Číslo článku : S700023135 / Poslední změna : 07/06/2013Tisk

Windows 8 - Jak provést obnovení systému

  Jak provést obnovení systému

  Poznámka
  -    Stisknutím klávesy F10 při načítání systému již uživatel nemůže vyvolat záchranný režim VAIO Care
  -    Stisknutím klávesy F2 při načítání systému již uživatel nemůže vyvolat nabídku nastavení BIOSu

  Provedení obnovy systému mimo Windows (Toto platí pouze pro modely s předinstalovaným systémem Windows 8)
  1. Ověřte, zda je počítač vypnutý
  2. Stiskněte „Assist Button“ (tlačítko Pomoc)
   Informace o umístění tlačítka „Assist Button“ (tlačítka Pomoc) naleznete v návodu k použití k osobnímu počítači.
  3. Nyní bude spuštěn záchranný režim VAIO Care
  4. Můžete si vybrat ze 6 možností:
   1. Recover or maintain your System [F10] (Obnova nebo údržba systému [F10])
    Tato volba umožňuje uživateli provést obnovu systému do stavu, v jakém byl dodán z výroby
   2. Start from media (USB device/optical disc) [F11] (Spuštění z média (zařízení USB/optického disku) [F11])
    Tato volba umožňuje uživateli bootovat z CD/DVD nebo ze zařízení USB
   3. Start BIOS [F2] (Spuštění BIOSu [F2])
    Tato volba umožňuje uživateli vstoupit do BIOSu a provádět úpravy systému
   4. Shut down [F4] (Vypnutí [F4])
    Tato volba vypne počítač
   5. Start Windows [Esc] (Spuštění Windows [Esc])
    Tato volba umožní uživateli spustit systém Windows
   6. Select language [F1] (Volba jazyka [F1])
    Tato volba umožní uživateli volit mezi různými jazyky
  5. Zvolte možnost „Recover or maintain your System [F10]“ (Obnova nebo údržba systému [F10])
  6. Zvolte rozložení klávesnice v nabídce „Choose your keyboard layout“ (Zvolte rozložení klávesnice)
  7. Zvolte „Troubleshooter“ (Řešení problémů) v nabídce „Choose an option“ (Zvolte možnost)
  8. Zvolte „Recovery and maintenance“ (Obnova a údržba) v nabídce „Troubleshoot“ (Řešení problémů)
  9. Zvolte „Windows 8“ v nabídce „Recovery Tool“ (Nástroj pro obnovu)
  10. Nyní se objeví nabídka záchranného režimu VAIO Care
  11. Zvolte „Start recovery wizard“ (Spustit průvodce obnovením)
  12. Zvolte „Skip rescue“ (Přeskočit záchranu)
  13. Zvolte „Yes, I’m sure.“ (Ano, jsem si jistý/jistá.), potom zvolte „Start recovery“ (Spustit obnovení)