Číslo článku : 00223092 / Poslední změna : 07/10/2019

Zásady ochrany osobních údajů „Podpory společnosti Sony“

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují následující položky:
  i.Jakým způsobem může společnost Sony Marketing Inc. (dále jen „společnost Sony“, „my“, „náš“ nebo „nás“) číst, shromažďovat, používat nebo ukládat informace o vašem používání aplikace „Podpora společnosti Sony“.
  ii.Jak nás můžete kontaktovat.
  Přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů a označte, zda s jejich podmínkami souhlasíte kliknutím na tlačítko nebo zaškrtávací políčko označující váš souhlas nebo nesouhlas. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou nad rámec jakýchkoli jiných zásad ochrany osobních údajů, které se mohou vztahovat na vaši komunikaci s jakoukoli přidruženou společností společnosti Sony, pobočkou, produktem, softwarem či službou.

  1. \O aplikaci Podpora společnosti Sony
  „Podpora společnosti Sony“ je aplikace užitečná pro rychlé nalezení informací podpory pro řešení problémů s vaším produktem společnosti Sony.

  2.:Informace shromažďované při vašem používání Podpory společnosti Sony
  Automaticky shromažďované informace
  Společnost Sony může při vašem používání aplikace Podpora společnosti Sony získávat určité informace také automaticky.
  • Informace o zařízení, které jsou uživatelem registrovány v aplikaci Podpora společnosti Sony
  (např. ID zařízení, název modelu, jméno výrobce)
  • Informace o aplikaci (např. ID aplikace nebo verze aplikace)
  • Informace o způsobu vašeho používání aplikace Podpora společnosti Sony
  Výše uvedené automaticky shromažďované informace budou nahrány pod jedinečným číslem přiděleným zařízením při instalaci této aplikace, což nám umožňuje odlišit údaje získané z takového zařízení od údajů získaných z jiných zařízení.
  Výše uvedené automaticky shromážděné informace se používají ke statistickým účelům a zaslání informací o podpoře na základě vámi zvoleného jazyka a oblasti. Společnost Sony vám nebude zasílat nevyžádaná marketingová sdělení.
  Chcete-li automatické shromažďování dat ukončit, musíte aplikaci přestat používat nebo ji ji odinstalovat.
  Informace shromážděné pomocí modulu třetí strany
  Společnost Sony může shromažďovat informace pomocí modulu(ů) třetích osob zabudovaných do aplikace Podpora společnosti Sony a používat tyto informace následujícím způsobem:
  *Informace shromažďované podle této smlouvy mohou být také automaticky odesílány poskytovatelům jednotlivých modulů.
  [AWS Mobile SDK]
  * Poskytovatel modulu: Amazon Web Services, Inc.
  Zásady ochrany osobních údajů společnosti Amazon: https://aws.amazon.com/privacy/?nc2=h_ls
  * Informace shromážděné prostřednictvím tohoto modulu:
  * Informace o historii užívání aplikace
  * EndpointARN
  * Účel shromažďování:
  * Zlepšit využitelnost a obsah
  * Zasílání oznámení push
  [Google API]
  * Poskytovatel modulu: Google, Inc.
  Zásady ochrany osobních údajů Google API: https://developers.google.com/terms/
  * Informace shromážděné prostřednictvím tohoto modulu:
  Informace týkající se oznámení push (např. ID zařízení, značka oznámení)
  * Účel shromažďování:
  Zasílání oznámení push

  3. Jak jinak společnost Sony používá vaše informace?
  K vývoji budoucích produktů a služeb
  Společnost Sony může shromažďovat nebo analyzovat informace uvedené v bodě 2 za účelem zlepšování svých produktů a služeb a vývoje nových.
  K ochraně společnosti Sony a jejích uživatelů
  Společnost Sony může informace uvedené v bodě 2 shromažďovat nebo analyzovat za účelem zjištění možných bezpečnostních hrozeb a ochrany společnosti Sony, jejích uživatelů a svých zastřešujících společností a poboček.

  4. Kdo další má přístup k vašim údajům?
  Vaše údaje předané společnosti Sony a uložené společností Sony mohou být zpřístupněny ostatním společnostem skupiny Sony Corporation nebo externím dodavatelům za následujících podmínek:
  Společnosti skupiny Sony Corporation
  Vaše údaje budou sdíleny se skupinou Sony Corporation a Sony Global Manufacturing & Operations Corporation pro účely realizace aktivit stanovených ve výše uvedených částech 2 a 3.
  Externí dodavatelé
  Ke zpracování nebo analýze vašich údajů pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů jménem společnosti Sony můžeme využít externího dodavatele, společnost Hearbest Co., Ltd..

  5. Uchovávání údajů, správa vašich údajů
  Údaje uvedené v bodě 2 budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete používat aplikace a poté po dobu dalších šesti měsíců. Pokud chcete, abychom vymazali uživateli poskytované údaje, které jste nám prostřednictvím aplikací poskytli, kontaktujte nás na https://www.sony.net/supportapp a my vám v přiměřené lhůtě a vhodným způsobem odpovíme. Upozorňujeme, že k řádnému fungování aplikací mohou být nutné všechny údaje poskytované uživatelem a uchovávání určitých údajů pro nás může být ze zákona povinné.

  6. Přenos vašich údajů do zahraničí
  Aplikace jsou dostupné uživatelům na celém světě. Vaše údaje budou zpracovány, uloženy a přenášeny pro účely uvedené výše v bodě 2 a 3 do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a/nebo mimo zemi vašeho bydliště, zejména včetně Japonska. Vaše údaje budou zpracovávány zaměstnanci pracujícími mimo EHP a/nebo zemi vašeho bydliště, kteří pracují pro nás nebo pro některého z našich dodavatelů služeb, a mohou být takovými zaměstnanci v těchto zemích zobrazeny. Zákony na ochranu osobních údajů a soukromí v takových zemích mohou nabízet nižší úroveň ochrany než v zemích EHP nebo zemi vašeho bydliště a ve vztahu ke svým údajům můžete mít méně zákonných práv.

  7. Bezpečnost
  Společnost Sony podniká přiměřená bezpečnostní opatření navržená za účelem ochrany před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním vašich údajů. Přestože se snažíme vaše údaje chránit, nejsme schopni garantovat ani zaručit zabezpečení údajů, které jsou nám prostřednictvím aplikace přenášeny nebo které ukládáme v našich systémech nebo které jsou uloženy v systémech našich externích smluvních dodavatelů.

  8. Naše zásady týkající se dětí
  Společnost Sony se zavázala dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy týkající se shromažďování, ukládání a používání osobních údajů týkajících se dětí. Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem a máte obavy týkající se toho, že nám vaše dítě bez vašeho souhlasu poskytlo své osobní údaje, kontaktujte nás podle pokynů níže.

  9. Práva na ochranu soukromí 
  V některých zemích včetně zemí EHP máte určitá práva týkající se osobních údajů, které o vás společnost Sony vede. Mohou zahrnovat právo požádat o kopii osobních údajů, které o vás vedeme, a můžete požadovat, abychom tyto osobní údaje opravili, doplnili, vymazali nebo zablokovali. Chcete-li některá z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás na https://www.sony.net/supportapp

  10. Změny
  Společnost Sony může tyto zásady ochrany osobních údajů příležitostně a z libovolného důvodu aktualizovat.
  Společnost Sony vám oznámí změny v zásadách ochrany osobních údajů prostřednictvím aplikace.
  Chcete-li si zásady ochrany osobních údajů kdykoli zkontrolovat, klikněte na tuto adresu URL:
  https://www.sony.net/privacy/supportapp/cs/

  11. Kontaktní údaje
  Máte-li jakékoli dotazy nebo problém týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit svá zákonná práva týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na  . https://www.sony.net/supportapp

  Poslední aktualizace: 1. 10. 2019