Číslo článku : S700023130 / Poslední změna : 30/10/2012

Windows 8 - Jak nakonfigurovat aplikace při spuštění pomocí Správce úloh

Produkty a kategorie, pro které je článek určen

Jak nakonfigurovat aplikace při spuštění pomocí Správce úloh


Jak spustit Správce úloh

  1. Zobrazte nabídku Ovládací tlačítka umístěním kurzoru do pravého horního nebo pravého dolního rohu
  2. Zvolte „Search“ (Hledat)
  3. Rolujte doprava a zvolte „Task Manager“ (Správce úloh)
  4. Zvolte More details (Více podrobností)
  5. Nyní se koncovému uživateli zobrazí podrobné systémové informace


Zvýšení výkonu při spouštění pomocí Správce úloh

  1. Vyberte záložku „Startup“ (Spuštění).
  2. Pokud chcete zakázat spouštění určitě aplikace při spouštění systému, klepněte na příslušnou aplikaci pravým tlačítkem myši a zvolte „Disable“ (Zakázat)
  3. Pokud chcete spouštění některé aplikace při spouštění systému povolit, zvolte „Enable“ (Povolit)
    Upozornění: Zakazování aplikací s důkladně promyslete.  Některé aplikace mohou být pro spouštění počítače důležité.  Pokud je nějaká aplikace zakázaná, uživatel ji může opět povolit