Číslo článku : S700023131 / Poslední změna : 30/10/2012Tisk

Windows 8 - Jak se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu

  Jak se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu


  Poznámka
  • Nezapomeňte u modelů, které jsou vybaveny hardwarovým tlačítkem pro bezdrátové připojení, tento přepínač zapnout.
   Pokud si nejste jisti, zda je váš počítač VAIO vybaven hardwarovým tlačítkem pro bezdrátové připojení
  • Ověřte, zda je v části PC Settings (Nastavení počítače) zapnuta volba Wi-Fi
  1. Zobrazte nabídku Ovládací tlačítka umístěním kurzoru do pravého horního nebo pravého dolního rohu
  2. Zvolte „Settings“ (Nastavení)
  3. Zvolte „Change PC Settings“ (Změnit nastavení počítače)
  4. Vyberte kategorii „Wireless“ (Bezdrátové připojení)
  5. Ověřte, zda je možnost „Wi-Fi“ zapnuta


  Z nabídky Ovládací tlačítka
  1. Zobrazte nabídku Ovládací tlačítka umístěním kurzoru do pravého horního nebo pravého dolního rohu
  2. Zvolte „Settings“ (Nastavení)
  3. Vyberte ikonu Wireless (Bezdrátové připojení)
  4. Ověřte, zda je „Airplane mode“ (Režim letadlo) vypnut
   Pokud je zapnut, vypněte jej
  5. Zvolte upřednostňovanou bezdrátovou síť, ke které se budete chtít připojit
  6. Pokud se k tomuto přístupovému bodu budete chtít připojovat automaticky, zaškrtněte možnost „Connect automatically“ (Připojovat automaticky)
  7. Zvolte „Connect“ (Připojit)
   Budete-li vyzváni k zadání hesla, zadejte je
  8. Zvolte požadovanou možnost sdílení:
   1. No, don’t turn on sharing or connect to device (Ne, nezapínat sdílení ani se nepřipojovat k zařízením) (Pro veřejné sítě)
   2. Yes, turn on sharing and connect to devices (Ano, zapnout sdílení a připojovat se k zařízením) (Pro domácí a pracovní sítě)

  Z plochy
  1. Vyberte ikonu Wireless (Bezdrátové připojení), která se nachází v pravé části hlavního panelu
  2. Ověřte, zda je „Airplane mode“ (Režim letadlo) vypnut
   Pokud je zapnut, vypněte jej
  3. Zvolte upřednostňovanou bezdrátovou síť, ke které se budete chtít připojit
  4. Pokud se k tomuto přístupovému bodu budete chtít připojovat automaticky, zaškrtněte možnost „Connect automatically“ (Připojovat automaticky)
  5. Zvolte „Connect“ (Připojit)
   Budete-li vyzváni k zadání hesla, zadejte je
  6. Zvolte požadovanou možnost sdílení:
   1. No, don’t turn on sharing or connect to device (Ne, nezapínat sdílení ani se nepřipojovat k zařízením) (Pro veřejné sítě)
   2. Yes, turn on sharing and connect to devices (Ano, zapnout sdílení a připojovat se k zařízením) (Pro domácí a pracovní sítě)