Číslo článku : 00242463 / Poslední změna : 05/03/2020Tisk

Připojení Wi-Fi se přerušuje

  Tip

  Následující kroky se mohou v různých verzích Androidu lišit. Pokud chcete zjistit, jakou verzi systému Android vaše zařízení využívá, najděte a klepněte na položku Settings (Nastavení) > About phone (O telefonu) > Android version (Verze systému Android). Pokud nevidíte v části Settings (Nastavení) možnost About phone (O telefonu), klepněte na položku System (Systém).

  • Restartujte zařízení a poté vypněte a znovu zapněte připojení k síti Wi-Fi.

  Zapnutí nebo vypnutí připojení k síti Wi-Fi

  • Vyjměte zařízení z ochranného pouzdra, abyste zjistili, jestli se síla signálu Wi-Fi zlepší.
  • Restartujte směrovač. Ověřte, zda směrovač má certifikaci Wi-Fi. Vaše zařízení má certifikaci Wi-Fi, takže pokud ji směrovač nemá, je možné, že spolu zařízení správně nekomunikují.

  Jak zjistit certifikaci pro technologii Wi-Fi

  • Zkontrolujte, zda jste v dosahu směrovače Wi-Fi. Zkontrolujte sílu signálu Wi-Fi (ikona Wi-Fi) na stavovém řádku. Pokud je signál slabý nebo žádný, přejděte blíže k hotspotu Wi-Fi, tedy zařízení, které poskytuje síť Wi-Fi.
  • Ujistěte se, že router používá nejnovější verzi softwaru. Kontaktujte výrobce směrovače a požádejte jej o pokyny pro aktualizaci softwaru směrovače.
  • Použijte statickou adresu IP. S dotazy ohledně nastavení adresy IP kontaktujte poskytovatele internetových služeb.

  Ruční úprava IP adresy (Android 10)

  Ruční úprava IP adresy (Android 8/9)

  • Změňte zabezpečení sítě Wi-Fi směrovače na jiné bezpečnostní šifrování. Pokyny, jak změnit zabezpečení sítě, naleznete v uživatelské příručce ke směrovači nebo kontaktujte jeho výrobce.
  • Zkontrolujte, jestli se v blízkosti směrovače Wi-Fi nenacházejí zařízení nebo přístroje, které by mohly způsobovat rušení.
   Bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby, dětské chůvičky, bezdrátové reproduktory, monitory a obrazové vysílače, které pracují v pásmu 2,4 GHz nebo 5 GHz, mohou síť Wi-Fi rušit. Pokud potíže přetrávají, zkuste změnit nastavení frekvenčního pásma směrovače na 5 GHz nebo 2,4 GHz.
   Pokyny, jak změnit nastavení kanálu směrovače, naleznete v uživatelské příručce ke směrovači nebo kontaktujte jeho výrobce.
  • Proveďte obnovení továrního nastavení. Někdy se jedná o nejlepší řešení v případě, že vaše zařízení přestane správně fungovat. Dojde však k vymazání veškerého osobního obsahu uloženého ve vnitřní paměti zařízení. Data, která si chcete ponechat, zazálohujte.

  Zálohování dat pomocí počítače

  Zálohování a synchronizace aplikací, nastavení telefonu a historie volání

  Obnovení továrního nastavení (Android 10)

  Obnovení továrního nastavení (Android 9)

  Obnovení továrního nastavení (Android 8)