Udržitelnost

Snaha o nulový dopad na životní prostředí 

Společnost Sony se inspiruje krásami světa a snaží se chránit planetu Zemi a zároveň tvůrcům umožňovat tvorbu nádhernějších a kreativnějších snímků. Klademe si za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového negativního dopadu činnosti skupiny Sony na životní prostředí, a proto zavádíme další řadu iniciativ. 
Snímek ikony Road to Zero

Myslíme na udržitelnost

Naše produkty jsou navrženy s ohledem nejen na kvalitu zvuku, ale také na životní prostředí. K výrobě předního a zadního panelu reproduktoru XV900 i jeho vnitřních součástí je používán  recyklovaný plast0 vyvinutý společností Sony, jehož použití odráží snahu společnosti Sony o snížení dopadu jejích produktů na životní prostředí.

 

Snímek surovin