Číslo článku : S700023162 / Poslední změna : 12/07/2018Tisk

Jak provést zotavení počítače VAIO pomocí aplikace VAIO Care 7

  Aplikaci VAIO Care 7 lze použít k obnovení výchozí výrobní softwarové konfigurace počítače.

  VAROVÁNÍ: Veškerá data, nastavení a programy nainstalované v počítači budou odstraněny. Během procesu obnovy budete mít možnost si data zazálohovat. Společnost Sony nezaručuje, že bude možné všechna data řádně zazálohovat a obnovit.

  DŮLEŽITÉ:
  • Tento model nevyžaduje disky pro zotavení. Data pro zotavení se nacházejí ve zvláštní části pevného disku. Důrazně doporučujeme vytvářet i disky pro zotavení. Případně si můžete od zákaznické podpory společnosti Sony zakoupit disky pro zotavení.
  • Pokud se váš operační systém nespustí a pokud není možné problém vyřešit jiným způsobem, lze provést zotavení spuštěním počítače a stisknutím klávesy F10 v okamžiku, kdy se objeví logo VAIO, nebo stisknutím klávesy ASSIST, když je počítač VAIO vypnutý.
  • Doporučujeme připojit počítač k síťovému adaptéru, aby nedošlo k přerušení napájení počítače. 
  • Doporučujeme odpojit od počítače všechna externí zařízení, jako jsou tiskárny, síťové kabely, fotoaparáty, externí pevné disky nebo flash disky.

  Při provádění zotavení systému se řiďte těmito kroky:
  1. Ukončete všechny otevřené aplikace.
  2. Klepněte na tlačítko Start, a poté klepněte na Všechny programy.
  3. V nabídce Všechny programy klepněte na složku VAIO Care, potom klepněte na VAIO Care.
   POZNÁMKA: Pokud se objeví okno vyžadující zadání administrátorského hesla nebo pokud se objeví okno Řízení uživatelských účtů, napište příslušné heslo nebo klepněte na tlačítko Ano.
  4. V okně VAIO Care klepněte na Advanced Tools (Pokročilé nástroje).  5. V okně Advanced Tools (Pokročilé nástroje) klepněte na Restore and Recovery (Obnova a zotavení).
  6. V okně Recovery (Zotavení) klepněte na Recover computer (Zotavit počítač).
  7. Objeví se okno pro potvrzení, klepněte na tlačítko Yes (Ano).
   POZNÁMKA:
   Počítač se restartuje.
  8. V závislosti na zemi, ve které jste svůj model zakoupili, se může objevit možnost volby jazyka. Zvolte svůj jazyk a klepněte na OK.
  9. V okně VAIO Care Rescue klepněte na tlačítko Start recovery wizard (Spustit průvodce zotavením).
  10. V okně "Do you need to rescue your data?" „Potřebujete zachránit data?“ klepněte na Yes, I'd like to start rescue now (Ano, chci záchranu zahájit nyní).
   POZNÁMKA: Pokud v počítači nemáte žádná data, která byste potřebovali zálohovat, klepněte na tlačítko Skip Rescue (Přeskočit záchranu) a pokračujte krokem 15.
  11. Připojte k počítači externí úložné zařízení, například pevný disk USB nebo flash disk.
  12. V okně Select Rescue type (Zvolte typ záchrany) klepněte na  Easy rescue (Snadná záchrana) nebo Custom Rescue (Uživatelská záchrana).
   POZNÁMKA: Snadná záchrana provede zálohu obsahu celého pevného disku, bude proto vyžadovat více místa na disku a více času na dokončení zálohy.
   POZNÁMKA: Uživatelská záchrana vám umožňuje ručně zvolit uživatelské složky, které budou zachráněny.   POZNÁMKA:
   Aplikace automaticky rozpozná vaše data.
  13. Klepnutím zvolte disk, na který chcete data zálohovat, potom klepněte na tlačítko Next (Další). POZNÁMKA: Na této obrazovce se objeví požadované volné místo na disku a skutečné volné místo na externím disku.
   POZNÁMKA: Pokud není váš disk v seznamu uveden, ujistěte se, že je k počítači VAIO správně připojen a - pokud je to u něj nutné - že je připojen ke zdroji napájení. Pokud se disk stále nepodařilo rozpoznat, podívejte se do návodu k disku nebo na internetovou stránku podpory, zda k němu není zapotřebí nainstalovat ovladače.

  14. V okně Confirm options and start rescue (Potvrdit možnosti a spustit záchranu) klepněte na tlačítko Start Rescue (Spustit záchranu).   POZNÁMKA: Stav zálohování budete moci sledovat v okně postupu.
  15. V okně Rescue has completed successfully (Záchrana byla úspěšně dokončena) klepněte na tlačítko Proceed with recovery (Pokračovat se zotavením).
   Poznámka: V případě potřeby zvolte Select another drive to rescue instead (Zvolit nejprve jiný disk pro záchranu).
  16. V okně "Are you sure you want to start recovery?" („Jste si jisti, že chcete zahájit zotavení?“) zvolte klepnutím možnost Yes, I'm sure (Ano, jsem si jistý/á), potom klepněte na tlačítko Start Recovery (Spustit zotavení).   POZNÁMKA: Objeví se stavové okno, ve kterém budete moci sledovat postup jednotlivých aplikací. Do průběhu nemusíte nijak zasahovat. Proces může trvat až 2 hodiny, počítač se při něm může několikrát restartovat..
  17. V okně Recovery complete (Zotavení bylo dokončeno) klepněte na tlačítko Restart (Restartovat).
   POZNÁMKA:
   Počítač se restartuje.
  18. Řiďte se pokyny na obrazovce pro nastavení operačního systému a dokončení zotavení systému.