Číslo článku : S700023139 / Poslední změna : 30/10/2012Tisk

Windows 8 - Co je SmartScreen

  Co je SmartScreen


  Účelem filtru SmartScreen je varovat vás, pokud vámi navštívené internetové stránky napodobují jiné internetové stránky nebo představují hrozbu pro váš počítač.

  Jak zapnout funkci SmartScreen

  1)    Spusťte plochu Internet Explorer
  2)    Stiskněte tlačítko „ALT“
  3)    Klepněte na „Tools“ (Nástroje)
  4)    Zvolte „SmartScreen Filter“ (Filtr SmartScreen)
  5)    Zvolte „Turn on „SmartScreen Filter“ (Zapnout filtr SmartScreen)
  6)    Zvolte „Turn on SmartScreen Filter“ (Zapnout filtr SmartScreen)

  Jak zkontrolovat konkrétní internetové stránky

  1)    Spusťte plochu Internet Explorer
  2)    Stiskněte tlačítko „ALT“
  3)    Klepněte na „Tools“ (Nástroje)
  4)    Zvolte „SmartScreen Filter“ (Filtr SmartScreen)
  5)    Zvolte „Check this website“ (Zkontrolovat tento web)
  6)    Zvolte „OK“
  7)    Nyní se objeví výsledek, zda je web bezpečný, či nikoliv

  Jak ručně nahlásit nebezpečné internetové stránky

  1)    Spusťte plochu Internet Explorer
  2)    Stiskněte tlačítko „ALT“
  3)    Klepněte na „Tools“ (Nástroje)
  4)    Zvolte „SmartScreen Filter“ (Filtr SmartScreen)
  5)    Zvolte „Report unsafe website“ (Oznámit nebezpečný web)
  6)    Zadejte požadované informace a zvolte „Submit“ (Odeslat)