Číslo článku : 00123663 / Poslední změna : 29/03/2019Tisk

Obnovení a zotavení počítače (Windows 8.x)

  Pomocí těchto kroků provedete obnovu systému mimo operační systém Windows.

  1. Stiskněte a držte tlačítko Power až do úplného vypnutí počítače.

   DŮLEŽITÉ:

   • Tento postup musí být proveden ze stavu úplného vypnutí.
   • Pokud je vybrána možnost Vypnout v operačním systému Windows 8, počítač se zcela nevypne, ale pouze odhlásí všechny uživatele a vstoupí do stavu hibernace. Tento postup je nyní znám jako hybridní vypnutí. Tento nový stav vypnutí/spuštění umožňuje ponechat připojený hardware v inicializovaném stavu a je rychlejší a jednodušší než kompletní opětovná inicializace systému.
  2. Na klávesnici stiskněte klávesu Assist.

   Obrázek

   POZNÁMKA: Umístění klávesy Assist závisí na konkrétním modelu počítače. Chcete-li zjistit umístění klávesy Assist na počítači, vyhledejte informace v dodávaných návodech k obsluze.

  3. Počítač se spustí a zobrazí obrazovku VAIOCare | Rescue Mode (Záchranný režim).

   Obrázek

   POZNÁMKA:

   • Recover or maintain your System [F10] (Obnova nebo údržba systému [F10]) – Tato možnost umožňuje provést obnovu systému a vrátit počítač zpět do továrního nastavení.
   • Start from media (USB device/optical disc) [F11] (Spuštění z média (zařízení USB/optický disk) [F11]) – Tato možnost umožňuje spustit počítač z disku CD/DVD nebo ze zařízení USB.
   • Start from network [F12] (Spuštění ze sítě [F12]) – Tato možnost umožňuje spustit počítač ze síťového disku.
   • Start BIOS [F2] (Spuštění systému BIOS [F2]) – Tato možnost umožňuje vstoupit do systému BIOS a provádět změny nastavení.
   • Shut down [F4] (Vypnutí [F4]) – Tato možnost vypne počítač.
   • Start Windows [Esc] (Spuštění systému Windows [Esc]) – Tato možnost umožňuje spustit počítač standardním způsobem v operačním systému Windows.
   • Select language [F1] (Výběr jazyka [F1]) – Tato možnost umožňuje vybrat jiný jazyk.
  4. Stisknutím klávesy F10 vyberte možnost Recover or maintain your System [F10] (Obnova nebo údržba systému [F10]).
  5. Na obrazovce Choose your keyboard layout screen (Výběr rozložení klávesnice) vyberte klepnutím upřednostňované rozložení klávesnice.

   Obrázek
    
  6. Na obrazovce Choose an option (Vyberte možnost) vyberte klepnutím možnost Troubleshooter (Odstraňování problémů).

   Obrázek
    
  7. Na obrazovce Troubleshooter (Odstraňování problémů) vyberte klepnutím možnost Recovery and maintenance (Obnova a údržba).

   Obrázek
    
  8. Na obrazovce Recovery Tool (Nástroj pro obnovení) vyberte klepnutím možnost Windows 8.

   Obrázek
    
  9. Na obrazovce VAIO Care (Rescue Mode) (VAIO Care (Záchranný režim)) vyberte klepnutím možnost Start recovery wizard (Spustit průvodce obnovením).

   Obrázek
    
  10. V okně Do you need to rescue your data? (Potřebujete zachránit svá data?) klepněte na možnost Yes, I'd like to rescue my data (Ano, chci zachránit svá data).

   Obrázek

   POZNÁMKA: Pokud v počítači nemáte žádná data, která byste potřebovali zálohovat, klepněte na tlačítko Skip Rescue (Přeskočit záchranu) a pokračujte krokem 16.

  11. Připojte k počítači externí úložné zařízení, jako je pevný disk USB nebo flash disk.
  12. V okně Select Rescue type (Vybrat typ záchrany) klepněte na možnost Easy rescue (Snadná záchrana).

   Obrázek

   POZNÁMKY:

   • Pokud chcete manuálně vybrat soubory pro zálohování, klepněte na možnost Custom Rescue (Vlastní záchrana) a postupujte podle pokynů na obrazovce.
   • Software automaticky detekuje vaše data.
  13. Klepnutím zvolte disk, na který chcete data zálohovat, a potom klepněte na tlačítko Next (Další).

   Obrázek

   POZNÁMKA: Na této obrazovce se objeví požadované volné místo na disku a skutečné volné místo na externím disku.

  14. V okně Confirm options and start rescue (Potvrdit možnosti a spustit záchranu) klepněte na tlačítko Start Rescue (Spustit záchranu).

   Obrázek

   POZNÁMKA: Stav zálohování budete moci sledovat v okně postupu.

  15. V okně Rescue has completed successfully (Záchrana byla úspěšně dokončena) klepněte na tlačítko Next (Další).

   Obrázek
    
  16. V okně Are you sure you want to start recovery (Opravdu chcete spustit obnovu?) vyberte klepnutím možnost Yes, I'm sure (Ano, chci) a potom klepněte na tlačítko Start Recovery (Spustit obnovu).

   Obrázek

   POZNÁMKA: Objeví se stavové okno, ve kterém budete moci sledovat postup jednotlivých aplikací. Do průběhu nemusíte nijak zasahovat. Proces může trvat až 2 hodiny, počítač se při něm může několikrát restartovat.

   Obrázek
    

  17. V okně Recovery complete (Obnova byla dokončena) klepněte na tlačítko Restart (Restartovat).

   Obrázek
    
  18. Jakmile se počítač restartuje, řiďte se pokyny na obrazovce pro nastavení operačního systému a dokončení obnovy systému.