Číslo článku : 00192379 / Poslední změna : 07/06/2019

Co je funkce zpětného audiokanálu (ARC)?

Produkty a kategorie, pro které je článek určen

Funkce ARC eliminuje nutnost používat další kompozitní audiokabel nebo optický kabel pro připojení přijímače audia/videa (A/V) nebo systému prostorového zvuku k televizoru. Po připojení kabelu HDMI z přijímače A/V kompatibilního s funkcí ARC k televizoru kompatibilnímu s funkcí ARC budete moci provádět následující:

  • Odesílat audiosignál z televizoru do přijímače A/V.
  • Sledovat a poslouchat filmy a jiný obsah ze zdrojových zařízení při jejich přenosu přijímačem A/V pro zobrazení v televizoru.

Následující obrázek ilustruje připojení požadovaná pro přenos zvuku z televizoru kompatibilního s funkcí ARC do audiojednotky, která je rovněž kompatibilní s funkcí ARC:

Obraz
[A]: TV
[B]: Audiosystém
[C]: Vstup HDMI ARC na TV
[D]: Výstup HDMI ARC na audiosystému
[E]: Kabel HDMI (vysoce kvalitní, vysokorychlostní kabel HDMI)

POZNÁMKA: Kabely HDMI nízké kvality, které nejsou označeny jako vysokorychlostní, nepodporují funkci ARC.

Následující obrázek ilustruje připojení požadovaná pro přenos zvuku z televizoru do domácího audiozařízení v případě, že některá z jednotek není kompatibilní s funkcí ARC:


Obraz