Číslo článku : 00192347 / Poslední změna : 23/09/2021

Jak naladím nebo přeladím svůj LCD televizor od Sony (analogové/kabelové/satelitní připojení)?

  POZNÁMKY:

  • Níže uvedený postup platí pro všechny LCD televizory od Sony (mimo televizory Sony se systémem Android). V závislosti na modelu televizoru však mohou existovat drobné rozdíly mezi rozložením dálkového ovladače a rozhraním nabídky.
  • Pokud potřebujete další pomoc, více informací naleznete v uživatelské příručce integrované v televizoru nebo na stránce podpory příslušného modelu televizoru.
  • Pro navigaci použijte níže uvedená tlačítka na dálkovém ovladači.

   Směrová tlačítka dálkového ovladače Směrová tlačítka dálkového ovladače
   V nabídce televizoru se lze pohybovat pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači. Požadované možnosti vybírejte stiskem tlačítka „plus“. Jedná se o kulaté tlačítko uprostřed kruhové oblasti ovládacích prvků nabídky na dálkovém ovladači.

  Analogové ladění

  1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU nebo HOME.

   Obraz

  2. Níže vyberte jednu z možností, která nejlépe odpovídá struktuře nabídky televizoru:

   Možnost A
   Pomocí šipek na dálkovém ovladači vyberte možnost Settings (Nastavení) → Analogue Setup (Analogové nastavení) → Analogue Auto Tuning (Automatické analogové ladění) nebo Auto Tuning (Automatické ladění).  

   Obraz


   Možnost B
   Pomocí šipek na dálkovém ovladači vyberte možnost Settings (Nastavení) → System Settings (Nastavení systému) nebo Set-up (Nastavení) → Channel set-up (Nastavení kanálu) → Analogue Setup (Analogové nastavení) → Analogue Auto Tuning (Automatické analogové ladění) nebo Auto Tuning (Automatické ladění).

  3. Po zobrazení dotazu Do you want to start Auto Tuning? (Chcete spustit automatické ladění?), zvolte možnost Yes (Ano) a volbu potvrďte pomocí tlačítka Obraz.
  4. Televizor nyní zahájí ladění. Po dokončení se zobrazí zpráva s potvrzením.

   

  Digitální ladění

  1. Ujistěte se, že je k televizoru řádně připojen kabel antény.
   Níže uvedené schéma slouží jako příklad připojení antény pro pozemní příjem / kabel. Podrobnosti nebo další informace o připojení antény naleznete v příručce dodávané s televizorem.

   Obraz

  2. Zapněte televizor.

  3. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU nebo HOME.
   Obraz

  4. Níže vyberte jednu z možností, která nejlépe odpovídá struktuře nabídky televizoru:

   Možnost A
   Pomocí šipek na dálkovém ovladači vyberte možnost Settings (Nastavení) → Digital set-up (Digitální nastavení) → Digital Auto Tuning (Digitální analogové ladění) nebo Auto Tuning (Automatické ladění).

   Obraz

   Možnost B
   Pomocí šipek na dálkovém ovladači vyberte možnost Settings (Nastavení) → System Settings (Nastavení systému) nebo Set-up (Nastavení) → Channel set-up (Nastavení kanálu) → Digital Setup (Analogové nastavení) → Digital Auto Tuning (Automatické analogové ladění) nebo Auto Tuning (Automatické ladění).

   Obraz

  5. Po zobrazení dotazu Do you want to start Auto Tuning? (Chcete spustit automatické ladění?), zvolte možnost Yes (Ano) nebo OK a volbu potvrďte pomocí tlačítka Obraz.

   Obraz

  6. Vyberte možnost Antenna (Anténa) nebo Cable (Kabel).
   Po výběru možnosti Antenna (Anténa) se spustí automatické ladění antény.

  7. Pokud jste v předchozím kroku vybrali možnost Cable (Kabel), zobrazí se nabídka ladění kabelu.
   Volby Scan Type (Typ vyhledávání), Frequency (Frekvence) nebo Network ID (ID sítě) můžete nastavit ručně podle specifických parametrů sítě, které jste obdrželi od poskytovatele vysílání.

   Pokud jste nic neobdrželi, doporučujeme použít výchozí nastavení:

   Scan type (Typ vyhledávání): Quick scan (Rychlé ladění)
   Frequency (Frekvence): Auto (Automaticky)
   Network ID (ID sítě): Auto (Automaticky)
   Operator (Operátor): Vyberte ze seznamu název poskytovatele vysílání

   Pokud při vyhledávání nejsou nalezeny žádné nebo všechny kanály, můžete zkusit změnit nastavení Scan Type (Typ vyhledávání) na možnost Full scan (Úplné vyhledávání).
   DŮLEŽITÉ: Pokud vyberete možnost Full scan (Úplné vyhledávání), ladění televizoru může trvat hodinu nebo déle.

   POZNÁMKA: Pokud máte s postupem ladění kabelu problémy, informujte se u svého poskytovatele, protože může vyžadovat odlišná nastavení.

  8. Pokračujte výběrem možnosti Start (Spustit).

  9. Televizor nyní zahájí ladění. Po dokončení se zobrazí zpráva s potvrzením.