Číslo článku : 00173005 / Poslední změna : 30/03/2021Tisk

Jak přenášet videa DV nebo Digital8 do počítače Mac

  Pro přenos videozáznamu z kazetové videokamery Sony Handycam do počítače Mac za účelem úprav, ukládání nebo sdílení můžete použít software Apple iMovie.
  Při použití počítačů s operačními systémy Windows si přečtěte naši příručku pro přenos videa z videokamery do počítače.

  Software iMovie může importovat formáty

  • DV
  • DVCAM
  • DVCPRO
  • HDV


  Prostřednictvím softwaru iMovie lze přenášet do počítačů Mac video z většiny kazetových videokamer Handycam. Navštivte webovou stránku společnosti Apple, abyste zjistili, jestli je vaše videokamera kompatibilní s aplikací iMovie.

  Před zahájením přenosu si můžete prohlédnout své kazety se záznamy v aplikaci iMovie, abyste se mohli rozhodnout, které klipy budete chtít importovat.

  1. Pomocí kabelu k videokameře propojte svou videokameru Handycam s počítačem. Může být potřeba provést úpravu nastavení na videokameře. Pokud váš počítač není vybaven portem FireWire, můžete se namísto toho připojit prostřednictvím portu Thunderbolt. Abyste tak mohli učinit, budete potřebovat adaptér z konektoru Apple Thunderbolt na FireWire nebo monitor Apple Thunderbolt.
  2. Zapněte videokameru Handycam a nastavte ji na VCR nebo VTR.
  3. V počítači klepněte na položku Import (Importovat) na liště. 

   Import button on toolbar
  4. Na postranním sloupci kamer na obrazovce počítače vyberte svou videokameru Handycam.
  5. Zobrazí se obraz z aktuálního místa kazety.
  6. Nyní můžete přehrát video na obrazovce. Nastavte kurzor myši na náhled v horní části okna Import. Pomocí ovládacích prvků na obrazovce přehrávejte, pozastavuje nebo převíjejte zpět. (Pro přehrávání můžete použít rovněž mezerník.) 

   Image
  7. Nyní jste připraveni k importování videa. Můžete vytvořit nový případ, kam budete vkládat klipy, nebo můžete klipy vložit do existujícího. Pomocí rozbalovacího pole Import to (Importovat do) vyberte nebo vytvořte případ. 

   Choosing event to import
  8. Vyhledejte místo na kazetě, od kterého chcete zahájit přenos, a klepněte na možnost Import (Importovat).
  9. Aplikace iMovie nyní začne přenášet video a přenos probíhá až do jeho zastavení klepnutím na možnost Stop Import (Zastavit import) nebo Close (Zavřít). Pokud neprovedete žádnou akci, pokračuje import až do zastavení kazety nebo zaplnění pevného disku. Video se přenáší při normální rychlosti přehrávání.
  10. Výběr pasáží na kazetě, které budou importovány, můžete provádět zastavováním a spouštěním importu. Během zastaveného importu můžete pomocí ovládacích prvků přehrávání a rychlého dopředného nebo zpětného převíjení vyhledat části videa, které chcete uchovat.