Udržitelnost zní skvěle

Zvuk Sony šetrný k životnímu prostředí

Oproti fiskálnímu roku 2018 usiluje společnost Sony o 10% snížení množství prvotních plastů v produktech (vyjma balení), jak se k tomu zavázala v programech Road to Zero a Green Management 2025. Už více než 10 let vylepšujeme výkon recyklovaných materiálů, které využíváme v našich audioproduktech.

Naše snaha dosáhnout vynikajícího zvuku a udržitelnosti

Překonáváme akustické výzvy s využitím recyklovaných materiálů

Kvalita zvuku recyklovaných plastů zpočátku nedosahovala kvalit používaných plastů a dosažení výkonu, který přesně splňoval naše standardy, si vyžádalo spoustu let snahy a inovací.

Úspěšná komercializace soundbaru z recyklovaných materiálů

V roce 2016 jsme po řadě testování různých recyklovaných materiálů a přísad a opakovaného hodnocení prototypů úspěšně vyvinuli recyklovaný plast s akustickými vlastnostmi srovnatelnými s těmi u prvotních plastů. Tento plast jsme poprvé využili pro výrobu komponent našich soundbarů, například modelů HT-XT2 a HT-NT5.

Recyklovaný materiál jako součást designu produktu

Během mnoha pokusů a prototypů jsme tyto recyklované plasty zakomponovali do široké řady produktů, včetně interních součástek našich televizorů a výkonných zvukových systémů, jako je například model MHC-V13.

Tvoříme nové a pokročilé recyklované plasty

Pokračujeme ve vývoji nových recyklovaných plastů, abychom nadále zvyšovali jejich výkon a rozšířili míru využití recyklovaných materiálů v našich produktech.

Naším posledním úspěchem v oblasti vývoje je nový materiál z recyklovaného plastu, který splňuje požadavky na ohnivzdornost, barevnou stálost a akustický výkon. Díky tomu ho v budoucnu využijeme při výrobě většího množství součástek u našich audioproduktů.

Ilustrace vysvětlující ohnivzdornost
Nový ohnivzdorný recyklovaný plast

Ohnivzdornost, nezbytná vlastnost elektrických produktů, představuje při použití recyklovaných materiálů značnou výzvu. Náš nový recyklovaný plast nabízí jak vysokou ohnivzdornost, tak i vysoké množství recyklovaných materiálů.

Stálé barvy a široký výběr

Produkty by měly být vizuálně atraktivní, ale vzhled by neměl zastínit kvalitu a výkon produktu, a proto pro nás stálost barev recyklovaných plastů představovala nezanedbatelnou výzvu. Nové recyklované plasty vyvíjíme z homogenního materiálu, který lze snadno nabarvit pomocí konzistentních barevných tónů a vytvořit nespočet barevných variant pro budoucí produkty.

Snímek recyklovaného materiálu v Petriho misce
Snímek produktu zapnutého pomocí dálkového ovladače
Snaha dosáhnout vysoce kvalitního zvuku

Každý materiál „zní“ jinak. Klíčem k představení produktů vyrobených pomocí nově vyvinutých recyklovaných plastů je to, jak moc se dokáží přiblížit zvuku stávajících materiálů. Během vývoje akustiky a struktury jsme opakovaně hodnotili zvukovou kvalitu různých materiálů, až jsme nakonec dosáhli kvality, která se dokáže vyrovnat té u stávajících materiálů.

Konstrukce subwooferu soundbaru HT-S400

Nový materiál z recyklovaných plastů byl představen v zadním panelu subwooferu soundbaru HT-S400. Tento díl musí být ohnivzdorný, takže jsme při jeho výrobě mohli použít nový materiál.

Výroba interních součástek reproduktorů SRS-XE200 a SRS-XE300

Nové bezdrátové reproduktory SRS-XE200 a SRS-XE300 mají interní součástky vyrobené z recyklovaného plastu.

Ve společnosti Sony usilujeme o udržitelný zvuk

Hodláme pokračovat ve vývoji recyklovaných plastů, které se postarají o vysoce kvalitní zvuk, a budeme nadále zvyšovat podíl recyklovaných materiálů v rámci našich audioproduktů. Naše neustálé inovace vám přinesou ty nevýkonnější produkty, při jejichž výrobě jsme dbali na životní prostředí.

Rozhovory

Portrét Júka Fudžihiry
Júko Fudžihira

Oddělení pro technologii domácích produktů, obchodní divize pro domácí produkty, obchodní skupina pro domácí zábavu a zvukové produkty, společnost Sony Corporation

Recyklované plasty používáme v produktech domácího audia už od roku 2010. I přesto, že se nám podařilo zvýšit výkon recyklovaných plastů na takovou úroveň, že se vyrovnají prvotním plastům, dál jsme pracovali na jejich designových aspektech, až se z nich staly komponenty použitelné ve skutečných produktech. V roce 2016 jsme vyvinuli recyklovaný plast, který jsme používali pro interní komponenty v našich produktech a u kterého jsme rovněž brali v potaz kvalitu zvuku.

Další rozšíření využití recyklovaných plastů ale vyžadovalo, abychom rozšířili i možnosti jejich aplikací. Nový materiál, který jsme za tímto účelem vyvinuli, je ohnivzdorný. Během vývoje jsme se soustředili na to, abychom se co nejvíce dokázali přiblížit kvalitě zvuku, kterou se vyznačovaly dříve používané materiály. Prozkoumáním různých konfigurací, neustálou tvorbou nových prototypů a testováním odolnosti jsme dokázali vyvinout materiál, který splňoval požadavky produktu na kvalitu zvuku a fyzickou odolnost.

Tomoja Kato

Oddělení pro technologii domácích produktů, obchodní divize pro domácí produkty, obchodní skupina pro domácí zábavu a zvukové produkty, společnost Sony Corporation

Portrét Tomoji Kata

Ze všeho nejdřív jsme vyvinuli recyklovaný plast, u kterého jsme se soustředili na zvukovou stránku materiálu jako takového. Chtěli jsme dosáhnout dobře znějícího materiálu bez nepříjemných nebo zastřených tónů, a proto jsme opakovaně testovali zvuk na reproduktorech z recyklovaného plastu při různých konfiguracích.

Hotový recyklovaný plast je zpravidla tišší než prvotní plasty. Proto bylo po zhotovení recyklovaného plastu nezbytné provést řadu designových opatření, abychom plast vůbec mohli použít v produktech. Abychom například dosáhli vhodného zvuku a mohli ovládat resonanci poté, co jsme plast vytvarovali na různé komponenty, museli jsme optimalizovat tloušťku výsledného tvaru, jeho žebrovou strukturu a další vlastnosti. Mimo to jsme navrhli jednotku měniče, aby produkt nebyl tak těžký. Výsledkem těchto kroků jsou jednotlivé zvuky, které se předtím vytrácely, ale nyní jsou dobře slyšet, což přispívá k lepšímu rozlišení zvuku.