Číslo článku : 00242471 / Poslední změna : 27/03/2020Tisk

Zkusili jste tuto metodu?

  Když máte problémy se zařízením, měli byste nejprve zkusit několik kroků.

  Tip

  Následující kroky se mohou v různých verzích Androidu lišit. Pokud chcete zjistit, jakou verzi systému Android vaše zařízení využívá, najděte a klepněte na položku Settings (Nastavení) > About phone (O telefonu) > Android version (Verze systému Android). Pokud nevidíte v části Settings (Nastavení) možnost About phone (O telefonu), klepněte na položku System (Systém).

  Pustit znovu

  • Restartováním zařízení vypnete všechny spuštěné aplikace a uvolníte zablokovanou paměť. Tento krok někdy automaticky vyřeší problémy se zařízením. Pokud zařízení nelze restartovat normálně, můžete jeho restart vynutit. Během vynuceného restartu nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

  Restart zařízení

  Vynucení restartu nebo vypnutí telefonu

  Aktualizujte

  • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení.

  Resetovat

  • Proveďte obnovení továrního nastavení. Někdy se jedná o nejlepší řešení v případě, že vaše zařízení přestane správně fungovat. Předtím, než začnete, ujistěte se, že znáte své uživatelské jméno a heslo účtu Google.

  Obnovení továrního nastavení (Android 10)

  Obnovení továrního nastavení (Android 9)

  Obnovení továrního nastavení (Android 8)

  • Pokud na zařízení nemůžete do nabídky Nastavení přejít, proveďte opravu softwaru za použití počítačové aplikace Xperia Companion. Opravy softwaru lze provést i v případě, že zařízení vůbec nereaguje.

  Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion