Číslo článku : S700023129 / Poslední změna : 30/10/2012

Windows 8 - Jak nakonfigurovat Vstup z klávesnice

  Jak nakonfigurovat Vstup z klávesnice

  1. Otevřete ovládací tlačítko Search (Hledání) stisknutím klávesy Windows + C
  2. Zvolte Search (Hledat)
  3. Zvolte Control Panel (Ovládací panel)
  4. V kategorii Clock, Language, and Region (Hodiny, jazyk a oblast) zvolte „Change input methods“ (Změnit metody vstupu)
  5. Zvolte „Options“ (Možnosti)
  6. Zvolte „Add an input method“ (Přidat metodu vstupu)
  7. Zvolte požadovaný vstup, potom zvolte „Add“ (Přidat)
  8. Zvolte „Save“ (Uložit)