Číslo článku : 00242608 / Poslední změna : 02/12/2021Tisk

Software zařízení nelze aktualizovat pomocí počítače

  Tip

  Následující kroky se mohou v různých verzích Androidu lišit. Pokud chcete zjistit, jakou verzi systému Android vaše zařízení využívá, najděte a klepněte na položku Settings (Nastavení) > About phone (O telefonu) > Android version (Verze systému Android). Pokud nevidíte v části Settings (Nastavení) možnost About phone (O telefonu), klepněte na položku System (Systém).

  • Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená a že zařízení je nastaveno na přenos dat.

  Nastavení zařízení na přenos dat (Android 9/10)

  Nastavení zařízení na přenos dat (Android 8)

  • Při aktualizaci softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion je nutné, aby počítač měl přístup k Internetu.
  • Pokud má počítač firewall, ujistěte se, že firewall nezabraňuje spuštění příslušných aktualizačních aplikací.

  Kontrola brány firewall

  • Pokoušíte-li se provést aktualizaci zařízení a jste připojeni k podnikové síti, je možné, že používáte server proxy. Se žádostí o další pomoc se obraťte na správce sítě.
  • Používejte pouze kabel Sony USB určený pro vaše zařízení a kabel správně připojte k zařízení a k počítači.
  • Ověřte, zda kabel USB není poškozen. Zkuste použít jiný port USB počítače.
  • Je-li zařízení vybaveno paměťovou kartou, odpojte zařízení od počítače a odpojte ji. Pak paměťovou kartu vyjměte ze zařízení a zařízení znovu připojte k počítači.

  Odpojení paměťové karty