Číslo článku : S700023134 / Poslední změna : 30/10/2012Tisk

Windows 8 - Jak upravit nastavení funkce Gesture Control (Ovládání gesty)

  Jak upravit nastavení funkce Gesture Control (Ovládání gesty)


  Funkce gest vám umožňuje provádět v aplikacích různé úkony gestem ruky rozpoznávaných vestavěnou kamerou počítače VAIO.

  Poznámky
  • Funkce gest jsou ve výchozím nastavení zakázány.
  • Funkce gest kamery nemusí správně fungovat v následujících situacích:
   • Někdo nebo něco se pohybuje za vámi, zatímco provádíte gesto.
   • Počítač je umístěn v nestabilní poloze.
   • Používáte počítač v temné místnosti.
   • Gesto rukou provádíte mimo dosah vestavěné kamery.
   • Pohybujete rukou příliš rychle.
  • Když spustíte aplikaci, která podporuje funkci gest, a tyto funkce jsou aktivovány, kontrolka vestavěné kamery začne svítit.
  • Pokud vestavěná kamera míří přímo do zdroje světla, například do zářivkového osvětlení, nemusí být gesto rukou správně rozpoznáno.
  • Pokud vestavěná kamera gesto rukou nerozpozná správně, položte ruku a po chvilce to zkuste znovu.

  Jak funkci povolit

  1. Otevřete ovládací tlačítko Search (Hledání) stisknutím „Windows + C“
  2. Zvolte Search (Hledat)
  3. Zvolte „VAIO Gesture Control“ (Ovládání gesty VAIO)
  4. Ověřte, zda je vybrána kamera
  5. Vyzkoušejte ovládání gesty pro: Pohyb před/vzad, pauzu, úpravu hlasitosti
  6. Zvolte Next (Další)
  7. Zvolte aplikace, u kterých budete chtít ovládání gesty používat
  8. Zvolte Finish (Dokončit)

  Základní přehled funkcí gest

  Media Gallery
  Pohyb doprava     Přehraje předchozí stopu.
  Pohyb doleva     Přehraje následující stopu.
  Pohyb dolů     Pozastaví přehrávání.
  Otočení po směru hodinových ručiček     Zesílí hlasitost.
  Otočení proti směru hodinových ručiček     Zeslabí hlasitost.

  Windows Media Player
  Pohyb doprava     Přehraje předchozí stopu.
  Pohyb doleva     Přehraje následující stopu.
  Pohyb dolů     Pozastaví přehrávání.
  Otočení po směru hodinových ručiček     Zesílí hlasitost.
  Otočení proti směru hodinových ručiček     Zeslabí hlasitost.

  Internet Explorer
  Pohyb doprava     Přejde na předchozí stránku.
  Pohyb doleva     Přejde na následující stránku.
  Otočení po směru hodinových ručiček     Zesílí hlasitost.
  Otočení proti směru hodinových ručiček     Zeslabí hlasitost.

  PowerDVD
  Pohyb doprava     Přehraje předchozí kapitolu.
  Pohyb doleva     Přehraje následující kapitolu.
  Pohyb dolů     Pozastaví přehrávání.
  Otočení po směru hodinových ručiček     Zesílí hlasitost.
  Otočení proti směru hodinových ručiček     Zeslabí hlasitost.

  Microsoft PowerPoint
  (Funkce gest jsou k dispozici pouze při prohlížení prezentace.)
  Pohyb doprava     Přejde na předchozí stránku.
  Pohyb doleva     Přejde na následující stránku.
  Otočení po směru hodinových ručiček     Zesílí hlasitost.
  Otočení proti směru hodinových ručiček     Zeslabí hlasitost.

  Google Chrome
  Pohyb doprava     Přejde na předchozí stránku.
  Pohyb doleva     Přejde na následující stránku.
  Otočení po směru hodinových ručiček     Zesílí hlasitost.
  Otočení proti směru hodinových ručiček     Zeslabí hlasitost.

  PlayMemories Home
  (Funkce gest jsou k dispozici pouze při prohlížení prezentace.)
  Pohyb doprava     Přejde na předchozí stránku.
  Pohyb doleva     Přejde na následující stránku.
  Otočení po směru hodinových ručiček     Zesílí hlasitost.
  Otočení proti směru hodinových ručiček     Zeslabí hlasitost.