Číslo článku : 00242447 / Poslední změna : 05/03/2020Tisk

Dotykový displej nefunguje správně

  Pokud dotykový displej nereaguje, je málo či příliš citlivý nebo reaguje sám bez dotyku, máte k dispozici několik řešení.

  • Funkci dotykového displeje mohou ovlivnit nečistoty, teplo nebo použití krytů zařízení či ochranných fólií displeje.
   • Pokud jste na displej zařízení nalepili ochrannou fólii, zkontrolujte, zda je nalepená správně a nejsou pod ní vzduchové bubliny, prach nebo vlhkost.
   • Odstraňte ochranná pouzdra nebo kryty, abyste zjistili, zda nebrání funkci dotykového displeje.
   • Otřete displej čistým a suchým hadříkem. Před použitím dotykového displeje zkontrolujte, zda jsou vaše ruce a prsty čisté a suché.
   • Je-li zařízení příliš horké, může to ovlivnit funkci dotykové vrstvy. Nechte zařízení vychladnout a vyzkoušejte dotykový displej znovu.
  • Vypněte zařízení a znovu je zapněte. Vypnete tak všechny spuštěné aplikace a uvolníte paměť, což někdy problém automaticky vyřeší.
  • V situacích, kdy zařízení přestane reagovat a nelze je normálně restartovat, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Během vynuceného restartu nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

  Vynucení restartu nebo vypnutí telefonu

  Zapnutí zařízení

  • Pokud vaše zařízení podporuje režim pro rukavice, ujistěte se, že je tato funkce vypnutá, když rukavice na sobě nemáte.

  Vypnutí režimu pro rukavice

  • Pokud k problému dojde při nabíjení, ověřte, zda používáte originální nabíječku Sony a kabel USB, který je určen přímo pro nabití vašeho zařízení. Jiné nabíječky mohou negativně ovlivnit funkci dotykového displeje.
  • Je-li v zařízení paměťová karta, vyjměte ji a restartujte zařízení. Pokud vyjmutí paměťové karty problém vyřeší, mohlo dojít k jejímu poškození. V takovém případě si musíte pro zařízení zakoupit novou kartu SD.
  • Pomocí nouzového režimu můžete ověřit, zda některá ze stažených aplikací působí potíže. V nouzovém režimu se v zařízení spustí pouze software a aplikace, které již byly nainstalovány, když jste zařízení zakoupili. Pokud se v nouzovém režimu výkon zařízení zlepší, je pravděpodobné, že jedna nebo více aplikací stažených po zakoupení má na zařízení negativní vliv. Můžete ukončit nouzový režim, restartovat zařízení a odinstalovat aplikace, o nichž se domníváte, že způsobují dané potíže. Pokud je problém čerstvý a vy si nejste jisti, která aplikace ho způsobuje, můžete začít odinstalováním poslední nainstalované aplikace.

  Aktivace nouzového režimu

  Odinstalování aplikace z obrazovky Application (Aplikace) (Android 10)

  Odinstalování aplikace z obrazovky Application (Aplikace) (Android 8/9)

  • Proveďte rychlý test a ověřte funkčnost dotykového displeje na zařízení.

  Provedení testu pomocí podpory

  • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení.
  • Doporučujeme zálohovat a synchronizovat důležitá data s účtem Google.
  • K provedení opravy softwaru a resetování zařízení použijte počítačovou aplikaci Xperia Companion. Poznámka: Při provedení opravy softwaru jsou ze zařízení odstraněna všechna data. Obsah, který jste uložili na externí kartě SD, například fotky, videa a hudba, odstraněn nebude.

  Zálohování dat pomocí počítače

  Zálohování a synchronizace aplikací, nastavení telefonu a historie volání

  Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion

  •  Zkontrolujte, zda není displej fyzicky poškozený.