Číslo článku : 00192362 / Poslední změna : 12/07/2018Tisk

Jak naladím nebo přeladím svůj LCD televizor od Sony (jednoduchá satelitní anténa)?

  POZNÁMKY:

  • Níže uvedený postup platí pro všechny LCD televizory od Sony (mimo televizory Sony se systémem Android). V závislosti na modelu televizoru však mohou existovat drobné rozdíly mezi rozložením dálkového ovladače a rozhraním nabídky.
  • Pokud potřebujete další pomoc, více informací naleznete v uživatelské příručce integrované v televizoru nebo na stránce podpory příslušného modelu televizoru.
  • Pro navigaci použijte níže uvedená tlačítka na dálkovém ovladači.
    
   Směrová tlačítka dálkového ovladačeSměrová tlačítka dálkového ovladače
   V nabídce televizoru se lze pohybovat pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači.Požadované možnosti vybírejte stiskem tlačítka „plus“. Jedná se o kulaté tlačítko uprostřed kruhové oblasti ovládacích prvků nabídky na dálkovém ovladači.

   

  1. Ujistěte se, že je k televizoru řádně připojena satelitní anténa.
   Níže uvedené schéma slouží jako příklad připojení satelitu.
   Podrobnosti nebo další informace o připojení antény naleznete v příručce dodávané s televizorem.

   Obraz
   * Konektor SUB připojte pouze tehdy, pokud používáte režim se dvěma tunery.
    
  2. Zapněte televizor.
  3. V závislosti na rozložení dálkového ovladače pokračujte stiskem tlačítka MENU nebo HOME.
   Obraz
    
  4. Vyberte možnost Settings (Nastavení).
  5. Vyberte možnost Digital Set-up (Nastavení digitálního příjmu).

   Obraz

    
  6. Vyberte možnost Satellite Auto Tuning (Satelitní automatické ladění) nebo Auto Tuning (Automatické ladění).
   Poté volbu potvrďte tlačítkem Obraz.
  7. Po zobrazení dotazu „Do you want to start Auto Tuning?“ (Chcete spustit automatické ladění?), zvolte možnost Yes (Ano) a volbu potvrďte pomocí tlačítka Obraz.

   Obraz

    
  8. Vyberte možnost Next (Další) a volbu potvrďte pomocí tlačítka Obraz.
  9. V tomto kroku budete vyzváni, abyste si vybrali ze dvou seznamů satelitních programů. Volba „Preferred Satellite“ (Preferovaný satelit) obsahuje seznam programů vybraného poskytovatele satelitních služeb, zatímco volba „General Satellite“ (Standardní satelit) obsahuje seznam programů všech satelitů.
   Vyberte možnost Preferred Satellite (Preferovaný satelit) a potvrďte volbu tlačítkem Obraz.

   POZNÁMKA: Volba Preferred Satellite (Preferovaný satelit) zobrazí seznam dostupných poskytovatelů podle nastavení země a jazyka.

    
    Obraz  Obraz
  10. V dalším kroku se zobrazí seznam poskytovatelů. Vyberte preferovaného poskytovatele.
   POZNÁMKA: Pokud v seznamu nemůžete najít preferovaného poskytovatele, vraťte se na předchozí stránku a vyberte možnost General Satellite (Standardní satelit) zmíněnou v Kroku 9.
  11. Vyberte možnost Next (Další) a volbu potvrďte pomocí tlačítka Obraz.
  12. Nyní budete moci nastavit parametry sítě. Pro základní nastavení ponechte výchozí hodnoty.

   Scan type (Typ vyhledávání): Full (Úplné), Network (Síťové) nebo Manual Scan (Ruční vyhledávání)
   Service Type (Typ služby): All services (Všechny služby) (volně dostupné a kódované)
   Channel Type (Typ kanálu): All services (Všechny služby) (TV a/nebo rádio)

   Obraz


   Pokud jste od poskytovatele obdrželi specifické parametry sítě, můžete ručně doplnit nastavení Scan Type (Typ vyhledávání), Service Type (Typ služby) a Channel Type (Typ kanálu).
  13. Vyberte možnost Next (Další) a volbu potvrďte pomocí tlačítka Obraz.
  14. Spustí se automatické ladění. Dokončení tohoto procesu může nějakou dobu trvat.