Číslo článku : 00242592 / Poslední změna : 05/03/2020Tisk

Po ukončení hovoru zůstává displej tmavý

  Když máte zařízení během hovoru přiloženo k uchu, obrazovka je vypnuta, abyste omylem neaktivovali dotykový displej. Pokud se po oddálení zařízení od ucha displej znovu nezapne, zkuste následující kroky:

  • Jako dočasné řešení stiskněte jemně tlačítko zapnutí/vypnutí. Pokud se displej nezapne, stiskněte tlačítko napájení znovu.
  • Ověřte, zda jste sňali dočasnou ochrannou fólii, která displej zakrývala po zakoupení zařízení. Fólie je určena k ochraně zařízení pouze během přepravy a lze ji snadno odstranit.
  • Pokud jste na displej zařízení nalepili ochrannou fólii, zkontrolujte, zda je určena přímo pro váš model Xperia. Je důležité, aby ochranná fólie displeje měla přesně umístěné otvory, a snímač blízkosti tak nebyl blokován. Chcete-li ověřit přesnou polohu snímače blízkosti u vašeho modelu Xperia, prostudujte si obrázek v uživatelské příručce.
  • Vypněte zařízení a znovu je zapněte. Vypnete tak všechny spuštěné aplikace a uvolníte paměť, což někdy problém automaticky vyřeší.
  • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení.
  • Doporučujeme zálohovat a synchronizovat důležitá data s účtem Google.
  • K provedení opravy softwaru a resetování zařízení použijte počítačovou aplikaci Xperia Companion. Poznámka: Při provedení opravy softwaru jsou ze zařízení odstraněna všechna data. Obsah, který jste uložili na externí kartě SD, například fotky, videa a hudba, odstraněn nebude.

  Zálohování dat pomocí počítače

  Zálohování a synchronizace aplikací, nastavení telefonu a historie volání

  Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion