Číslo článku : S700023126 / Poslední změna : 30/10/2012Tisk

Windows 8 - Jak upravit nastavení funkce Gesture Control (Ovládání gesty)

  Jak upravit nastavení funkce Gesture Control (Ovládání gesty)


  1. Přepněte na plochu
  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu VAIO Gesture Control
  3. Zvolte „VAIO Gesture Control Settings“ (Nastavení ovládání gesty VAIO)
  4. Zvolte „Advanced Settings“ (Pokročilá nastavení)
  5. V části „Gesture control settings“ (Nastavení ovládání gesty) upravte citlivost kamery podle svých požadavků