Číslo článku : S700023164 / Poslední změna : 12/07/2018Tisk

Můj tablet nejde zapnout nebo se nechová podle očekávání

  Můj tablet nejde zapnout nebo se nechová podle očekávání

  Pokud váš tablet Sony nejde zapnout, pokud se zasekává nebo se chová zvláštně, přečtěte si prosím část níže,  která nejlépe popisuje váš problém.
  1. Můj tablet nejde zapnout
  2. Můj tablet se zasekává
  3. Můj tablet nejde vypnout
  Pokud se tyto možnosti nevztahují k vašemu problému nebo pokud jej neřeší, zvažte poslední sekci:
  1. Kdy a jak provést návrat k výrobnímu nastavení

  1. Můj tablet nejde zapnout

  1. Ujistěte se, zda je tablet připojen ke svému zdroji napájení.
  2. Ověřte, zda kontrolka nabíjení na tabletu (mezi tlačítky Napájení a Zvýšení hlasitosti)  SVÍTÍ.
   Pokud kontrolka nabíjení nesvítí, není tablet napájen.
   1. Ověřte, zda je konektor pevně zapojen do tabletu. To uděláte tak, že jej odpojíte, zkontrolujete, zda se na něm nenachází cizí tělesa, a znovu jej připojíte. (Mějte na paměti, že nabíječka by po 15 - 20 minutách nabíjení měla být trochu teplá.)
   2. Ujistěte se, že je tablet připojen přímo k nabíječce dodané s přístrojem; nepoužívejte USB port počítače.
  3. Stiskněte tlačítko napájení.
  4. Pokud tablet stále nejde spustit, 
   1. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení  po dobu 10-15 sekund (LED kontrolka 1-2krát zabliká).
   2. Znovu stiskněte tlačítko napájení.
  5. Pokud se problém nepodařilo vyřešit, může být nutná oprava. Obraťte se na nás.

  2. Můj tablet se zasekává

  1. Stiskněte tlačítko napájení a přidržte je stisknuté po dobu zhruba 10-15 sekund, aby se tablet vypnul.
   Poznámka: případná neuložená data budou ztracena.
  2. Znovu stiskněte tlačítko napájení.
  3. Pokud se tablet znovu zasekne, poznamenejte si, kterou aplikaci jste právě používali.
  4. Zkontrolujte, zda pro tuto aplikaci nejsou v obchodě Google Play k dispozici nějaké aktualizace.
   1. Klepněte na Apps&Widgets (Aplikace a widgety), potom klepněte na Play Store
   2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu Download (Stáhnout). 
   3. Zobrazí se všechny aplikace spojené s vaším účtem Google, dostupné aktualizace budou zvýrazněny vlevo nahoře. 
   4. Nainstalujte příslušné aplikace a zkuste to ještě jednou.
  5. Ověřte, zda je aplikace výslovně označená jako kompatibilní s vaším tabletem Sony, nebo alespoň kompatibilní s tablety s operačním systémem Android 4.0 nebo novějším. Play Store slouží mnoha různým druhům zařízení a ne všechny aplikace jsou kompatibilní se všemi zařízeními.
  6. Zvažte provedení obnovení výrobních nastavení pro obnovu původního funkčního stavu tabletu.

  3. Můj tablet nejde vypnout

  1. Stiskněte tlačítko napájení a přidržte je po dobu 10-15 sekund, abyste vynutili vypnutí.
   Poznámka: případná neuložená data budou ztracena.

  4. Kdy a jak provést návrat k výrobnímu nastavení

  Pokud se váš tablet Sony chová nežádoucím způsobem a pokud problém není popsán výše ani vyřešen výše uvedenými způsoby, proveďte návrat k výrobnímu nastavení.
  1. Zapněte tablet
  2. Když se zobrazí domovská obrazovka, klepněte v pravém horním rohu na Apps & Widgets (Aplikace a widgety).
  3. Klepněte na Settings (Nastavení) a potom na Backup & reset (Záloha a reset).
  4. Aktivujte možnosti obnovení, které požadujete, např. Back up my data (Zálohovat data) a Automatic restore (Automatická obnova).
  5. Klepněte na Factory data reset (Obnovit výrobní data).  6. Než budete pokračovat, ujistěte se, že máte někde zaznamenaná data, jako je váš účet Google, vaše bezdrátová síť a podobná nastavení.
  7. Pokračujte klepnutím na možnost Reset tablet (Resetovat tablet).
  8. Klepnutím na tlačítko Erase everything (Vymazat vše) potvrďte, že jste si vědomi, že dojde k vymazání dat.
  9. Po několika sekundách se tablet vypne.
  10. Řiďte se pokyny v průvodci spuštěním.
  11. Navštivte Play Store a znovu nainstalujte aplikace, které chcete stále používat.