Číslo článku : S700023159 / Poslední změna : 20/09/2012Tisk

Proč tablet nabízí méně úložného prostoru, než je uvedeno ve specifikacích?

  Proč tablet nabízí méně úložného prostoru, než je uvedeno ve specifikacích?

  Úložiště tabletu je rozděleno na různé části, které jsou určeny na samotný systém Android, na aplikace a na uživatelská data, jako jsou videa, hudba a obrázky. Abyste získali více informací, řiďte se kroky uvedenými níže.

  1. Na domovské obrazovce klepněte na Apps (Aplikace)
  2. Klepněte na Settings (Nastavení) a potom na Storage (Úložiště)
  3. Zde najdete seznam dvou různých úložných prostor:
   1. Internal Storage (USB Storage) (Interní úložiště (USB úložiště))
    Přibližně 9 GB nebo 24 GB pro 16, respektive 32GB verzi tabletu.
    V tomto prostoru jsou ukládána data uživatele, lze do něj přistupovat z PC pomocí USB kabelu.
   2. Internal Storage (Interní úložiště) - Celkový prostor 3,94 GB
    V tomto prostoru jsou uloženy aplikace systému Android.
    Poznámka: Abyste viděli tuto položku, možná budete muset rolovat oknem dolů.
   Tyto položky zde uvedeny nejsou:
   1. Samotný operační systém Android, který vyžaduje přibližně 2 GB prostoru.
   2. Konverzní rozdíl mezi hrubou úložnou kapacitou uvedenou ve specifikacích na základě standardů používaných v nahrávacím průmyslu aúložnou kapacitou po formátování zobrazenou operačním systémem. 
    Poznámka: V oblasti úložných zařízení se používá desítkový systém s vědeckými předponami, jako je kilo jako 1 000, mega jako milion a giga jako miliarda. V oblasti informačních technologií se používá dvojkový systém, který používá stejné předpony, ovšem s jinou definicí - 1 kB je 1 024 bytů, 1 MB je 1 048 576 bytů a 1 GB je 1 073 741 824 bytů.