Číslo článku : 00192347 / Poslední změna : 25/04/2022Tisk

Jak naladím nebo přeladím svůj televizor LCD od Sony bez platformy Android TV (kabelové/satelitní připojení)?

  Než začnete


  Digitální ladění (televizor LCD bez platformy Android TV)

  1. Ujistěte se, že je k televizoru správně připojen kabel antény.
   Níže uvedené schéma slouží jako příklad připojení antény pro kabelové/satelitní připojení. Podrobnosti nebo další informace o připojení antény naleznete v příručce dodávané s televizorem. Návody jsou zveřejněny na stránce podpory.
   Ilustrace s příkladem kabelového/satelitního připojení televizoru.

  2. Zapněte televizor.
  3. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU nebo HOME.
   Dva ukázkové snímky vedle sebe Nalevo: umístění tlačítka Menu na dálkovém ovladači. Napravo: umístění tlačítka HOME na dálkovém ovladači.
  4. Níže vyberte jednu z možností, která nejlépe odpovídá struktuře nabídky televizoru. Upozorňujeme, že snímky níže nemusí souhlasit s tím, co vidíte na obrazovce.
   • Možnost A: Podle snímku níže vyberte pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači možnost Settings (Nastavení) → Digital set-up (Digitální nastavení) → Digital Auto Tuning (Digitální automatické ladění) nebo Auto Tuning (Automatické ladění).
    Obraz
   • Možnost B: Podle snímku níže vyberte pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači možnost Settings (Nastavení) → System Settings (Systémová nastavení) nebo Set-up (Nastavení) → Channel set-up (Nastavení kanálů) → Digital set-up (Digitální nastavení) → Digital Auto Tuning (Digitální automatické ladění) nebo Auto Tuning (Automatické ladění).
    Obraz
  5. Po zobrazení dotazu Do you want to start Auto Tuning? (Chcete spustit automatické ladění?) zvolte možnost Yes (Ano) nebo OK a poté volbu potvrďte pomocí tlačítka Obraz (Plus).
   Snímek obrazovky televizoru: „Do you want to start Auto Tuning?“ (Chcete spustit automatické ladění?) Ano/ne
  6. Vyberte možnost Antenna (Anténa) nebo Cable (Kabel).
  7. Po výběru možnosti Antenna (Anténa) se spustí automatické ladění antény.
  8. Pokud jste v předchozím kroku vybrali možnost Cable (Kabel), zobrazí se nabídka ladění kabelu.
  9. Možnosti Scan Type (Typ ladění), Frequency (Frekvence) nebo Network ID (ID sítě) můžete nastavit ručně podle specifických parametrů sítě, které jste obdrželi od poskytovatele vysílání.
  10. Pokud jste nic neobdrželi, doporučujeme použít výchozí nastavení:
   • Scan type = (Typ ladění =) Quick scan (Rychlé ladění)
   • Frequency = (Frekvence =) Auto (Automaticky)
   • Network ID = (ID sítě =) Auto (Automaticky)
   • Operator (Operátor): Ze seznamu vyberte název poskytovatele vysílání
  11. Pokud při vyhledávání nejsou nalezeny žádné nebo všechny kanály, můžete zkusit změnit nastavení Scan Type (Typ ladění) na hodnotu Full scan (Úplné ladění).
   • DŮLEŽITÉ: Pokud vyberete možnost Full scan (Úplné ladění), ladění televizoru může trvat hodinu nebo déle. Pokud máte s postupem ladění kabelu problémy, informujte se u svého poskytovatele, protože může vyžadovat odlišná nastavení.
  12. Pokračujte výběrem možnosti Start (Spustit).
  13. Televizor nyní zahájí ladění. Po dokončení se zobrazí zpráva s potvrzením.

  Analogové ladění (televizor LCD bez platformy Android TV)

  Jak provést analogové ladění