Číslo článku : 00126950 / Poslední změna : 12/07/2018

Jak se po instalaci systému Windows 10 vrátit zpět k předchozí verzi systému Windows

Produkty a kategorie, pro které je článek určen

Systém Windows 10 je vybaven funkcí Přejít zpátky, která během 30denní lhůty poskytuje možnost přechodu zpět k předchozí verzi systému Windows (Windows 7 nebo Windows 8.1) nebo k předchozímu sestavení systému Windows 10 pro případ, že to uživatelé po upgradu potřebují nebo požadují.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 • Tento postup lze provést jen během prvních 30 dnů od upgradu na systém Windows 10.
 • Návrat k předchozí verzi systému Windows lze provést jen tehdy, pokud jste systém Windows 10 instalovali jako upgrade systému Windows 7 nebo Windows 8.1. Úplná instalace systému Windows 10 "z nuly" umožňuje návrat pouze na předchozí sestavení systému Windows 10.
 • Pokud jste se v systému Windows 7 nebo 8.1 přihlašovali k relaci pomocí hesla, přesvědčte se, že heslo znáte.
 • Jestliže jste tak neučinili ještě před přechodem na systém Windows 10, vřele doporučujeme před zahájení přechodu zpět na starší verzi systému zazálohovat všechna data.
 • Aplikace nainstalované (resp. odebrané) po přechodu na systém Windows 10 bude nutno nainstalovat (resp. odebrat) znovu.
 • Veškeré změny v systému a nastavení, které jste na počítači po přechodu na systém Windows 10 provedli, budou ztraceny.
 • Pokud jste během přechodu na systém Windows 10 zaznamenali problém s místem na disku a k dokončení upgradu museli použít externí úložné zařízení USB, budete totéž úložné zařízení USB potřebovat i během přechodu zpět.
Zpět k systému Windows 7 nebo Windows 8.1 se můžete vrátit níže uvedeným postupem:
 1. Nejprve otevřete nabídku Start a zvolte možnost Nastavení.
 2. V nabídce Nastavení klikněte na položku Aktualizace a zabezpečení.

  Aktualizace a zabezpečení
 3. V levém panelu zvolte položku Obnovení. Zobrazí se 3 možnosti:

  1. Obnovit počítač do továrního nastavení: Tato možnost vše smaže a znovu nainstaluje systém Windows 10.
  2. Přejít zpátky k [vaše předchozí verze systému Windows]: Tato možnost obnoví předchozí verzi systému Windows.
  3. Spuštění s upřesněným nastavením: Zde můžete změnit nastavení spuštění počítače, obnovit systém Windows z bitové kopie systému, spustit počítač z disku nebo ze zařízení USB apod.

   Možnosti obnovení

 4. Pod položkou Přejít zpátky k [předchozí verze systému Windows] zvolte možnost Začínáme. Microsoft se vás dotáže na váš názor na systém Windows 10.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zvolte možnost Přejít zpátky k Windows 7/8.1.

VAROVÁNÍ: Hrozí ztráta dat. Během procesu přechodu zpět nevypínejte ani neodpojujte počítač.

Spustí se proces přechodu zpět. Potřebná doba závisí na množství dat uložených v počítači, výkonu vašeho hardwaru atd. Může to trvat 10 minut až několik hodin. 

POZNÁMKA: Po uplynutí 30 dnů se funkce Přejít zpátky na obrazovce Aktualizace a zabezpečení přestane zobrazovat.

Po dokončení přechodu zpět se počítač automaticky restartuje a načte předchozí verzi systému Windows.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Za následujících okolností může přechod zpět selhat:

 • Počítač běží na baterii. Počítač musí být zapojen do zásuvky a být z ní napájen.
 • Byl proveden postup obnovení.
 • Byl proveden postup obnovení továrního nastavení.
 • Byly provedeny úpravy ve složce vyčištění disku (windows.old nebo .~bt).
 • Ze složek windows.old nebo .~bt byly ručně odstraněny soubory nebo byly smazány celé složky.
 • Byl přidán nový uživatelský účet (funkce přechodu zpět nepodporuje převod místního účtu na účet Microsoft).

Pokud funkce Přejít zpátky není k dispozici, je nutné provést obnovení systému .