Číslo článku : S700023137 / Poslední změna : 30/10/2012Tisk

Windows 8 - Jak používat VAIO Gate

  Jak používat VAIO Gate  VAIO Gate je nástroj, který vám v režimu plochy poskytuje rychlý přístup k často používaným aplikacím
  1. Otevřete ovládací tlačítko Search (Hledání) stisknutím „Windows + C“
  2. Zvolte ovládací tlačítko Search (Hledat)
  3. Zvolte VAIO Gate
  4. Potvrďte,  že chcete, aby se aplikace VAIO Gate spouštěla při přihlašování, a klepněte na zaškrtávací pole
  5. Nyní se objeví zástupce aplikací Sony

  Přidání dalších aplikací do aplikace VAIO Gate
  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na příslušnou aplikaci
  2. Zvolte „Add to VAIO Gate“ (Přidat do VAIO Gate)
  3. Spusťte VAIO Gate, aplikace bude uvedena v seznamu