Číslo článku : 00203749 / Poslední změna : 27/06/2019

Jaké typy pevných disků USB jsou kompatibilní s mým televizorem (jiný než televizor se systémem Android)?

Podporované pevné disky USB

    DŮLEŽITÉ: Tento článek se vztahuje na konkrétní produkty. Podívejte se na produkty, které jsou předmětem tohoto článku.

    Pevné disky USB, které lze použít s televizory BRAVIA®, musí splňovat následující podmínky. Společnost Sony nicméně negarantuje jejich funkčnost. Jejich použití probíhá na vaše riziko.

    • Podporované souborové systémy a maximální velikosti disků
      Souborové systémy před připojenímPodporaMaximální velikost pevného disku
      FAT16Not supported
      FAT32*Podporováno2 TB
      eXFATPodporováno16 TB
      NTFSPodporováno16 TB
      * Maximální velikost souboru na pevném disku USB HDD je omezena na 4 GB.
       
    • Otáčky: Žádná podmínka
       
    • Rychlost čtení/zápisu: Žádná podmínka
       
    • Maximální výstupní proud portu USB televizoru: 500 mA
      Používejte externí pevný disk USB, který má spotřebu maximálně 500 mA. Pokud bude tento požadovaný výkon překročen, televizor nebude schopen poskytovat dostatečné napájení pro správný chod.

    POZNÁMKA: Chcete-li nahrávat na externí pevný disk USB, měl by být připojen k portu USB, aby mohlo nahrávat prostřednictvím kabelu USB.


    Konektory a štítky se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu nebo modelu televizoru.