Snímek osoby s nasazenými sluchátky WF-1000XM5, která na ně poklepává jedním prstem

Intuitivní ovládání

Naše chytré funkce vám zjednodušují přístup k zábavě více než kdykoli předtím a umožní vám vychutnat si ji po celý den. Můžete například ovládat hlasitost, aniž byste museli sahat na telefon, dvojitým klepnutím na sluchátka a v závislosti na nastavení můžete otevřít svou běžnou hudební službu bez nutnosti otvírat aplikaci. Pomocí jednoduchého přizpůsobení dostupného v bezplatné aplikaci Headphones Connect můžete každému sluchátku do ucha přiřadit vlastní funkce. Sluchátka se snadno ovládají a zapadnou tak hladce do vašeho života.

Rychlý přístup

Zkratka k vaší hudbě pomocí jednoduchých klepnutí – bez nutnosti sahat na smartphone012Jednoduše si užívejte hudbu bez jakékoli námahy.
Ilustrace člověka, který se jedním prstem dotýká sluchátka do ucha, s textem Quick Access nalevo
Snímek osoby s nasazenými sluchátky WF-1000XM5 při hovoru s jinou osobou

Mluvte a uslyšíte jen okolní zvuk

Jakmile začnete s někým hovořit, režim Speak-to-Chat (v případě příslušného nastavení) pozastaví hudbu, abyste slyšeli jen okolní zvuk a mohli vést konverzaci. To je užitečné, pokud chcete ponechat sluchátka nasazená nebo nemáte volné ruce. Když váš rozhovor skončí, hudba se začne znovu automaticky přehrávat.

Okamžité pozastavení. Okamžité přehrávání.

1. Stačí vytáhnout sluchátka z uší a hudba se zastaví, neboť snímač přiblížení rozpozná, kdy máte v uších usazeno jedno nebo obě sluchátka.

2. Po opětovném zasunutí sluchátek do uší se hudba znovu spustí.

Ilustrace hlavy, vlevo se nachází ikona pozastavení a ruka vyjímá sluchátko z ucha
Ilustrace hlavy, vlevo se nachází ikona přehrávání a ruka umisťuje sluchátko do ucha

Ovládejte sluchátka gesty hlavou

Sluchátka do uší můžete ovládat přirozenými gesty hlavou, ať už se jedná o přijímání nebo odmítání hovorů0 či ovládání funkce automatického přehrávání12 kývnutím nebo zavrtěním hlavou.
Snímek dvou hlav, levá se šipkami nahoru a dolů přijímá hovor, zatímco pravá se šipkami doleva a doprava hovor odmítá

Bezpečný poslech pomocí aplikace Sony | Headphones Connect

Chcete-li si chránit sluch, můžete kontrolovat nastavenou hlasitost porovnáním s údaji Světové zdravotnické organizace (WHO). Například při dosažení 80 % týdenní normy akustického tlaku podle WHO se hlasitost automaticky sníží na úroveň s menším dopadem na váš sluch. Pokud chcete sledovat přínos této funkce, můžete vizualizovat dobu, po kterou vás potlačení okolního hluku chránilo před zvuky, které by mohly poškodit váš sluch.
Snímek osoby, která sedí v kavárně s nasazenými sluchátky WF-100XM5 a dívá se na telefon

Jak rádi posloucháte?

Díky aplikaci Sony | Headphones Connect vám funkce řízení okolního zvuku umožní nastavit hlasitost zvuku na pozadí a nabídne možnost zaměřit se pouze na hlasy. Nové nastavení ekvalizéru vám umožní upravit si zvuk podle svých představ poslechem a porovnáním s preferovanou kvalitou zvuku v aplikaci.
Snímek loga Headphones Connect

Ovládejte pomocí hlasu

Získejte nápovědu bez použití rukou. Stačí aktivovat preferovaného hlasového asistenta vyslovením slov „OK Google“ nebo „Alexa“0. Poté poslouchejte hudbu, spojte se s přáteli, dostávejte upozornění, nastavte si připomenutí nebo proveďte jinou akci. Hlasem můžete dokonce ovládat funkce sluchátek, jako je potlačení okolního hluku1.
Obrázek s logy Ok Google a alexa built-in

Najděte svá sluchátka pomocí funkce Fast Pair

Sluchátka WF-1000XM5 umožňují rychlé a snadné spárování jedním klepnutím se zařízeními, která podporují technologii Bluetooth a používají systém Android™0.

Můžete dokonce zkontrolovat, kam jste je naposledy položili.

Ikona notebooku vedle symbolu bezdrátového připojení

Snadné spárování s počítačem

Funkce rychlého párování umožňuje rychle a snadno spárovat sluchátka s notebookem, stolním počítačem nebo tabletem používajícím systém Windows 11 nebo Windows 10. Po výběru režimu párování se na okolních zařízeních se systémem Windows 11 nebo Windows 10 zobrazí překryvné okno s pokyny pro párování.
Ikona notebooku vedle symbolu bezdrátového připojení