Číslo článku : 00242632 / Poslední změna : 05/03/2020Tisk

Zasílání multimediálních zpráv nefunguje

  • Ověřte, zda mobilní operátor a použitý tarif podporují službu MMS (Multimedia Messaging Service).
  • Také si můžete stáhnout nastavení pro Internet a službu MMS automaticky.

  Stažení nastavení internetu a zpráv MMS

  • Nastavení Internetu a zasílání zpráv v zařízení můžete kdykoliv přidat ručně. Požadované informace vám poskytne mobilní operátor.

  Přidání nastavení internetu a zpráv MMS

  • Podle ukazatele síly signálu ve stavovém řádku zkontrolujte, že je zařízení připojeno k síti. Je-li signál slabý nebo není vůbec k dispozici, přesuňte se na volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu.
  • Ověřte zda je v zařízení k dispozici dostatek volné paměti. Pokud je paměť plná, odstraňte některé zprávy, abyste uvolnili místo.

  Zobrazení stavu paměti

  Odstranění zprávy

  Odstranění konverzací

  • Ověřte, zda je v nastavení zasílání zpráv povolena funkce automatického stahování zpráv MMS.

  Povolení automatického stahování zpráv MMS

  • Při odesílání zprávy použijte celé telefonní číslo. Při zadávání předvolby země použijte místo dvou nul (00) znaménko +.
  • Vypněte zařízení a znovu je zapněte. Vypnete tak všechny spuštěné aplikace a uvolníte paměť, což někdy problém automaticky vyřeší.
  • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení.