Číslo článku : 00249112 / Poslední změna : 09/10/2020Tisk

Firmwarové řešení: Jak řešit chybovou zprávu [Network not connected] (Síť není připojena) – aktualizováno 7. října 2020

  DŮLEŽITÉ: Tento článek se vztahuje pouze k určitým produktům nebo operačním systémům. Více se dozvíte v části Produkty a kategorie, pro které je článek určen.

  Vydali jsme firmwarové řešení verze 6.6575

  Společnost Sony s radostí oznamuje, že firmwarový balíček verze 6.6575 opraví problém popsaný níže.

  Chcete-li tuto aktualizaci získat, doporučujeme nastavit funkci automatického stahování aktualizací softwaru v televizoru na hodnotu ZAPNUTO.
  Aktualizace bude zpřístupněna všem dotčeným televizorům v následujících týdnech. 

  Firmware můžete případně také stáhnout ze stránek evropské podpory a aktualizovat televizor pomocí paměťového zařízení USB Flash.

  Společnost Sony vždy bere v úvahu informace od uživatelů a usiluje o nová řešení a celkově vysokou kvalitu produktů.
   


  Zobrazila se chybová zpráva sítě nebo nesprávný čas

  Zobrazila se po poslední aktualizaci televizoru zpráva [network not connected] (Síť není připojena) a projevil se jeden nebo více z následujících příznaků?

  • Všimli jste si, že čas uvedený na DOMOVSKÉ obrazovce není správný.
  • Některé aplikace nemusí fungovat, zatímco jiné fungují normálně.
  • Stav sítě je „Connected, No Internet.“ (Připojeno, bez internetu). 

  Pokud ano, interní hodiny televizoru se nemusí po aktualizaci softwaru shodovat s hodinami internetu, což způsobuje tuto chybu sítě.
  Tento problém můžete vyřešit změnou nastavení hodin na možnost „Network Time“ (Síťový čas). 
   

  Jak nastavit hodiny na síťový čas

  Přejděte na položku [Settings] (Nastavení) Nastavení COG → přejděte dolů na položku [System Preferences] (Předvolby systému) → vyberte položku [Date & Time] (Datum a čas) → vyberte položku [Use Network Time] (Použít síťový čas). 

  Pokud máte nainstalované vysílací kanály, sledujte alespoň po dobu 30 sekund televizní kanál a vraťte se na DOMOVSKOU obrazovku, abyste zkontrolovali, zda je zobrazený čas správný.

   

  Pokud se situace po pokusu o toto řešení nezlepší, kontaktujte nás (UK) (Irská republika).