V případech, kdy produkt společnosti Sony obsahuje software, na který se vztahují aktualizace, může společnost Sony vydat bezpečnostní aktualizace a aktualizace nutné ke správnému fungování zařízení. Další informace o nových aktualizacích pro své zařízení získáte, pokud je zařízení připojené k internetu, nebo je naleznete v příslušných aplikacích podpory společnosti Sony. Informace o nejnovějších dostupných aktualizacích také naleznete na této stránce. Společnost Sony důrazně doporučuje instalovat aktualizaci pro vaše zařízení co nejdříve po jejím vydání. Pokud tak neučiníte, můžete své zařízení vystavit bezpečnostním rizikům anebo narušit jeho správné fungování.

Soubory ke stažení

Datum uvedení