Číslo článku : S700023143 / Poslední změna : 20/05/2010

VAIO Update Overview

Produkty a kategorie, pro které je článek určen

Přehled VAIO Update

Tento článek poskytuje základní informace o účelu a funkcích aktualizačního programu VAIO Update.   Chcete-li získat další informace, doporučujeme prostudovat vestavěný soubor s nápovědou.

POZNÁMKA:  Pokud nám chcete poskytnout zpětnou vazbu ohledně konkrétních funkcí nebo problémů souvisejících s aplikací VAIO Update 5, použijte pole pro zpětnou vazbu vlevo a uveďte sériové číslo svého počítače VAIO, které najdete v následujícím umístění:
Start – Všechny programy – VAIO Control Center nebo
Start – Programy – Sony Notebook Setup.

Co je VAIO Update?

Aplikace VAIO Update poskytuje důležité informace k výrobku a snadný přístup k doporučeným aktualizacím pro aplikace a ovladače VAIO, které napomáhají k efektivnímu fungování počítače VAIO.

Tento program poskytuje pouze aktualizace pro hardware a software dodaný s počítačem. Chcete-li aktualizovat operační systém Windows, použijte systém Windows Update.
Program VAIO Update je nainstalován v počítačích VAIO, které obsahují předinstalovaný systém Windows XP, Vista nebo 7 a které byly expedovány po červnu 2004. Pro starší modely NENÍ k dispozici.  

Aplikace VAIO Update 5 je vydána pro všechny počítače VAIO expedované po červnu 2004. Bude zpřístupněna v prosinci 2009. Při aktualizaci z předchozí verze se vyžaduje restart systému.

Obecné poznámky

  • Při instalaci automatických aktualizací jsou v rámci tohoto postupu automaticky odstraněny stažené soubory. Soubory stažené pro ruční aktualizaci zůstanou uloženy v adresáři C:\Update. Po úspěšném provedení ruční aktualizace můžete stažené soubory odstranit.
  • Aktualizace uvedené v tomto seznamu nelze skrýt bez instalace. Pokud nějaké aktualizace nechcete instalovat, neměli byste je vybírat. Budou i nadále uvedeny v seznamu, abyste je v případě potřeby mohli nainstalovat později.

Přístup k aplikaci VAIO Update

lze zajistit následujícími způsoby:

  • Z hlavního panelu systému Windows
    • Klepněte na tlačítko Start.
    • Přejděte na Všechny programy
    • klepněte na VAIO Update 5.
  • Klepněte pravým tlačítkem na ikonu VAIO Update na hlavním panelu a vyberte Check for Updates [Vyhledat aktualizace]

Obrazovka VAIO Update

Check for Updates [Vyhledat aktualizace]

Na této obrazovce získáte přehled o aktualizačních programech, které jsou pro váš systém dostupné.
Při instalaci aktualizací doporučujeme používat síťový adaptér napájení notebooku.

Oblast aktualizačních programů je rozdělena na dvě části: Automatic Updates [Automatické aktualizace] a Manual Updates [Ruční aktualizace]. Pod těmito oblastmi najdete odkaz na aktualizace, které již byly nainstalovány, a popis jednotlivých ikon.

Automatické aktualizace
Chcete-li začít, vyberte aktualizace, které chcete instalovat, a poté klepněte na tlačítko Update Now [Aktualizovat]. Vybrané aktualizace se stáhnou a automaticky nainstalují do počítače. Při tomto procesu postupuje podle pokynů, které se mohou zobrazit na obrazovce.

Ruční aktualizace
Chcete-li začít, vyberte aktualizace, které chcete instalovat, a poté klepněte na tlačítko Download [Stáhnout]. Program VAIO Update stáhne vybrané aktualizační soubory do následujícího umístění v počítači: C:\update\[název souboru s aktualizací].
Chcete-li zobrazit pokyny k instalaci pro jednotlivé aktualizace, klepněte na název aktualizace na stránce VAIO Update.
Po stažení souborů můžete klepnout na tlačítko Install [Instalovat]. Otevře se Průzkumník systému Windows, ve kterém se zobrazí soubor s aktualizací.  

Important Info [Důležité informace]

Tato část poskytuje urgentní podporu a bezpečnostní novinky.

Successful Updates [Úspěšné aktualizace]

Tato část poskytuje přehled úspěšně nainstalovaných aktualizací.