Rozhodnutí pro životní prostředí

Audio inženýrství pro budoucí generace

Zvuková zařízení společnosti Sony jsou zkonstruována pro výjimečný zvuk a s ohledem na životní prostředí.
V rámci našich cílů iniciativy Green Management 2025 usilujeme o snížení spotřeby prvotních plastů u všech našich produktů a návrhů obalů.

Recyklované materiály v produktech

Vážný zájem o zvuk a životní prostředí

Produkty z řady domácích audiosystémů Sony, jako jsou soundbary a reproduktory, využívají recyklované plasty za účelem snížení množství prvotních plastů.
Materiál ovlivňuje zejména kvalitu zvuku. Proto jsme strávili roky vyvíjením k životnímu prostředí šetrného recyklovaného plastu, který je vodivý, abychom mohli vytvářet kvalitní zvuková zařízení.

Vývoj recyklovaného plastu

Náš recyklovaný plast je získáván z disků a barelů výdejníků na vodu.
Zužitkovaný plast je zbaven všech fólií či povrchových úprav a poté je použit jako základní materiál. S cílem dosáhnout nekompromisní kvality zvuku jsme testovali širokou škálu kombinací, abychom určili nejlepší možné řešení pro zvuková zařízení.

[1] Disky [2] Lahve na vodu [3] Drcení [4] Recyklovaný polykarbonátový plast [5] Míchání prvotního plastu a ostatních přísad [6] Pelety

Ilustrace znázorňující soundbar nad dvěma sloupcovými grafy ukazujícími snížení podílu prvotních plastů o 45 %.
Snížení podílu prvotního plastu v soundbarech

Náš nový soundbar využívá recyklovaný plast pro různé komponenty. Ve výsledku používá přibližně o 45 % méně prvotního plastu než předchozí model.

[1] předchozí model [2] nový model

Vstříc budoucnosti s větším množstvím recyklovaných plastů

Recyklované plasty používáme u vnějších a vnitřních částí zvukových zařízení. Chceme pokračovat ve výzkumu a vyvíjení nových způsobů využití recyklovaných plastů, abychom mohli poskytovat produkty se špičkovým zvukem, které podporují ochranu životního prostředí.

Snímky různých zvukových zařízení. Horní ukazuje soundbar, prostřední ukazuje přenosné bezdrátové reproduktory a dolní ukazuje přijímač AV.
Tkanina z recyklovaných materiálů

Tkanina použitá při výrobě systému domácího kina HT-AX7 pochází z recyklovaných PET lahví.
Materiál jsme pečlivě vybrali s ohledem na optimální kvalitu zvuku, design, texturu a barvu.

Obal šetrný k životnímu prostředí

Pracujeme na snížení objemu plastů používaných v obalech využíváním recyklovaných papírových materiálů, např. pro výplně, a používáním papírových úchytů.

Snížení prvotních plastů v nových kartonech soundbarů

Obalový karton našeho nového soundbaru využívá o 65 % méně prvotních plastů než předchozí model. Také jsme snížili množství tisku, což vedlo ke snížení množství použitého inkoustu o 65 %. Cílem je obal, který je šetrný k životnímu prostředí, odolný a krásně navržený bez toho, aby se to odráželo na jeho funkčnosti.

[1] předchozí model [2] nový model

Ilustrace znázorňující obalový karton soundbaru a dva sloupcové grafy ukazující snížení podílu prvotních plastů o 65 %.
Snímek přírodních obalových materiálů na levé straně a obalu od společnosti Sony na pravé straně.
Originální směsný materiál od Sony

Stále více při výrobě obalů pro systém domácího kina HT-AX7 používáme náš originální směsný materiál (ekologicky šetrný papír). Tento originální směsný materiál je ekologicky šetrný papír vyrobený z bambusu, vláken cukrové třtiny a recyklovaného papíru od spotřebitelů.

Rozhovor s vývojovým pracovníkem

Portrét účastnice rozhovoru, Júko Fudžihiry.
Júko Fudžihira

Společnost Sony Corporation, obchodní skupina pro domácí zábavu a zvukové produkty,
Div. akustického designu, oddělení designu 2

Recyklované plasty používáme v produktech domácího audia už od roku 2010. I přesto, že se nám podařilo zvýšit výkon recyklovaných plastů na takovou úroveň, že se vyrovnají prvotním plastům, dál jsme pracovali na jejich designových aspektech, až se z nich staly komponenty použitelné ve skutečných produktech. V roce 2016 jsme vyvinuli recyklovaný plast, který jsme používali pro interní komponenty v našich produktech a u kterého jsme rovněž brali v potaz kvalitu zvuku.

 Další rozšíření využití recyklovaných plastů ale vyžadovalo, abychom rozšířili i možnosti jejich aplikací. Nový materiál, který jsme za tímto účelem vyvinuli, je ohnivzdorný. Během vývoje jsme se soustředili na to, abychom se co nejvíce dokázali přiblížit kvalitě zvuku, kterou se vyznačovaly dříve používané materiály. Prozkoumáním různých konfigurací, neustálou tvorbou nových prototypů a testováním odolnosti jsme dokázali vyvinout materiál, který splňoval požadavky produktu na kvalitu zvuku a fyzickou odolnost.