Zpřístupnění smartphonů Xperia pro všechny

Na pomoc smyslům

Naším cílem je dodávat přístupné produkty, které všem přináší svobodu komunikace bez ohledu na jejich individuální potřeby. Zaměřujeme se na tři oblasti přístupnosti: Usnadnění pro osoby se zrakovým postižením – usnadňují zobrazení obsahu nebo jej převádí na zvuk; Usnadnění pro osoby se sluchovým postižením – usnadňují poslech obsahu nebo jej převádí na text; Usnadnění pro osoby s pohybovým postižením – usnadňují ovládání zařízení Xperia.

Přístupnost pro všechny, ať jsou vaše potřeby jakékoli

Chceme zajistit, aby naše produkty mohlo používat co nejvíce lidí, a proto o pomoc s jejich vytvářením žádáme ty, kdo mají v oblasti přístupnosti problémy. Během procesů plánování a vývoje vedeme rozhovory a provádíme testy použitelnosti s lidmi s postiženími a jejich podněty a zpětná vazba se odrážejí ve finálních produktech.

Snímek ženy s rouškou dívající se zblízka na telefon Xperia.
Snímek dvou lidí na invalidním vozíku, kterým je prezentováno používání telefonu Xperia.
Jakým způsobem zlepšujeme přístupnost?

Od roku 2021 jsme začali u některých aplikací na základě dialogu s uživateli produktů Sony/Taiyo zavádět vylepšení softwaru a UI. Například z hlediska zlepšení kvality funkce TalkBack (ovládání hlasem) a viditelnosti GUI jsme skrze tuto konverzaci odhalili důležité potřeby uživatelů. Tak se zlepšuje použitelnost nejen pro lidi s postižením, ale i pro mnoho dalších osob. 

Cyklus názorů zákazníků / zavedení inkluzivního designu

Vylepšování produktů provádíme v rámci následujícího procesu:

[1] Spolupráce s příslušnými organizacemi (Sony/Taiyo a dalšími)
[2] Vyhodnocení
[3] Implementace v produktech

Snímek 3 ikon: na 1. ikoně jsou dva lidé u stolu, na 2. ikoně je zatržítko a křížek v řečových bublinách a 3. ikona je telefon Xperia.
Snímek budovy společnosti Sony zvnějšku.
O společnosti Sony/Taiyo

Společnost Sony/Taiyo založil v roce 1978 Masaru Ibuka, který byl jedním ze zakladatelů společnosti Sony. Cílem korporace Sony/Taiyo byla sociální péče a podpora společenského života u lidí s postižením.

Společnost Sony/Taiyo je zvláštní dceřinou společností skupiny Sony Group Corporation, v jejíchž různých odděleních hrají aktivní roli zaměstnanci s různými postiženími, kteří zde mohou na maximum využít své schopnosti. 

Světový den povědomí o dostupnosti

Světový den povědomí o dostupnosti (GAAD – Global Accessibility Awareness Day) se každoročně koná třetí čtvrtek v květnu a je to den, během kterého můžete diskutovat, zamyslet se a naučit se o dostupnosti a inkluzi pro ty, kteří ji potřebují nejvíc.

Snímek muže, který si něco přidržuje u ucha, ženy, která se protahuje, a další ženy na invalidním vozíku, která maluje obraz.
Funkce usnadnění u telefonů Xperia 
Poslechněte si, co je na obrazovce

Zapněte funkci TalkBack a váš smartphone Xperia vám poskytne mluvenou zpětnou vazbu a možnost číst text na obrazovce nahlas a povede vaše dotyky, pokud na obrazovku dobře nevidíte.

Hovořte s pomocí textu

Okamžitý přepis vám umožňuje snáze se zapojovat do konverzací kolem vás. Zobrazuje vám řeč jako text na obrazovce, upozorní vás, když někdo vysloví vaše jméno, a umožní vám psát odpovědi na obrazovce a sledovat přitom přepis. 

Zobrazujte obsah způsobem, který vám vyhovuje

Pokud špatně vidíte text nebo snímky na obrazovce, můžete je podle potřeby na webové stránce zvětšit nebo zmenšit. Ke zlepšení čitelnosti můžete nastavit zobrazovanou velikost, barvy a tučné zobrazení textu. 

Změňte barvy

Pokud trpíte barvoslepostí nebo máte potíže se čtením textu na obrazovce, můžete použít režim Korekce barev, který upraví způsob zobrazování barev na zařízení tak, aby se vám snáze četlo. 

Upozornění na důležité zvuky

Když zapnete upozornění na zvuk, váš telefon vás upozorní na důležité zvuky ve vaší domácnosti, například když se rozezní kouřový alarm nebo zvonek u dveří nebo začne plakat dítě.

Seznamte se se svým novým asistentem Google 

Pro snazší způsob, jak být v kontaktu s blízkými, zvládat každodenní úkoly a ovládat funkce telefonu, můžete využít aplikaci Google Assistant. Po jejím nastavení můžete začít kontaktovat rodinu a přátele, vyřizovat úkoly, hledat informace nebo ovládat telefon tím, že řeknete "OK Google".

Snadné ovládání

Nabídka usnadnění přístupu je velká nabídka na obrazovce používající ikony, která usnadňuje uzamčení zařízení, ovládání hlasitosti a jasu, pořizování snímků obrazovky a další činnosti.

Režim ovládání jednou rukou

Dnešní smartphony může být těžké ovládat jednou rukou. Režim ovládání jednou rukou posouvá obrazovku dolů, takže máte lepší přístup k její horní části, na kterou byste jinak nedosáhli.

Tuto funkci můžete povolit v nabídce Settings > Advanced features > One-handed mode.

Jak používat režim ovládání jednou rukou

V systému Android™ 12 lze tento režim spustit dvěma způsoby: pro navigaci třemi tlačítky [A] dvakrát klepněte na tlačítko Domů, pro navigaci pomocí gest [B] potáhněte dolů domácí panel.

V systému Android 11 nebo starším dvakrát klepněte na tlačítko Domů.

Do standardního režimu se vrátíte klepnutím do prostoru v horní části obrazovky.


Logo iniciativy GARI, Global Accessibility and Reporting Initiative
Prověřte si nás v databázi iniciativy GARI

Databáze iniciativy GARI (Global Accessibility Reporting Initiative) je referenční nástroj pro uživatele mobilních telefonů a tabletů, kteří mají zhoršený sluch, zrak či obratnost nebo mají jiné speciální potřeby. Umožňuje rychlé a snadné srovnání funkcí přístupnosti na telefonech, včetně všech zařízení Xperia.

Usnadnění v systému Android

Systém Android ještě více zvyšuje přístupnost prostřednictvím nových funkcí zlepšujících viditelnost a pomáhá vám bez problémů sledovat a procházet váš oblíbený obsah.

Jednoduchý obrázek panáčka s rozpřaženýma rukama.
Asistivní technologie a Xperia

Naše smartphony jsou vybaveny technologií pro vizuální, sluchové a mobilní použití.

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na produktu.
Některé funkce mohou v závislosti na produktu vyžadovat instalaci aplikace z Obchodu Play™.