Číslo článku : 00234525 / Poslední změna : 02/08/2023Tisk

[360] Jak optimalizovat aplikace (pro technologii 360 Reality Audio)

  DŮLEŽITÉ: Tento článek se vztahuje pouze k určitým produktům nebo operačním systémům. Více se dozvíte v části Produkty a kategorie, pro které je článek určen.

   

  Spuštěním funkce [Optimise apps] (Optimalizovat aplikace) se informace získané při analýze tvaru ucha použijí na aplikace kompatibilní s technologií 360 Reality Audio (např. poskytovatele hudebních služeb). 

  Upozornění: Před spuštěním funkce Optimise apps (Optimalizovat aplikace) nejprve dokončete analýzu tvaru ucha. 
  Podrobnosti naleznete v části Jak analyzovat tvar ucha (pro technologii 360 Reality Audio)

  Jak optimalizovat aplikace

  1. Spusťte aplikaci Headphones Connect a připojte sluchátka Bluetooth.
  2. Vyberte možnost 360 Reality Audio Setup (Nastavení technologie 360 Reality Audio) – Optimise apps (Optimalizovat aplikace) – OPTIMISE (OPTIMALIZOVAT).
   Ukázka, jak optimalizovat aplikace pomocí aplikace Headphones Connect
    
  3. Když se zobrazí zpráva [360 Reality Audio is only available from these music server apps] (Technologie 360 Reality Audio je dostupná pouze z těchto aplikací hudebních serverů), vyberte aplikaci, kterou chcete použít.
  4. Přečtěte si zobrazenou zprávu a vyberte buď možnost [LAUNCH TO OPTIMISE] (SPUSTIT A OPTIMALIZOVAT), nebo [INSTALL AND OPTIMISE] (INSTALOVAT A OPTIMALIZOVAT).

  Když se zobrazí zpráva [OPTIMISE COMPLETE] (OPTIMALIZACE DOKONČENA), funkce Optimise apps (Optimalizovat aplikace) byla dokončena.