Číslo článku : 00242576 / Poslední změna : 27/03/2020Tisk

Můj smartphone Xperia se nenabíjí

  Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 30 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat až čtyři hodiny.

  • Podle následujících kroků určete, zda se problém týká nabíječky.
   • Ověřte, zda používáte originální nabíječku Sony, která je určena přímo pro nabití vašeho zařízení.
   • K nabití zařízení použijte originální nabíječku Sony připojenou do zásuvky. Vaše zařízení se nabíjí mnohem pomaleji, když je nabíjíte pomocí počítače a kabelu USB.
   • Odpojte kabel USB od zařízení a pak jej znovu zapojte do portu USB zařízení. Zkontrolujte, zda je kabel nabíječky správně a bez omezení (ochranný obal) připojen do portu USB vašeho zařízení. Zkontrolujte, zda je nabíječka správně zapojena do zásuvky pod proudem.
   • Zkontrolujte, zda v portu nabíječky nevadí nečistoty, prach či vlhkost. Zablokovaný port může bránit správnému zasunutí USB konektoru, a tím také nabíjení. Ověřte, zda je port USB zcela suchý, a opatrně vyjměte případné nečistoty či prach, například pomocí párátka či zubního kartáčku.
   • Zkuste zařízení nabít připojením jiného kabelu USB do portu USB v počítači. Pokud se zařízení začne nabíjet, může to znamenat, že nabíječka nefunguje správně. Vyměňte nabíječku za originální nabíječku Sony, která je určena přímo pro vaše zařízení.
  • Vypněte zařízení a znovu je zapněte. Vypnete tak všechny spuštěné aplikace a uvolníte paměť, což někdy problém automaticky vyřeší.
  • V situacích, kdy zařízení přestane reagovat a nelze je normálně restartovat, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Během vynuceného restartu nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

  Vynucení restartu nebo vypnutí telefonu

  Zapnutí zařízení

  • Pokud vynucené vypnutí problém nevyřeší, měli byste provést dvouminutový restart.

  Vynucení dvouminutového restartu

  • Pokud má zařízení zapnutou funkci Battery Care, můžete zjistit, že zařízení není plně nabité ani po několika hodinách nabíjení. Funkce Battery Care je určená ke zvýšení životnosti a výkonu baterie.

  Vypnutí nebo zapnutí funkce Battery Care

  • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení.
  • Doporučujeme zálohovat a synchronizovat důležitá data s účtem Google.
  • K provedení opravy softwaru a resetování zařízení použijte počítačovou aplikaci Xperia Companion. Poznámka: Při provedení opravy softwaru jsou ze zařízení odstraněna všechna data. Obsah, který jste uložili na externí kartě SD, například fotky, videa a hudba, odstraněn nebude.

  Zálohování dat pomocí počítače

  Zálohování a synchronizace aplikací, nastavení telefonu a historie volání

  Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion