Číslo článku : S700023128 / Poslední změna : 30/10/2012Tisk

Windows 8 - Jak nakonfigurovat jazyk

  Jak nakonfigurovat jazyk


  Operační systém Windows 8 podporuje 109 různých jazyků a umožňuje koncovému uživateli požadované jazyky jednoduše měnit pomocí následujících kroků:

  1. Otevřete ovládací tlačítko Search (Hledání) stisknutím klávesy Windows + C
  2. Zvolte Search (Hledat)
  3. Zvolte Control Panel (Ovládací panel)
  4. Zvolte „Add a language“ (Přidat jazyk)
  5. Zvolte „Add a language“ (Přidat jazyk)
  6. Vyberte požadovaný jazyk.
  7. Zvolte „Options“ (Možnosti)
  8. Zvolte „Download and install language pack“ (Stáhnout a nainstalovat jazykovou sadu)
   Stahování jazykové sady bude zahájeno
  9. Zvolte „Primary language“ (Primární jazyk)