Poslouchejte hudbu nebo streamujte audio ze svého zařízení XperiaTM prostřednictvím funkce One-touch.

Zjistěte, jak přehrávat hudbu a streamovat audio obsah ze smartphonu nebo tabletu XperiaTM do bezdrátových reproduktorů nebo sluchátek prostřednictvím funkce One-touch.

Pomocí funkce One-touch se můžete připojit k reproduktorům nebo ke sluchátkům prostřednictvím funkce NFC a Bluetooth a poslouchat tak audio obsah, ať již pochází z přehrávače Walkman, aplikace YouTube, aplikací internetových rádií nebo aplikací audio knih.

Kompatibilní zařízení

 • Bezdrátový reproduktorový systém: SRS-BTM8, SRS-BTV5
 • Systém osobního audia: SRS-BTX500, SRS-BTX300, ZS-BTY55, ZS-BTY52, ZS-BTY50
 • Bezdrátová stereofonní náhlavní souprava: MDR-1RBT
 • Systém domácího kina Sony s funkcí poslechu prostřednictvím funkce One-touch (NFC)
 • Zařízení XperiaTM s vestavěnou funkcí NFC a operačním systémem Android 2.3.3 nebo novějším, kromě verze 3.x.

‏Rychlé odkazy

Jak používat funkci One-touch

Abyste mohli používat funkci One-touch, musíte nejprve připojit telefon nebo tablet XperiaTM k reproduktorům nebo sluchátkům. Tento proces využívá k párování zařízení funkci NFC a Bluetooth. Pokud nemůžete použít NFC, můžete stále zařízení propojit instalací aplikace NFC Easy Connect z obchodu Google Play .

Jak připojit zařízení XperiaTM k zařízení Sony kompatibilnímu s funkcí One-touch

 1. Na telefonu nebo tabletu přepněte na NFC. Podívejte se, jak na svém zařízení přepnout na NFC.
 2. Zatímco je displej zařízení XperiaTM aktivní - není zamčený zámkem displeje, dotkněte se zařízením XperiaTM místem pro rozpoznání NFC reproduktoru. Toto místo je označeno značkou (N-mark).
 3. Reproduktor nebo sluchátka se zapnou a spárují se s telefonem prostřednictvím připojení Bluetooth.

Jak zapnout funkci NFC na zařízení XperiaTM

Android 4.0 a 4.1

 1. Klepněte na ikonu obrazovky Application (Aplikace) a zvolte Settings (Nastavení).
 2. Zvolte More (Více) a zaškrtněte NFC Allow data (Povolit data pro NFC).

Android 2.3

 1. Klepněte na ikonu obrazovky Application (Aplikace).
 2. Zvolte Settings (Nastavení) > Wireless & networks (Bezdrátové a sítě) > NFC.

Připojení zařízení XperiaTM k reproduktoru SRS-BTV5

Abyste zjistili, jak připojit zařízení XperiaTM k reproduktoru, zvolte svůj operační systém:

Android 4.0 a 4.1

 1. Na reproduktoru zapněte NFC posunutím přepínače doprostřed - nemusíte za tím účelem zapínat reproduktor.
 2. Na zařízení XperiaTM klepněte na ikonu obrazovky Application (Aplikace) a zvolte Settings (Nastavení).
 3. Na zařízení XperiaTM zvolte More (Více) a zaškrtněte NFC Allow data (Povolit data pro NFC).
 4. Dotkněte se zařízením XperiaTM oblasti pro rozpoznání NFC reproduktoru - je označena značkou (N-mark). Když se zařízení spojí, kontrolka Bluetooth přestane blikat a zůstane svítit nepřerušovaně po dobu, po kterou budou obě zařízení spojena.

Android 2.3

 1. Na reproduktoru zapněte NFC posunutím přepínače doprostřed - nemusíte za tím účelem zapínat reproduktor.
 2. Na zařízení XperiaTM klepněte na ikonu obrazovky Application (Aplikace) a zvolte Settings (Nastavení) > Wireless & networks (Bezdrátové a sítě) > NFC.
 3. Na zařízení XperiaTM zaškrtněte políčko NFC.
 4. Dotkněte se zařízením XperiaTM oblasti pro rozpoznání NFC reproduktoru - je označena značkou (N-mark). Když se zařízení spojí, kontrolka Bluetooth přestane blikat a zůstane svítit nepřerušovaně po dobu, po kterou budou obě zařízení spojena.

Řešení problémů s poslechem prostřednictvím funkce One-touch

Když se telefon nebo tablet XperiaTM nespojí s jiným zařízením:

 • Ujistěte se, že máte na svém zařízení XperiaTM funkci NFC zapnutou:
  • Klepněte na ikonu obrazovky Application (Aplikace).
  • Zvolte Settings (Nastavení)> Wireless & networks (Bezdrátové a sítě) > NFC.
  • Zaškrtněte políčko NFC.
 • Ujistěte se, že je zařízení XperiaTM odemčené.
 • Pokud zařízení XperiaTM nabíjíte, odpojte nabíječku.
 • Ujistěte se, že máte na svém zařízení XperiaTM vypnutý fotoaparát.
 • Pokud nabíjíte reproduktory nebo sluchátka, ke kterým se chcete připojit, odpojte od nich nabíječku.
 • Pokud vaše zařízení XperiaTM nevibruje, vypněte funkci NFC a znovu ji zapněte. Přesuňte zařízení XperiaTM blíže ke značce (N-mark) na výstupním zařízení, aby se obě zařízení znovu spojila.
 • V závislosti na používaném zařízení XperiaTM nemusí být citlivost NFC dostatečně silná, aby bylo možné připojit zařízení jediným dotykem. Dotýkejte se reproduktoru nebo sluchátek zařízením XperiaTM, dokud zařízení XperiaTM nezavibruje.
Pokud se zařízení XperiaTM nachází v ochranném pouzdru a pokud nereaguje na dotyk:
 • Pokud vaše zařízení XperiaTM nevibruje, vypněte funkci NFC a znovu ji zapněte. Přesuňte zařízení XperiaTM blíže ke značce (N-mark) na výstupním zařízení, aby se obě zařízení znovu spojila.