Číslo článku : 00242479 / Poslední změna : 05/03/2020Tisk

Zařízení se zablokuje nebo se neočekávaně vypnou aplikace

  Tip

  Následující kroky se mohou v různých verzích Androidu lišit. Pokud chcete zjistit, jakou verzi systému Android vaše zařízení využívá, najděte a klepněte na položku Settings (Nastavení) > About phone (O telefonu) > Android version (Verze systému Android). Pokud nevidíte v části Settings (Nastavení) možnost About phone (O telefonu), klepněte na položku System (Systém).

  • Stažené aplikace mohou způsobit neočekávané chování zařízení nebo ovlivnit jeho výkon. Pomocí nouzového režimu můžete ověřit, zda některá ze stažených aplikací působí potíže. V nouzovém režimu se v zařízení spustí pouze software a aplikace, které již byly nainstalovány, když jste zařízení zakoupili.

  Aktivace nouzového režimu

  • Pokud se v nouzovém režimu výkon zařízení zlepší, je pravděpodobné, že jedna nebo více aplikací stažených po zakoupení má na zařízení negativní vliv. Můžete ukončit nouzový režim, restartovat zařízení a odinstalovat aplikace, o nichž se domníváte, že způsobují dané potíže. Pokud je problém čerstvý a vy si nejste jisti, která aplikace ho způsobuje, můžete začít odinstalováním poslední nainstalované aplikace.

  Odinstalování aplikace z obrazovky Application (Aplikace) (Android 10)

  Odinstalování aplikace z obrazovky Application (Aplikace) (Android 8/9)

  • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení.
  • Proveďte obnovení továrního nastavení. Někdy se jedná o nejlepší řešení v případě, že vaše zařízení přestane správně fungovat. Dojde však k vymazání veškerého osobního obsahu uloženého ve vnitřní paměti zařízení. Data, která si chcete ponechat, zazálohujte.

  Zálohování dat pomocí počítače

  Zálohování a synchronizace aplikací, nastavení telefonu a historie volání

  Obnovení továrního nastavení (Android 10)

  Obnovení továrního nastavení (Android 9)

  Obnovení továrního nastavení (Android 8)