišit. Pokud chcete zjistit, jakou verzi systému Android vaše zařízení využívá, najděte a klepněte na položku Settings (Nastavení) > About phone (O telefonu) > Android version (Verze systému Android). Pokud nevidíte v části Settings (Nastavení) možnost About phone (O telefonu), klepněte na položku System (Systém).

  • Zkontrolujte, zda je funkce NFC aktivována na obou zařízeních.

  Zapnutí nebo vypnutí funkce NFC (Android 9/10)

  Zapnutí nebo vypnutí funkce NFC (Android 8)

  • Přesvědčte se, že je obrazovka zařízení odemčena a aktivní.
  • Podržte svoje zařízení a druhé zařízení kompatibilní s technologií NFC tak, aby se jejich značky N dotýkaly, a poté pomalu pohybujte zařízením všemi směry. Detekční oblast NFC je obecně označena ikonou (ikona NFC).
  • Odstraňte ze zařízení ochranná pouzdra nebo kryty, abyste ověřili, zda neblokují připojení.
  • Zkontrolujte, že vaše zařízení již není připojeno k jinému zařízení kompatibilnímu s technologií NFC. Pokud ano, odpojte je a zkuste se znovu připojit ke druhému zařízení.
  • V některých případech nemusí být citlivost NFC dostatečná k připojení za použití této funkce. Pokud tomu tak je, použijte pro připojení zařízení technologii Bluetooth místo NFC.

  Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth (Android 9/10)

  Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth (Android 8)

  Párování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth (Android 9/10)

  Párování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth (Android 8)

  Propojení zařízení s jiným zařízením Bluetooth (Android 10)

  Propojení vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth (Android 9)

  Propojení vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth (Android 8)