Číslo článku : 00242624 / Poslední změna : 05/03/2020Tisk

Zařízení není po připojení pomocí kabelu USB počítačem rozpoznáno

  Poznámka

  Nepřipojujte kabel USB k mokrému zařízení, vždy vyčkejte, než konektor USB zcela vyschne.

  Tip

  Následující kroky se mohou v různých verzích Androidu lišit. Pokud chcete zjistit, jakou verzi systému Android vaše zařízení využívá, najděte a klepněte na položku Settings (Nastavení) > About phone (O telefonu) > Android version (Verze systému Android). Pokud nevidíte v části Settings (Nastavení) možnost About phone (O telefonu), klepněte na položku System (Systém).

  • Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená a že zařízení je nastaveno na přenos dat.

  Nastavení zařízení na přenos dat (Android 9/10)

  Nastavení zařízení na přenos dat (Android 8)

  • Používejte pouze kabel Sony USB určený pro vaše zařízení a kabel správně připojte k zařízení a k počítači.
  • Zkuste použít jiný port USB počítače a zkontrolujte, zda je zařízení připojeno přímo k tomuto portu. Nepoužívejte hub USB ani prodlužovací kabel USB.
  • Zkuste použít jiný kabel USB a zkontrolujte, zda není poškozen.
  • Pokud používáte počítač Mac, ověřte, zda je na počítači nainstalována aplikace Xperia Companion pro Mac OS. Počítače Mac nepodporují MTP, což je rozšíření potřebné pro přenos souborů mezi počítačem a zařízením Android.
  • Odpojte zařízení od počítače a vymažte data v aplikaci systému úložiště médií na zařízení. Restartujte zařízení a připojte je k počítači.

  Vymazání dat aplikace úložiště médií (Android 10)

  Vymazání dat aplikace úložiště médií (Android 9)

  Vymazání dat aplikace úložiště médií (Android 8)

  • Pokud má vaše zařízení paměťovou kartu, vypněte zařízení a pak vyjměte a znovu vložte paměťovou kartu. Restartujte počítač. Zapněte zařízení a pak ho znovu připojte k počítači pomocí kabelu USB.
  • Restartujte zařízení a počítač.
  • Zkuste použít jiný počítač.
  • Pokud používáte systém Windows N nebo Windows KN, je pro přenos souborů nuzné stáhnout balíček Media Feature Pack. Tyto verze systému Windows přenos souborů prostřednictvím MTP nepodporují.
  • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení.